Bloemenwei op initiatief van bewoners

Het eerste bewonersinitiatief van Groen aan de buurt van de provincie Utrecht ligt aan het wandelpad tussen de Kromme Rijn en de woonwijk de Noorderwaard. Hier is de start gemaakt van een echte bloemenwei. Op de foto Sonja Fris, initiatiefneemster van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, een contente Ivo Brautigam van Landschap Erfgoed Utrecht en wethouder Hans Marchal.

Aanlegsteiger Krommerijnder officieel in gebruik genomen

FB-0621De Stichting Beheer Krommerijnder nam vanmiddag de nieuwe aanlegsteiger officieel in gebruik. Deze steiger in het Balkengat is speciaal voor de Krommerijnder gemaakt.
Blauwe Pannen
Vanaf de opstapsteiger aan de Blauwe Pannen voeren genodigden naar het Balkengat. De schipper vertelde onderweg dat dezelfde route nooit gaat vervelen. “Is het weer niet anders, dan zijn de mensen of de natuur wel anders”. Bij de Prins Hendrikweg aangekomen knipte wethouder Marchal het traditionele lint door. Na deze officiële opening werd er afgemeerd aan de nieuwe steiger.
Korte toespraken
Na het welkom door Arie Kauffman werden enkele korte toespraken gehouden wethouder Hans Marchal wenste de stichting “Vele jaren een goede vaart” toe “op de woelige baren van de Kromme Rijn”. Stichting de Krommerijnder “deelt” het balkengat met het Utrechts Landschap. Het Utrechts Landschap demonstreerde op de onlangs gebouwde houten helling hoe balken uit en op verzoek in het water terechtkomen. Deze helling hoort bij de oorspronkelijke functie van het Balkengat. Aansluitende toosten de genodigden, belangstellenden en omwonenden op de nieuwe steiger. Bron: Ditiswijk.nl

Sluitende begroting met gezond toekomstperspectief

Het college van burgemeester en wethouders heeft een sluitende begroting voor 2018 vastgesteld. ‘Het is ons gelukt om de gemeente financieel weer op orde te krijgen,’ stelt wethouder Hans Marchal (financiën). ‘Dit heeft tot gevolg dat de lasten voor inwoners en ondernemers voor 2018 niet zullen stijgen. Ook betaalt elk huishouden volgend jaar enkele euro’s minder aan afvalstoffenheffing. We kunnen eventuele tegenslagen goed opvangen en, mede door het opgerichte ‘Innovatiefonds’, is er extra financiële armslag. Die benutten we onder meer door te investeren in een hogere kwaliteit van het groenonderhoud. Uit de eerder dit jaar gehouden Burgerpeiling bleek dat veel inwoners de staat van het openbaar groen beneden peil vonden, daar gaan we nu mee aan de slag!’

Wethouder Marchal bezoekt cumelasector

Elk jaar bezoekt wethouder Marchal van de gemeente Wijk bij Duurstede de cumelasector. Deze sector bestaat uit ondernemers die actief zijn in groen, grond en infra. De actualiteiten uit deze sector en de wensen vanuit de ondernemers komen tijdens de bezoeken uitgebreid aan bod. Dit jaar werd op 7 september een bezoek gebracht aan G.J. Dorrestijn Grondwerken in Langbroek en Loonbedrijf Lagerweij VOF in Wijk bij Duurstede.

Wethouder Hans Marchal werd vergezeld door Maarten Kylstra (traffic engineer), Coosje Bakker en Erik Uittenbroek (ruimtelijke ordening).

Namens CUMELA Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra waren Johan van Dijk (juridisch adviseur omgevingsrecht) en Wilco Emons (bedrijvenadviseur) aanwezig.

Uitbreidingsmogelijkheden

Het eerste gastbedrijf was G.J. (Gijs) Dorrestijn Grondwerken in Langbroek. Gijs is klein behuisd aan de Gooijerdijk en zoekt al langere tijd naar uitbreidingsmogelijkheden voor zijn bedrijf. Na een goed gesprek volgde er een rondleiding over zijn terrein. Er zijn gelijk vervolgafspraken gemaakt om te komen tot een passende oplossing voor zijn huisvestingsprobleem.

