Geen online subsidieregister

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 14 december 2011 om 10:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – In antwoord op vragen van de PCG zegt het college niet van plan te zijn de door de gemeente verleende subsidies openbaar en online toegankelijk te maken.

Een dergelijk openbaar register zou voor iedereen inzichtelijk kunnen maken aan wie en om welke redenen subsidie wordt verstrekt. Aan het maken van een dergelijk overzicht zijn evenwel volgens het college kosten en ambtelijke tijd gemoeid, hetgeen voor het college nu niet de hoogste prioriteit heeft. Lees meer

Onduidelijkheid over Korte Singel

Geplaatst in ’t Groentje op: dinsdag 11 december 2012 om 16:37

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Voor de zomervakantie leek het geschil over een nieuw pand aan de Korte Singel opgelost te zijn. Omwonenden en Schil met Pit kwamen in protest omdat een projectontwikkelaar hier een te hoog gebouw neer wilde zetten. Na overleg kwam er een compromis, waar ook de gemeenteraad achter ging staan. Vreemd was dan ook de brief van Schil met Pit waarin omschreven werd dat er toch en ander pand zou komen. Lees meer

Een ambtenarenkorps voor meerdere gemeenten?

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 07 december 2011 om 08:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – Vrijwel alle gemeenten kampen met grote financiële problemen. Het verminderen van het aantal ambtenaren is een van de oplossingen. Zo is in de Wijkse meerjarenbegroting een bezuiniging op het ambtenarenapparaat ingeboekt die oploopt tot 1 miljoen euro in 2015. Een andere oplossing kan de zogenaamde ambtelijke fusie zijn. Dit is het samenvoegen van de ambtenarencorpsen van verschillende gemeenten. Hans Marchal van de PCG vraagt het college deze oplossing nader te onderzoeken.  Lees meer

PCG wil openbaar register

Meer openheid over subsidies

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 30 november 2011 om 10:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeente verstrekt tonnen subsidie per jaar. De subsidies zijn een ‘black box’, constateert Hans Marchal van de PCG. Uit recent onderzoek bleek dat de uitvoering van het subsidiebeleid van gemeenten te wensen overlaat. Het effect van subsidies is onduidelijk en er worden geen meetbare of concrete afspraken gemaakt met de gesubsidieerde instellingen. Lees meer

Licht uit in buitengebied

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 02 november 2011 om 10:15

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied heeft bij verschillende raadspartijen de nodige vragen opgeworpen. In antwoord op de vragen van de raad laat wethouder Peek weten dat het door de bezuinigingen niet anders is. Als de raad het anders wil moet de raad aangeven op welke andere post 20.000 euro bezuinigd wordt.

Bij het zoeken naar bezuinigingsmaatregelen op het gebied van openbare verlichting heeft de gemeente gekeken naar de bestaande landelijke richtlijnen. Lees meer

Wijk onder de norm

Aanrijtijden ambulances

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 02 november 2011 om 09:15

WIJK BIJ DUURSTEDE – In de provinciale commissievergadering Wonen, Maatschappij en Cultuur van 3 oktober heeft Hans Marchal namens de SGP-fractie gevraagd naar de aanrijdtijden van ambulances. Met name ging het Marchal om de Wijkse aanrijdtijden. Deze aanrijtijden blijken onder de norm te zitten. Door zowel aan lokale als provinciale touwtjes te trekken wil de PCG kortere aanrijdtijden voor Wijk. Lees meer

Stresstest gemeente

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 26 oktober 2011 om 10:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – De stresstest voor banken heeft inmiddels brede bekendheid. Dat er ook gemeenten zijn die een stresstest laten uitvoeren is minder bekend. Het blad Binnenlands bestuur kopte in een artikel enige tijd geleden ‘Tijd voor stresstest gemeenten’. Hierin wordt bepleit dat net als voor banken er speciaal voor gemeenten een stresstest moet komen. Die kan met name raadsleden een beter inzicht geven in hoe hun gemeente er financieel voorstaat.  Lees meer

Huisartsen tegen avondspreekuur

Geplaatst in ’t Groentje op: maandag 24 oktober 2011 om 16:39

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een half jaar geleden liet wethouder Burger de raad weten nog wel heil te zien in een avondspreekuur van de huisartsen. De wethouder had toen de nodige euro’s voor het project van de avondspreekuren bij elkaar weten te sprokkelen. Uit vragen van GroenLinks en de PCG is af te leiden dat het avondspreekuur definitief van de baan lijkt, omdat de huisartsen niet bereid zijn medewerking te verlenen. Lees meer

Avondspreekuur huisartsen van de baan?

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Wijk bij Duurstede, 22 oktober 2011. Andermaal hebben Wil Kosterman en Hans Marchal, fractievoorzitter van respectievelijk GroenLinks en de PCG, vragen gesteld over de stand van zaken rond het avondspreekuur van de huisartsen. Dat deden zij ook al op 14 april van dit jaar. Het tweetal voorziet een definitief einde van het project.

Toezeggingen wethouder

De huisartsen gaven in april al aan om hun moverende redenen weinig heil te zien in het project avondspreekuren/weekenddiensten. Lees meer

Verlichting buitengebied

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 19 oktober 2011 om 10:00

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeente moet bezuinigen en de openbare ruimte wordt daar ook door getroffen. De openbare verlichting wordt op diverse plaatsen gedimd en op andere plekken helemaal verwijderd. De gemeente heeft besloten om de verlichting in het buitengebied voor een groot deel te laten verwijderen. Het gaat om de Gooyerdijk, Langbroekerdijk, Rhodensteynselaan, Amerongerwetering, Landscheidingsweg, Ossenwaard, Wijkersloot en Rijndijk.  Lees meer