Wijk bij Duurstede geeft geld uit als vuurwerkschade meevalt

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeente Wijk bij Duurstede wil jongeren een beloning geven als de vuurwerkschade komende jaarwisseling beperkt blijft.
De gemeente kampte afgelopen jaarwisseling met relatief veel schade door vuurwerk. “Dat is zó zonde van het geld”, stelt wethouder Hans Marchal. “Daarmee kunnen veel leukere dingen worden gedaan, waar veel jongeren van kunnen genieten.”

As de schade onder de tienduizend euro euro blijft, stelt de wethouder geld beschikbaar. “Ik kan me voorstellen dat er een groep jongeren is die graag een extra skatetoestel wil hebben”, zegt hij. “Maar een andere groep wil misschien een deel van het geld aan iets anders besteden. We komen er wel uit, verwacht ik.”

Mocht de schade mee vallen, dan wordt in 2018 besproken hoe de beloning besteed gaat worden. Marchal: “Ik hoop dat de jongeren elkaar erop wijzen dat iets wat lange tijd plezier geeft, veel leuker is dan een harde knal.” Bron: RTV Utrecht

Gemeente steunt aanleg laadplein voor elektrische auto’s

shutterstock-615232325Het college wil een laadplein voor elektrische auto’s op het parkeerterrein Walplantsoen in Wijk bij Duurstede. Bij dit laadplein kunnen zes auto’s tegelijk worden opgeladen. Het college betaalt  € 15.000 voor de aanleg hiervan. In eerste instantie worden vier van de zes laadpunten in gebruik genomen. Zodra deze genoeg worden gebruikt, worden alle zes laadpunten ingezet. Dit is zo afgesproken na overleg met de ondernemersvereniging Hart van Wijk. Op het Walplantsoen is nu een laadpaal met twee laadpunten. Als het laadplein in 2018 wordt aangelegd, krijgt deze laadpaal een andere plek in Wijk bij Duurstede. Nu is nog niet bekend waar deze komt te staan.

Lees meer

Interview Hans Marchal Cumela bedrijven.

In hoeverre is de CUMELA bekend buiten de sector? Hoe kijken overheden naar de sector? Hoe gaan grote aannemers om met Cumela-bedrijven (denk hierbij aan m.n. loonwerkbedrijven)? Waarin kan de sector zich nog verbeteren? Hierbij het interview van Cumela Nederland met Hans Marchal in het blad landelijke vakblad Grondig. Klik op de link voor het complete artikel! Interessant interview. Interview Grondig

‘Iedereen kent mij… in Langbroek’

694

Hans Marchal (49) is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart voor de zevende keer lijsttrekker van de Protestant-Christelijke Groepering (PCG) in Wijk bij Duurstede. ,,Het lijkt wel alsof mijn werk steeds boeiender wordt.’’

In 1994 kwam Marchal in de gemeenteraad van Langbroek. Hij werd prompt wethouder. Na de gemeentelijke herindeling van ‘zijn’ dorp met Cothen en Wijk was hij van 1996 tot 2014 raadslid. Sinds 2014 is hij wethouder van de gemeente Wijk bij Duurstede.

 

Lees meer

Hans Marchal voor 7e keer lijsttrekker PCG 

De leden van de PCG hebben op 27 november jl. unaniem de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. Hans Marchal is voor de 7e keer gekozen als lijsttrekker. Hans is inmiddels 24 jaar actief in de politiek als raadslid en wethouder. Als de PCG opnieuw in het college komt dan is Hans weer de wethouderskandidaat. Hoogste nieuwkomer op nummer twee is ondernemer Jan-Dirk de Bruijn. Huidig raadslid Marco Petri staat op nummer drie. De lijst is een mix van ervaring en ‘jong bloed’ en bevat deskundigheid en kennis op o.a. het terrein van besturen, de zorg, ondernemen, duurzaamheid en de agrarische sector. Dat is zeer waardevol! Op de lijst staan 28 kandidaten en de eerste 10 kandidaten zijn:

 

1. Hans Marchal – Langbroek

2. Jan-Dirk de Bruijn – Wijk bij Duurstede

3. Marco Petri – Wijk bij Duurstede

4. Arie van Vliet – Langbroek

5. Janco Pitlo – Cothen

6. Eduard Legemaat – Langbroek

7. Teus-Jan Doornenbal – Langbroek

8. Gerrit Taute – Wijk bij Duurstede

9. Ad Aarts – Wijk bij Duurstede

10. Jan Reijm – Cothen

 

Ook is tijdens de ledenvergadering het conceptverkiezingsprogramma vastgesteld. De PCG steekt voor u de handen uit de mouwen. Hoofdpunten zijn: betrouwbare, betrokken en geloofwaardige politiek, het buitengebied, de zorg, goed verzorgde openbare ruimte, woningbouw, financiën, veiligheid, economie en verkeer. De PCG zal de komende tijd meer informatie over het programma en de speerpunten publiceren op www.pcgwijkbijduurstede.nl.