(Land)bouwverkeer op provinciale wegen

Het tweede bezoek was bij Loonbedrijf Lagerweij aan het Molenvliet in Wijk bij Duurstede. Het bedrijf van Cees en Jeanette is het afgelopen jaar explosief gegroeid. Deze groei zorgt ook voor dit bedrijf voor de nodige huisvestingsproblematiek. De wensen van de ondernemers en mogelijkheden hiervoor werden besproken.

Tot slot is de verkeersproblematiek in de gemeente Wijk bij Duurstede voor met name (land)bouwverkeer besproken. Cees Lagerweij wil met zijn voertuigen de provinciale weg op zodat hij niet meer tussen de fietsende kinderen hoeft te rijden op de parallelwegen. Bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming zijn zaken die ondernemers en wegbeheerders bezighouden, zeker in de gemeente Wijk bij Duurstede. De gemeente wil graag starten met een proef waarbij het (land)bouwerkeer op de provinciale wegen mag rijden.

Jaarlijks werkbezoek

Alle aanwezigen waren het er over eens dat met dit jaarlijks werkbezoek een mooie en constructieve traditie is ontstaan welke volgend jaar zeker een vervolg krijgt.

Uniek bouwproject in wijk De Horden: Nul-op-de-meter appartementen

Waar nu nog de gesloten sporthal ‘de Hordenhal’ in Wijk bij Duurstede staat, komen straks 64 appartementen en woningen. De bouw hiervan is voor Wijk bij Duurstede een uniek project, omdat het allemaal Nul-op-de-meter-woningen worden. Deze woningen wekken de eigen energie op. Landelijk staat dit nog in de kinderschoenen.
De gemeenteraad behandelt het plan op 5 september 2017
Dan buigt de raad zich in de raadsvergadering over het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied. AKMReales is de projectontwikkelaar die de appartementen bouwt. ‘Het is een van de eerste kleinschalige projecten, waar een ontwikkelaar en gemeente samen de bouw van deze Nul-op-de-meter-woningen voor elkaar hebben gekregen,’ leggen de betrokken wethouders Hans Marchal (Duurzaamheid) en Jeroen Brouwer (Volkshuisvesting) uit. Zaterdag 26 augustus jl. startte de verkoop van de woningen al. Hiervoor was veel belangstelling. Als alles meezit, kan de bouw nog eind dit jaar starten.
De ontwikkelaar spant zich tot het uiterste in voor de bouw van deze duurzame woningen
Het Wijkse college sprak dit vanaf de eerste overeenkomst af met AKMReales. ‘Hierover hebben wij de afgelopen maanden intensief overlegd,’ aldus Hans Marchal. ‘De provincie Utrecht maakte het mogelijk dat we hierbij ondersteuning kregen van experts op het gebied van Nul-op-de-meter-woningen.’ Gedeputeerde Pim van den Berg: ‘Dit succes in De Horden brengt ons weer een stap verder in de energietransitie en laat zien dat het kan als je vanaf het begin samen optrekt en kennis bij elkaar brengt.’ Het is een van de eerste keren in Nederland, dat een appartementengebouw van 64 Nul-op-de-meterwoningen wordt gebouwd. ‘Het vergde wat overleg, maar daar krijgen we op het gebied van duurzaamheid veel voor terug,’ aldus Hans Marchal. De gemeente Wijk bij Duurstede wil in 2030 klimaatneutraal zijn.
Zonnepanelen wekken de elektriciteit voor de woningen op
Er komt geen gasaansluiting, wel een elektra-aansluiting. Verder hebben de woningen een heel goede isolatie en een warmtepomp. Die pomp gebruikt de ventilatie en de buitenlucht. Marchal: ‘In principe wordt met de zonnepanelen voldoende energie opgewekt om de woningen te verwarmen. Alle gebruiksapparatuur werkt ook op deze opgewekte energie.’
De beide wethouders hebben bereikt dat de koopwoningen betaalbaar zijn
De kopers krijgen een rentekorting en extra mogelijkheden om de koop te financieren. Dat komt, omdat de energieopwekking binnen de norm valt. ‘Betaalbaarheid vinden wij ook een belangrijk doel,’ legt Jeroen Brouwer uit. ‘De terugverdientijd van de extra investeringen voor Nul-op-de-meter-woningen is bij alle woningen rond de tien jaar. Per maand moet er wel wat meer hypotheek worden betaald. Daar tegenover staat dat er bij normaal gebruik geen energiekosten zijn. Hierdoor wordt de wat hogere hypotheek meer dan goedgemaakt,’ vertelt Jeroen Brouwer. ‘Dit geldt ook voor de twintig sociale woningen. Die blijven zo bereikbaar en betaalbaar voor de sociale doelgroep.’
AKMReales durft als ontwikkelaar deze bouw aan
Nico de Bruin: ‘Het is voor ons als ontwikkelaar een zeer intensief en creatief traject gebleken om te komen op een compleet bouwplan, dat als Nul-op-de-meter gebouwd kan gaan worden. Allereerst moest ook voor ons de realiteitszin nog indalen dat Nul-op-de-meter technisch haalbaar was voor appartementen; iets dat nog ongezien is in Nederland. Wij hebben rondom dit project met onze partner In2ecobuildings BV een compleet nieuw concept opgezet dat ZER0® genaamd is. Het is onze doelstelling om vanaf heden al onze nieuwbouwontwikkelingen als Nul-op-de-meter uit te voeren.’

