Wijk bij Duurstede geeft geld uit als vuurwerkschade meevalt

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeente Wijk bij Duurstede wil jongeren een beloning geven als de vuurwerkschade komende jaarwisseling beperkt blijft.
De gemeente kampte afgelopen jaarwisseling met relatief veel schade door vuurwerk. “Dat is zó zonde van het geld”, stelt wethouder Hans Marchal. “Daarmee kunnen veel leukere dingen worden gedaan, waar veel jongeren van kunnen genieten.”

As de schade onder de tienduizend euro euro blijft, stelt de wethouder geld beschikbaar. “Ik kan me voorstellen dat er een groep jongeren is die graag een extra skatetoestel wil hebben”, zegt hij. “Maar een andere groep wil misschien een deel van het geld aan iets anders besteden. We komen er wel uit, verwacht ik.”

Mocht de schade mee vallen, dan wordt in 2018 besproken hoe de beloning besteed gaat worden. Marchal: “Ik hoop dat de jongeren elkaar erop wijzen dat iets wat lange tijd plezier geeft, veel leuker is dan een harde knal.” Bron: RTV Utrecht

Gemeente steunt aanleg laadplein voor elektrische auto’s

shutterstock-615232325Het college wil een laadplein voor elektrische auto’s op het parkeerterrein Walplantsoen in Wijk bij Duurstede. Bij dit laadplein kunnen zes auto’s tegelijk worden opgeladen. Het college betaalt  € 15.000 voor de aanleg hiervan. In eerste instantie worden vier van de zes laadpunten in gebruik genomen. Zodra deze genoeg worden gebruikt, worden alle zes laadpunten ingezet. Dit is zo afgesproken na overleg met de ondernemersvereniging Hart van Wijk. Op het Walplantsoen is nu een laadpaal met twee laadpunten. Als het laadplein in 2018 wordt aangelegd, krijgt deze laadpaal een andere plek in Wijk bij Duurstede. Nu is nog niet bekend waar deze komt te staan.

Lees meer

‘Iedereen kent mij… in Langbroek’

694

Hans Marchal (49) is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart voor de zevende keer lijsttrekker van de Protestant-Christelijke Groepering (PCG) in Wijk bij Duurstede. ,,Het lijkt wel alsof mijn werk steeds boeiender wordt.’’

In 1994 kwam Marchal in de gemeenteraad van Langbroek. Hij werd prompt wethouder. Na de gemeentelijke herindeling van ‘zijn’ dorp met Cothen en Wijk was hij van 1996 tot 2014 raadslid. Sinds 2014 is hij wethouder van de gemeente Wijk bij Duurstede.

 

Lees meer

Gemeente gaat ‘Schoon de winter in’

WIJK BIJ DUURSTEDE Het college stelt extra geld beschikbaar om het beheer van de buitenruimte te verbeteren.

VERZORGDER Inwoners vinden dat het beheer van de openbare ruimte beter kan. Dit blijkt onder andere uit de burgerpeiling van mei dit jaar. Het college heeft dit signaal opgepakt. De geschatte kosten van de korte termijnacties zijn € 26.500,-. “Daar blijft het niet bij,” zegt Marchal (Beheer), “want er volgen later meer acties voor de lange termijn. Aan die plannen wordt gewerkt en in de begroting is € 100.000 extra opgenomen om de openbare ruimte aan te pakken. Belangrijk is dat we er nu eerst voor zorgen dat het openbaar groen er verzorgder uitziet. Dankzij deze eenmalige actie gaan we ‘schoon de winter in.”

ACTIES Er komt een extra ronde onkruidbestrijding rondom bomen en obstakels. Dit wordt tegelijk uitgevoerd met het afsteken van de kanten: het overgroeiende gras wordt hierbij van de tegels verwijders. Na het wegbranden van onkruid komt er een extra borstelronde. Zo worden ook de houtige restjes onkruid weggehaald. Deze actie valt samen met een extra veegronde in de gemeente. Her en der zijn (groepen) inwoners actief met het zelf beheren van heggen. Niet alle zelfbeheerders komen hun afspraken na. De gemeente heeft hen gevraagd om alsnog ‘hun’ hagen te snoeien. De hagen die ondanks dit verzoek niet gesnoeid zijn, worden door de gemeente in model gesnoeid. Dit gebeurt bij de eerstvolgende onderhoudsrondde. De banken en de (verkeers)borden krijgen een extra schoonmaakronde.

Bloemenwei op initiatief van bewoners

Het eerste bewonersinitiatief van Groen aan de buurt van de provincie Utrecht ligt aan het wandelpad tussen de Kromme Rijn en de woonwijk de Noorderwaard. Hier is de start gemaakt van een echte bloemenwei. Op de foto Sonja Fris, initiatiefneemster van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, een contente Ivo Brautigam van Landschap Erfgoed Utrecht en wethouder Hans Marchal.