PCG vraagt aandacht voor peuterspeelzaal Humpy

Per 1 januari 2018 verandert de bekostiging van peuterspeelzalen en er staan meer wijzigingen op stapel. Peuterspeelzalen veranderen in kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen moeten aan hogere eisen voldoen (bijvoorbeeld één leidster per 8 kinderen). Deze ontwikkeling heeft gevolgen  voor onze peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Met name de peuterspeelzaal in Langbroek (Humpy) wordt mogelijk in haar voortbestaan bedreigd. Marco Petri: ‘Ouders moeten per 1 januari soms wel tot 150% meer gaan betalen met als gevolg dat ouders mogelijk kiezen om hun kind van de peuterspeelzaal af te halen en een andere wijze van opvang te regelen’. De PCG heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld om duidelijkheid te krijgen omtrent Humpy. Humpy is een belangrijke voorziening en moet voor het dorp behouden blijven!

Gemeentebegroting unaniem aangenomen!

De gemeentebegroting 2018 is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Dit is voor de derde keer op rij en dat is uniek! Het was de afgelopen jaren een zeldzaamheid dat een begroting unaniem werd aangenomen, laat staan drie keer achter elkaar! Wethouder Hans Marchal is dan ook zeer tevreden. ‘De begroting zit ook goed in elkaar en het financiële toekomstperspectief is gezond. Belangrijk voor de burger: de gemeentelijke lasten stijgen niet, sterker, deze gaan voor 2018 zelfs iets omlaag’.

Lees meer

Gemeente gaat ‘Schoon de winter in’

WIJK BIJ DUURSTEDE Het college stelt extra geld beschikbaar om het beheer van de buitenruimte te verbeteren.

VERZORGDER Inwoners vinden dat het beheer van de openbare ruimte beter kan. Dit blijkt onder andere uit de burgerpeiling van mei dit jaar. Het college heeft dit signaal opgepakt. De geschatte kosten van de korte termijnacties zijn € 26.500,-. “Daar blijft het niet bij,” zegt Marchal (Beheer), “want er volgen later meer acties voor de lange termijn. Aan die plannen wordt gewerkt en in de begroting is € 100.000 extra opgenomen om de openbare ruimte aan te pakken. Belangrijk is dat we er nu eerst voor zorgen dat het openbaar groen er verzorgder uitziet. Dankzij deze eenmalige actie gaan we ‘schoon de winter in.”

ACTIES Er komt een extra ronde onkruidbestrijding rondom bomen en obstakels. Dit wordt tegelijk uitgevoerd met het afsteken van de kanten: het overgroeiende gras wordt hierbij van de tegels verwijders. Na het wegbranden van onkruid komt er een extra borstelronde. Zo worden ook de houtige restjes onkruid weggehaald. Deze actie valt samen met een extra veegronde in de gemeente. Her en der zijn (groepen) inwoners actief met het zelf beheren van heggen. Niet alle zelfbeheerders komen hun afspraken na. De gemeente heeft hen gevraagd om alsnog ‘hun’ hagen te snoeien. De hagen die ondanks dit verzoek niet gesnoeid zijn, worden door de gemeente in model gesnoeid. Dit gebeurt bij de eerstvolgende onderhoudsrondde. De banken en de (verkeers)borden krijgen een extra schoonmaakronde.

Bloemenwei op initiatief van bewoners

Het eerste bewonersinitiatief van Groen aan de buurt van de provincie Utrecht ligt aan het wandelpad tussen de Kromme Rijn en de woonwijk de Noorderwaard. Hier is de start gemaakt van een echte bloemenwei. Op de foto Sonja Fris, initiatiefneemster van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, een contente Ivo Brautigam van Landschap Erfgoed Utrecht en wethouder Hans Marchal.

Aanlegsteiger Krommerijnder officieel in gebruik genomen

FB-0621De Stichting Beheer Krommerijnder nam vanmiddag de nieuwe aanlegsteiger officieel in gebruik. Deze steiger in het Balkengat is speciaal voor de Krommerijnder gemaakt.
Blauwe Pannen
Vanaf de opstapsteiger aan de Blauwe Pannen voeren genodigden naar het Balkengat. De schipper vertelde onderweg dat dezelfde route nooit gaat vervelen. “Is het weer niet anders, dan zijn de mensen of de natuur wel anders”. Bij de Prins Hendrikweg aangekomen knipte wethouder Marchal het traditionele lint door. Na deze officiële opening werd er afgemeerd aan de nieuwe steiger.
Korte toespraken
Na het welkom door Arie Kauffman werden enkele korte toespraken gehouden wethouder Hans Marchal wenste de stichting “Vele jaren een goede vaart” toe “op de woelige baren van de Kromme Rijn”. Stichting de Krommerijnder “deelt” het balkengat met het Utrechts Landschap. Het Utrechts Landschap demonstreerde op de onlangs gebouwde houten helling hoe balken uit en op verzoek in het water terechtkomen. Deze helling hoort bij de oorspronkelijke functie van het Balkengat. Aansluitende toosten de genodigden, belangstellenden en omwonenden op de nieuwe steiger. Bron: Ditiswijk.nl