Glasvezel buitengebied gaat door

“Het is heel mooi, we hebben er een tijd op gewacht, maar de schop kan eindelijk de grond in”. Met deze woorden meldde wethouder Hans Marchal (PCG) tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 september, dat Wijk bij Duurstede snel aan de beurt is met de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

 

Vanaf januari 2018 krijgen mensen een aanbod. Dit verloopt via Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF). Als 50 procent ja zegt, kan het beginnen. Het kost 12,50 extra aan vastrecht. Dit is nodig om de extra kosten af te dekken die moeten worden gemaakt, omdat de afstanden in het buitengebied groot zijn en dat vraagt om lange ondergrondse leidingen.

Lees meer

Langbroek in WOII

9d9633bf-cdba-483d-ac3a-9269bf19de5d_thumb840Tijdens de dodenherdenking op 4 mei jl. citeerde loco-burgemeester Hans Marchal in zijn toespraak enige feiten zoals die zijn opgetekend in het in 1989 verschenen boekje “Langbroek tijdens de Tweede Wereldoorlog.” Naar aanleiding hiervan ontstond het idee om dit werk opnieuw uit te geven. Hij vertelt meer over de achtergronden en de beweegredenen voor deze heruitgave.

“Ieder jaar staan wij op 4 mei stil bij die lange, donkere periode van 5 jaar waarin onze vrijheid was ontnomen. De minuut stilte die wij daarbij in acht nemen is dan ook een eerbetoon aan al diegenen die het herwinnen van de vrijheid nooit meer mochten meemaken en aan de velen die hun actieve strijd tegen het onrecht met hun leven moesten bekopen. Ook in onze kleine gemeente Langbroek zijn de littekens hiervan vandaag aan de dag nog steeds zichtbaar. In deze context mag ik wel verwijzen naar de verzetsman Jan de Bloois alias Piet de Springer die eind 1944 om het leven kwam nadat hij in handen van de Duitsers was gevallen. Zijn naam leeft voort in de openbare school die naar hem vernoemd is.” Nadat hij dit gezegd heeft, wijst hij op het boekje: “Dit en nog veel meer over de geschiedenis van Langbroek in de periode 1940-1945 is hierin beschreven. Hij merkt op dat het verscheen in een tijd dat het digitaal printen nog in de kinderschoenen stond. “En steeds vaker horen we dat het een gezocht item is. Ria van der Eerden van het Regionaal Historisch Centrum benaderde de schrijfster Loek Caspers met het idee voor de nieuwe uitgave en die stemde daarmee in. De nieuwe uitgave zal er niet alleen beter uitzien, met een harde kaft, maar ook worden aangevuld met extra fotomateriaal, afkomstig uit het archief.

