Onderdak Stichting Wijks Castellum

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 7 december 2013. Tijdens de gemeenteraad van 29 oktober maakte de heer Joustra van het Wijks Castellum gebruik van het inspreekrecht om het college en de raad de situatie te schetsen waarmee de stichting te maken heeft, geen ruimte voor archief, geen subsidie meer en de financiële bodem die in zicht is. Lees meer

Voortgang buurtsuper Langbroek

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 7 december 2013. De PCG heeft de verantwoordelijke wethouder vragen gesteld over de voortgang van de in december te openen supermarkt in Langbroek.

Moeilijke exploitatie

De oplossing waarvoor alle partijen zich nu hard maken laat de wethouder weten is: “Support en Co, een initiatief dat zich bewezen heeft in andere kleine kernen in het land, wil graag de winkel exploiteren onder de naam Superrr. Lees meer

’t Groentje – Herkansing voor ha …

Geplaatst op: dinsdag 03 december 2013 om 13:07

WIJK BJ DUURSTEDE – Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de plaatsing van hagelkanonnen. De bedoeling van deze kanonnen is door het produceren van geluidsgolven hagelschade te voorkomen. Tot nu toe heeft de gemeente tot verdriet van de fruittelers geen vergunning verleend voor het plaatsen van de kanonnen, omdat deze te veel lawaai produceren. De PCG wil dit onderwerp opnieuw op de agenda.

Door nieuwe ontwikkelingen is volgens de PCG de tijd rijp het onderwerp opnieuw op de agenda te plaatsen. Volgens de PCG zijn er vergeleken met enkele jaren stillere hagelkanonnen op de markt gekomen. Er is volgens Marchal van de PCG nu een hagelkanon op de markt dat geen geluidshinder voor omwonenden oplevert en zelfs genomineerd is voor de ‘Gouden Decibel Award 2013’. Is deze nieuwe ontwikkeling van stillere hagelkanonnen bekend bij de gemeente is zijn vraag aan het college. Wellicht biedt deze ontwikkeling nu mogelijk wel de ruimte om vergunning te verlenen voor plaatsing van hagelkanonnen in Wijk bij Duurstede. (PeP)

via ’t Groentje – Herkansing voor ha ….

’t Groentje – Kandidatenlijst PC …

Geplaatst op: woensdag 04 december 2013 om 07:06

WIJK BIJ DUURSTEDE – De leden van de PCG hebben vorige week. de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vastgesteld. Hans Marchal is voor de 6e keer gekozen als lijsttrekker. Hans is inmiddels 20 jaar actief in de politiek als raadslid en wethouder. Huidig raadslid Gerrit Taute staat op nummer twee en Janco Pitlo op nummer drie. Op de lijst staan 22 kandidaten. Ook is tijdens de ledenvergadering het conceptverkiezingsprogramma ‘Duidelijk én betrokken’ vastgesteld.

via ’t Groentje – Kandidatenlijst PC ….

Huisartsenpost

Geschreven door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG)

Wat is het ‘Wijkse’ probleem? Is het oplosbaar? Scherpe analyse van het probleem en duidelijke communicatie, met zowel bevolking als huisartsen, is noodzakelijk. Bij elke (vervolg)stap die gezet wordt om het zorgniveau te verhogen, is steun van de huisartsen onmisbaar. Lees meer

Piet de Springerschool toch opgenomen in plan Oranjehof

Geschreven door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) 

Op 1 april 2008 diende de PCG voor het eerst een motie in om geld te reserveren voor het opnemen van de Piet de Springerschool in het plan ‘Oranjehof’. Deze wens werd in Langbroek immers vrij breed gedragen. De PCG kreeg de handen van de gemeenteraad hiervoor niet op elkaar…

Toch liet de PCG de hoop niet varen. De plannen waren al fraai, maar met het opnemen van de Piet de Springerschool zou het plan geheel afgerond zijn. Niet alleen de school wordt er beter van, ook het multifunctionele plan komt er beter uit te zien! Mede dankzij de inzet van de school (en meerderen!) is het ruim anderhalf jaar later en twee PCG/CDA-moties verder dan toch gelukt! Tijdens de raadsvergadering van 2 februari 2010 maakte de wethouder bekend dat de school wordt opgenomen in de plannen. Waarvan akte!

PCG stemt tegen LandschapOntwikkelingsPlan (LOP)

Geschreven door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG)

De zes gemeenten De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede hebben in het kader van Agenda Vitaal Platteland een regionaal landschapsontwikkelingsplan (LOP+) opgesteld. Het LOP+ is een visie op het landschap. Op zich wel aardig…

Waarom heeft de PCG tegengestemd in de raadsvergadering van 2 februari 2010? Om drie redenen… In de eerste plaats omdat het college nauwelijks geld vrijmaakt voor de uitvoering van dit plan. Ten tweede omdat de juridische status van het LOP+  niet duidelijk is. Inmiddels is er sprake van een lappendeken aan visies en plannen: bestemmingsplan, structuurvisie, streekplan, LOP+ etc. Wat is leidend?! Het laatste en grootste bezwaar betreft de belangen van de agrariërs in het LOP+.  Lees meer

“Startersleningen” een idee van de PCG na 3½ jaar overgenomen

Informatie verstrekt door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG)

Ruim 3½ jaar geleden begon de PCG over ‘startersleningen’. Om een lang verhaal kort te maken, vanaf 1 maart 2010 biedt de gemeente de mogelijkheid om een ‘starterslening’ aan te vragen!

De lening is bedoeld voor mensen van 18 tot 30 jaar die voor het eerst een woning kopen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De gemeente biedt de lening aan als aanvulling op de eerste hypotheek. Je betaalt meer aan de Starterslening naarmate je meer gaat verdienen. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Lees meer

Praatjes vullen geen financiële gaatjes

Reactie van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) op de jaarrekening 2009

Voormalig wethouder financiën Jan Burger is trots… De jaarrekening 2009 van de gemeente Wijk bij Duurstede wordt afgesloten met een positief saldo van € 61.000. ‘Vier jaar geleden was het tekort nog zo’n € 1,3 miljoen en dat is nu weggewerkt. Alles bij elkaar hebben we de gemeentelijke financiën weer in evenwicht gekregen’. Is de wethouder terecht trots over zijn ‘regeerperiode’? Zijn de gemeentelijke financiën weer in evenwicht? Vermoedelijk weet hij wel beter… De hoogste tijd voor enige nuancering en wat kanttekeningen! In de eerste plaats zegt een resultaat van € 61.000 praktisch niets. Om op het resultaat van € 61.000 uit te komen is er heel wat ‘gegoocheld’! Lees meer

Kadernota 2011-2014: Een tandje erbij!

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) bij de behandeling van de Kadernota 2011-2014

Er mogen wel een paar tandjes bij… Ik vermoed dat het college deze reactie verwacht had! Om met de deur in huis te vallen: de PCG-fractie raakt niet opgewonden van de Kadernota. Na het vage ‘Hoofdlijnenakkoord’ van het nieuwe college keken we reikhalzend uit naar de Kadernota. Hier zou toch het inhoudelijk debat losbranden?! Helaas… Voorstel van het college is (te) vaag, er worden geen duidelijke keuzes gemaakt en het voorstel gaat ons niet ver genoeg. Het collegeakkoord moet nog vertaald worden in concrete cijfers en concreet beleid. De nota geeft aan dat 2011 een voortzetting wordt van het bestaande beleid. Hoezo? We hebben toch verkiezingen gehad? Lees meer