Aanlegsteiger Krommerijnder officieel in gebruik genomen

FB-0621De Stichting Beheer Krommerijnder nam vanmiddag de nieuwe aanlegsteiger officieel in gebruik. Deze steiger in het Balkengat is speciaal voor de Krommerijnder gemaakt.
Blauwe Pannen
Vanaf de opstapsteiger aan de Blauwe Pannen voeren genodigden naar het Balkengat. De schipper vertelde onderweg dat dezelfde route nooit gaat vervelen. “Is het weer niet anders, dan zijn de mensen of de natuur wel anders”. Bij de Prins Hendrikweg aangekomen knipte wethouder Marchal het traditionele lint door. Na deze officiële opening werd er afgemeerd aan de nieuwe steiger.
Korte toespraken
Na het welkom door Arie Kauffman werden enkele korte toespraken gehouden wethouder Hans Marchal wenste de stichting “Vele jaren een goede vaart” toe “op de woelige baren van de Kromme Rijn”. Stichting de Krommerijnder “deelt” het balkengat met het Utrechts Landschap. Het Utrechts Landschap demonstreerde op de onlangs gebouwde houten helling hoe balken uit en op verzoek in het water terechtkomen. Deze helling hoort bij de oorspronkelijke functie van het Balkengat. Aansluitende toosten de genodigden, belangstellenden en omwonenden op de nieuwe steiger. Bron: Ditiswijk.nl

Sluitende begroting met gezond toekomstperspectief

Het college van burgemeester en wethouders heeft een sluitende begroting voor 2018 vastgesteld. ‘Het is ons gelukt om de gemeente financieel weer op orde te krijgen,’ stelt wethouder Hans Marchal (financiën). ‘Dit heeft tot gevolg dat de lasten voor inwoners en ondernemers voor 2018 niet zullen stijgen. Ook betaalt elk huishouden volgend jaar enkele euro’s minder aan afvalstoffenheffing. We kunnen eventuele tegenslagen goed opvangen en, mede door het opgerichte ‘Innovatiefonds’, is er extra financiële armslag. Die benutten we onder meer door te investeren in een hogere kwaliteit van het groenonderhoud. Uit de eerder dit jaar gehouden Burgerpeiling bleek dat veel inwoners de staat van het openbaar groen beneden peil vonden, daar gaan we nu mee aan de slag!’

Wethouder Marchal bezoekt cumelasector

Elk jaar bezoekt wethouder Marchal van de gemeente Wijk bij Duurstede de cumelasector. Deze sector bestaat uit ondernemers die actief zijn in groen, grond en infra. De actualiteiten uit deze sector en de wensen vanuit de ondernemers komen tijdens de bezoeken uitgebreid aan bod. Dit jaar werd op 7 september een bezoek gebracht aan G.J. Dorrestijn Grondwerken in Langbroek en Loonbedrijf Lagerweij VOF in Wijk bij Duurstede.

Wethouder Hans Marchal werd vergezeld door Maarten Kylstra (traffic engineer), Coosje Bakker en Erik Uittenbroek (ruimtelijke ordening).

Namens CUMELA Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra waren Johan van Dijk (juridisch adviseur omgevingsrecht) en Wilco Emons (bedrijvenadviseur) aanwezig.

Uitbreidingsmogelijkheden

Het eerste gastbedrijf was G.J. (Gijs) Dorrestijn Grondwerken in Langbroek. Gijs is klein behuisd aan de Gooijerdijk en zoekt al langere tijd naar uitbreidingsmogelijkheden voor zijn bedrijf. Na een goed gesprek volgde er een rondleiding over zijn terrein. Er zijn gelijk vervolgafspraken gemaakt om te komen tot een passende oplossing voor zijn huisvestingsprobleem.

(Land)bouwverkeer op provinciale wegen

Het tweede bezoek was bij Loonbedrijf Lagerweij aan het Molenvliet in Wijk bij Duurstede. Het bedrijf van Cees en Jeanette is het afgelopen jaar explosief gegroeid. Deze groei zorgt ook voor dit bedrijf voor de nodige huisvestingsproblematiek. De wensen van de ondernemers en mogelijkheden hiervoor werden besproken.

Tot slot is de verkeersproblematiek in de gemeente Wijk bij Duurstede voor met name (land)bouwverkeer besproken. Cees Lagerweij wil met zijn voertuigen de provinciale weg op zodat hij niet meer tussen de fietsende kinderen hoeft te rijden op de parallelwegen. Bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming zijn zaken die ondernemers en wegbeheerders bezighouden, zeker in de gemeente Wijk bij Duurstede. De gemeente wil graag starten met een proef waarbij het (land)bouwerkeer op de provinciale wegen mag rijden.

Jaarlijks werkbezoek

Alle aanwezigen waren het er over eens dat met dit jaarlijks werkbezoek een mooie en constructieve traditie is ontstaan welke volgend jaar zeker een vervolg krijgt.