Voorbereidingen

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en eind van het jaar moet het boekje gereed zijn. Het project wordt gefinancierd door sponsoring en diverse bedrijven hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Het plan is om het boekje jaarlijks rond 4 mei uit te reiken aan de groepen 8 van de scholen in Langbroek. Daarnaast is het boekje ook te koop voor belangstellenden. De opbrengst daarvan gaat naar het 4-mei Comité.”

Hans besluit zijn uiteenzetting met een huishoudelijke mededeling: “De nieuwe uitgave gaat er komen, maar daar is een x-bedrag mee gemoeid dat, zoals gezegd, door sponsoring bijeengebracht moet worden. Wij kunnen nog wat giften gebruiken dus als er mensen of ondernemingen zijn die een steentje willen bijdragen, dan kunnen ze mij hiervoor benaderen via telefoonnr. 0343 563590.

Betalingsgedrag gemeente verbeterd

Gemeenten zijn rekeningen van ondernemers beter gaan betalen. Dit blijkt uit recent onderzoek dat EZ naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, meldt MKB Nederland. Sinds 2010 zijn de prestaties jaar op jaar verbeterd, maar er is nog ruimte voor verbeteringen. Dit geldt ook voor de gemeente Wijk bij Duurstede. In 2016 werd 89% van de rekeningen tijdig betaald (2015 85%) en de gemiddelde gerealiseerde betalingstermijn was 28 dagen. In 43% van de gemeenten werd in 2016, zoals afgesproken, 90% van de rekeningen op tijd betaald. Wethouder Marchal: “De 90% halen we net niet, dus er moet in Wijk een tandje bij. Het streven is om het percentage van tijdige betalingen op te krikken naar 95% en de betaaltermijn naar 21 dagen.”

Provincie gevraagd om proef met landbouwverkeer op provinciale wegen

20170807-_DSC9975Een proef met landbouwverkeer op de provinciale wegen. Hierover willen wethouders Hans Marchal en Jeroen Brouwer in gesprek gaan met Gedeputeerde mevrouw Verbeek-Nijhof. Zij hebben hierom gevraagd, ook namens Dorpsplatform Langbroek, LTO Noord, afdeling Kromme Rijn en Heuvelrug, Cumela en Fietsersbond, Utrechts Fietsoverleg.
‘Al langere tijd maken we ons zorgen om de veiligheid van de fietsers op de wegen parallel aan de provinciale wegen,’ zegt wethouder Marchal. ‘Veel schoolgaande jeugd maakt gebruik van deze wegen. Maar ook landbouwvoertuigen. En de combinatie landbouwvoertuigen en fietsers is niet ideaal. Als dat anders kan, dan zouden we dat graag willen. Daarom vragen we Gedeputeerde mevrouw Verbeek om een proef met het toelaten van landbouwverkeer op de hoofdrijbaan van de provinciale wegen.’
Wethouder Jeroen Brouwer vervolgt: ‘Als betrokken partijen hebben we suggesties gedaan voor de uitvoering van de proef. Wij denken aan landbouwverkeer op de hoofdrijbaan buiten de spitsuren. Of het terug brengen van de maximumsnelheid op de hoofdrijbaan naar 60 km per uur.
’ Aanleiding om nu met het verzoek om een proef te komen is dat Provinciale Staten een besluit gaat nemen over de aanpak van de N227 en N229. Het beleid van de provincie Utrecht is nog steeds, dat er in principe geen landbouwvoertuigen op de hoofdrijbanen mogen rijden. Een proef kan uitwijzen of er voor de N227 en N229 een uitzondering gemaakt kan worden. ‘Tenslotte gaat veiligheid boven alles. Zeker als het gaat om fietsende jeugd,’ aldus wethouder Brouwer.

Langbroek in WOII

In 1989 verscheen het boekje ‘Langbroek in de Tweede Wereldoorlog’. Loek Caspers beschreef de geschiedenis van het verzet. Ruim 28 jaar na het verschijnen van het eerste boekje komt er eind dit jaar een nieuwe, luxere uitgave. De tekst wordt herzien, nieuw fotomateriaal wordt toegvoegd en het boekje wordt voorzien van een harde kaft. Lees meer