Inhuur griffier noodzakelijk

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 14 maart 2012 om 11:40

WIJK BIJ DUURSTEDE – Raadslid Hans Marchal van de PCG stoorde zich behoorlijk aan de mededeling in de pers van de SP over de tijdelijke inhuur van een griffier in verband met zwangerschap van de huidige griffier. Volgens de SP is deze vervanging met 40.000 euro in tijden van bezuiniging te duur en zou deze taak best tijdelijk door een ambtenaar kunnen worden overgenomen. De SP slaat volgens Marchal de plank volledig mis. Lees meer

Bedelen aan winkeldeur

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 14 maart 2012 om 11:27

WIJK BIJ DUURSTEDE – Vorige maand heeft ondernemersvereniging De Heul aandacht gevraagd voor het gebedel van mensen voor hun winkel. Er wordt gebedeld met krantjes en veel klanten storen zich volgens de ondernemersvereniging hieraan. Aanleiding voor Hans Marchal van de PCG het college te vragen op te treden en een eind te maken aan het gebedel en de overlast. Lees meer

Ingezonden brief: PCG: ‘Inhuur giffier noodzaak’

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Wijk bij Duurstede, 10 maart 2012. De SP vindt de tijdelijke inhuur van een griffier, in verband met zwangerschap van de huidige griffier, te duur. Het kost volgens de SP € 40.000 en in hun ogen is er best een ambtenaar die tijdelijk dit werk kan overnemen. De SP slaat de plank mis…

In de eerste plaats is het door de SP genoemde bedrag veel te hoog. Gemakshalve wordt vergeten dat de zwangerschapsuitkering in mindering komt op de te maken kosten. Lees meer

Energiebesparing gemeente

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 07 maart 2012 om 09:15

WIJK BIJ DUURSTEDE – In antwoord op een vraag van de PCG laat wethouder Robbert Peek weten dat geld en ambtelijke uren ontbreken om verdere plannen voor energiebesparing uit te werken ontbreekt. Dit betekent dat de doelstelling van het Milieubeleidsplan voor een klimaatneutrale organisatie in 2011 niet wordt gehaald en wordt vooruitgeschoven. Aanleiding voor de vraag van de PCG was een onderzoek waaruit bleek dat de overheid makkelijk 30% energie kan besparen. Lees meer

BBNu en PCG: bespreek alcoholgebruik jongeren

Wijkse Courant 23 februari 2012

WIJK BIJ DUURSTEDE – De fractievoorzitters van PCG en BBNu willen het thema ‘alcohol en jongeren’ op de agenda van de gemeenteraad zetten. Hans Marchal en Wietze Smit dienen het agendapunt in voor een aparte voorbespreking. Ze hopen op een effectievere samenwerking tussen de gemeenten en professionals om alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken en te voorkomen dan wel te verminderen. Lees meer

Energie besparen in kantoor en huis

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 22 februari 2012 om 08:10

WIJK BIJ DUURSTEDE In het gemeentehuis is op dinsdagavond 6 maart van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond over energiebesparing. Tijdens die avond presenteren verschillende gemeentelijke en regionale bedrijven hun mogelijkheden om gebouwen energiezuiniger te maken. De deelnemende bedrijven zijn Milieudienst Zuidoost Utrecht (energiebesparingstips voor in huis), Volt4U (zonne-energie), aannemersbedrijf Molthoff (na-isolatie en zonneboiler) en Enjoy Energy (warmtescans en EPA-advies).  Lees meer

PCG stelt vraag over energie

Wijkse Courant 21 februari 2012

WIJK BIJ DUURSTEDE – Fractievoorzitter Hans Marchal van de PCG las onlangs in het blad Binnenlands Bestuur: ‘Overheden laten 30 procent energiebesparing liggen. Gemeenten, provincies en andere overheden in ons land kunnen op simpele wijze tot 30 procent besparen op hun energierekening. Het laaghangende fruit is nog lang niet geplukt.’ Marchal: “De maatregelen lijken eenvoudig. Het goed afstellen van apparatuur, de energierekening eens kritisch tegen het licht houden en een energiemanager aanstellen levert al snel vijftien procent op in vijf jaar tijd. Overheden die het onderhoud en beheer van hun gebouwen uitbesteden bereiken binnen tien jaar met gemak een besparing van 30 procent.”

Dit alles blijkt uit cijfers en analyses van Energie Centrum Nederland (ECN) en Agentschap NL, het subsidiebureau van de overheid. Marchal: “De PCG is benieuwd of er in Wijk nog ‘laaghangend fruit geplukt kan worden’.”

Acties tegen alhohol- en drugsgebruik jongeren

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 15 februari 2012 om 08:15

WIJK BIJ DUURSTEDE – Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren in de gemeente Wijk bij Duurstede hoger is dan het regionaal gemiddelde. De raad wilde van het college weten wat de gemeente aan dit probleem doet. Volgens burgemeester Swillens en wethouder Burger onderneemt de gemeente verschillende activiteiten om het alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. Lees meer

Inzet sociale werkplaats in natuurbeheer

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 08 februari 2012 om 09:15

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het Wijkse PCG-raadslid Hans Marchal heeft het college gevraagd bij de provincie actief te lobbyen voor de inzet van sociale werkplaatsen in het door de provincie te ontwikkelen plan voor het natuurbeheer. 

Begin 2012 worden de beheertaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) volgens het ‘Deelakkoord natuur en landelijk gebied’ door de provincie uitgewerkt. Ter invulling hiervan wordt in het voorjaar van 2012 een verkenning gedaan met betrekking tot de mogelijkheden voor beheer van de EHS-gebieden. Lees meer

Alcohol en drugsgebruik bij Wijkse jongeren hoger

Geplaatst in ’t Groentje op: maandag 23 januari 2012 om 17:01

WIJK BIJ DUURSTEDE – Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren in de gemeente Wijk bij Duurstede hoger is dan het regionaal gemiddelde. Zijn hiervoor redenen aan te geven, wil PCG-raadslid Hans Marchal van het college weten. En nog belangrijker: wat kan er aan gedaan worden om het alcohol en drugsgebruik onder de jongeren tegen te gaan? Lees meer