Uniek bouwproject in wijk De Horden: Nul-op-de-meter appartementen

Waar nu nog de gesloten sporthal ‘de Hordenhal’ in Wijk bij Duurstede staat, komen straks 64 appartementen en woningen. De bouw hiervan is voor Wijk bij Duurstede een uniek project, omdat het allemaal Nul-op-de-meter-woningen worden. Deze woningen wekken de eigen energie op. Landelijk staat dit nog in de kinderschoenen.
De gemeenteraad behandelt het plan op 5 september 2017
Dan buigt de raad zich in de raadsvergadering over het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied. AKMReales is de projectontwikkelaar die de appartementen bouwt. ‘Het is een van de eerste kleinschalige projecten, waar een ontwikkelaar en gemeente samen de bouw van deze Nul-op-de-meter-woningen voor elkaar hebben gekregen,’ leggen de betrokken wethouders Hans Marchal (Duurzaamheid) en Jeroen Brouwer (Volkshuisvesting) uit. Zaterdag 26 augustus jl. startte de verkoop van de woningen al. Hiervoor was veel belangstelling. Als alles meezit, kan de bouw nog eind dit jaar starten.
De ontwikkelaar spant zich tot het uiterste in voor de bouw van deze duurzame woningen
Het Wijkse college sprak dit vanaf de eerste overeenkomst af met AKMReales. ‘Hierover hebben wij de afgelopen maanden intensief overlegd,’ aldus Hans Marchal. ‘De provincie Utrecht maakte het mogelijk dat we hierbij ondersteuning kregen van experts op het gebied van Nul-op-de-meter-woningen.’ Gedeputeerde Pim van den Berg: ‘Dit succes in De Horden brengt ons weer een stap verder in de energietransitie en laat zien dat het kan als je vanaf het begin samen optrekt en kennis bij elkaar brengt.’ Het is een van de eerste keren in Nederland, dat een appartementengebouw van 64 Nul-op-de-meterwoningen wordt gebouwd. ‘Het vergde wat overleg, maar daar krijgen we op het gebied van duurzaamheid veel voor terug,’ aldus Hans Marchal. De gemeente Wijk bij Duurstede wil in 2030 klimaatneutraal zijn.
Zonnepanelen wekken de elektriciteit voor de woningen op
Er komt geen gasaansluiting, wel een elektra-aansluiting. Verder hebben de woningen een heel goede isolatie en een warmtepomp. Die pomp gebruikt de ventilatie en de buitenlucht. Marchal: ‘In principe wordt met de zonnepanelen voldoende energie opgewekt om de woningen te verwarmen. Alle gebruiksapparatuur werkt ook op deze opgewekte energie.’
De beide wethouders hebben bereikt dat de koopwoningen betaalbaar zijn
De kopers krijgen een rentekorting en extra mogelijkheden om de koop te financieren. Dat komt, omdat de energieopwekking binnen de norm valt. ‘Betaalbaarheid vinden wij ook een belangrijk doel,’ legt Jeroen Brouwer uit. ‘De terugverdientijd van de extra investeringen voor Nul-op-de-meter-woningen is bij alle woningen rond de tien jaar. Per maand moet er wel wat meer hypotheek worden betaald. Daar tegenover staat dat er bij normaal gebruik geen energiekosten zijn. Hierdoor wordt de wat hogere hypotheek meer dan goedgemaakt,’ vertelt Jeroen Brouwer. ‘Dit geldt ook voor de twintig sociale woningen. Die blijven zo bereikbaar en betaalbaar voor de sociale doelgroep.’
AKMReales durft als ontwikkelaar deze bouw aan
Nico de Bruin: ‘Het is voor ons als ontwikkelaar een zeer intensief en creatief traject gebleken om te komen op een compleet bouwplan, dat als Nul-op-de-meter gebouwd kan gaan worden. Allereerst moest ook voor ons de realiteitszin nog indalen dat Nul-op-de-meter technisch haalbaar was voor appartementen; iets dat nog ongezien is in Nederland. Wij hebben rondom dit project met onze partner In2ecobuildings BV een compleet nieuw concept opgezet dat ZER0® genaamd is. Het is onze doelstelling om vanaf heden al onze nieuwbouwontwikkelingen als Nul-op-de-meter uit te voeren.’

Glasvezel buitengebied gaat door

“Het is heel mooi, we hebben er een tijd op gewacht, maar de schop kan eindelijk de grond in”. Met deze woorden meldde wethouder Hans Marchal (PCG) tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 september, dat Wijk bij Duurstede snel aan de beurt is met de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

 

Vanaf januari 2018 krijgen mensen een aanbod. Dit verloopt via Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF). Als 50 procent ja zegt, kan het beginnen. Het kost 12,50 extra aan vastrecht. Dit is nodig om de extra kosten af te dekken die moeten worden gemaakt, omdat de afstanden in het buitengebied groot zijn en dat vraagt om lange ondergrondse leidingen.

Lees meer