PCG niet blij met verdwijning verlichting buitengebied

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

 Wijk bij Duurstede, 16 oktober 2011. De gemeente moet bezuinigen en de openbare ruimte wordt daar ook door getroffen. De openbare verlichting wordt op diverse plaatsen gedimd, op andere plekken verdwijnt de openbare verlichting. Hans Marchal (PCG) heeft zijn bedenkingen bij deze maatregelen, die in de besluitenlijst van 9 augustus van dit jaar zijn opgenomen. Reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college en de gemeenteraad. Lees meer

Stresstest voor Wijk bij Duurstede?

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 12 oktober 2011 om 10:30

WIJK BIJ DUURSTEDE – PCG-fractievoorzitter Hans Marchal wil een gemeentelijke stresstest. Hij heeft hierover inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens de politicus vergroot een stresstest het financieel inzicht van de gemeenteraad.

Marchal baseert zijn uitspraken op landelijke publicaties, waarin gesteld wordt dat het na de stresstest voor banken nu ook tijd is voor een stresstest voor gemeenten.

Geen seks op bedrijventerrein.

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 28 september 2011 om 11:25

WIJK BIJ DUURSTEDE – Afgelopen dinsdag besliste de raad over het bestemmingsplan Bedrijventerreinen. Geen hamerstuk als het aan Hans Marchal van de PCG ligt. Met een amendement wil hij voorkomen dat het bestemmingsplan Bedrijventerreinen de mogelijkheid biedt om een seksinrichting te vestigen. 

De PCG wil dat de bepaling in artikel 4.1 lid h. van het bestemmingsplan ‘ten hoogste 1 seksinrichting tot een oppervlakte van maximaal 250 m2 vloeroppervlak’ komt te vervallen. Lees meer

PCG dringt aan op kwaliteitsmeting gemeente

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

 Wijk bij Duurstede, 27 september 2011.

De PCG vraagt zich af hoe de stand van zaken is met betrekking tot de samenwerking met andere gemeenten en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij heeft al diverse keren aandacht gevraagd voor regionale gemeentelijke samenwerking, omdat deze naar haar zeggen kansen biedt. Zeker in deze moeilijke tijden hebben de gemeenten elkaar nodig. Lees meer

Identiteitskaart gratis

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 14 september 2011 om 09:15

WIJK BIJ DUURSTEDE – Door een uitspraak van de Hoge Raad mogen gemeenten sinds vorige week geen leges meer vragen voor een identiteitskaart. Volgens de wet mag er geen belasting worden geheven op documenten die de staat verplicht stelt. De Hoge Raad stelt nu dat een identiteitskaart een zuiver verplicht document is. Daarom moet de kaart volledig gratis beschikbaar zijn. Gemeenten mogen ook geen administratiekosten doorberekenen. VVD en PCG hebben inmiddels vragen aan het college gesteld over de gevolgen voor de Wijkse begroting. (PeP)

Zorgen om de brandweer

Vragen aan het college van b&w

Geplaatst in ’t Groentje op: maandag 05 september 2011 om 17:28

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het interview in het ’t Groentje van vorige week met de postcommandant van de brandweer van Cothen-Langbroek was aanleiding voor de PCG vragen te stellen aan het college van b&w. Hans Marchal van de PCG wil een reactie van het college op de geuite zorgenvan de postcommandant en wil tevens van het college horen wat men er aan gaat doen. Ook wil Marchal weten of de gemeenteraad überhaupt nog iets over de Wijkse brandweer te vertellen heeft. Lees meer

Compliment gemeente voor uitvoering WOZ

Geplaatst in ’t Groentje op: vrijdag 02 september 2011 om 17:56

WIJK BIJ DUURSTEDE – Dit jaar maakten 127 huiseigenaren bezwaar tegen de waardebepaling van hun huis voor de WOZ-belasting. Vorige jaar was dat het dubbele. Het aantal bezwaren in Wijk blijkt ver onder het landelijk gemiddelde te zitten. In antwoord op vragen van Hans Marchal van de PCG laat wethouder Jan Burger weten zijn best te doen het aantal bezwaren verder te verlagen. Lees meer

PCG wil papierloos werken om kosten te drukken

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Wijk bij Duurstede, 16 augsutus 2011. In het kader van de bezuinigingen vraagt raadslid Hans Marchal (PCG) zich af hoe ver de gemeente Wijk bij Duurstede is met het invoeren van papierloos werken. Dit naar aanleiding van een artikel in VNG Magazine dat meldt dat papierloos werken in trek is bij gemeenten. Papierloos werken blijkt efficiënt te zijn en proeven wijzen uit dat er substantiële financiële besparingen zijn te behalen. Lees meer

Papierloos werken

Geplaatst in ’t Groentje op: maandag 15 augustus 2011 om 16:00

WIJK BIJ DUURSTEDE- Volgens Hans Marchal van de PCG kan er flink wat bespaard worden als de gemeente papierloos gaat werken. In meer dan 40% van de Nederlandse gemeenten werkt men al geheel of gedeeltelijk papierloos. Marchal vraagt het college te onderzoeken of dat ook voor Wijk een goed idee is.

Papierloos werken lijkt in trek bij gemeenten. Papierloos werken heeft onder meer betrekking op college- en raadsstukken, vergunningsaanvragen, facturen, bezwaarschriften, publicaties, verslagen. Lees meer

Bruggen Wijk wel veilig

Geplaatst in ’t Groentje op: vrijdag 05 augustus 2011 om 17:02

WIJK BIJ DUURSTEDE – Afgelopen week kwam via dagblad De Pers een onderzoek van VROM onder de aandacht, waarin de gemeente een 4,5 als rapportcijfer kreeg voor de staat waarin bruggen verkeerden. ‘De huidige 51 bruggen in de gemeente verkeren echter in een veilige staat en vormen geen gevaar voor de verkeersdeelnemers’, laat wethouder Robbert Peek weten. Uit de laatste in 2010 uitgevoerde bruggeninspectie blijkt dat de Wijkse bruggen zich volgens de wethouder in een acceptabele staat bevinden.Van alle bruggen in de gemeente is 10% goed te noemen, zit 50% op een basisniveau en bevindt 40% zich op een sober niveau. Op de bruggen die op een sober niveau zitten, wordt volgens de beheerplannen in de komende 10 jaren onderhoud gepleegd. (PeP)