Informatieproces Wijk bij Duurstede afgerond

VVD informateur Dirk Zandleven heeft met het opleveren van zijn rapport aan de VVD fractie, het informatieproces in Wijk bij Duurstede afgerond. Zandleven heeft de fractie van de VVD geadviseerd om de formatie van een nieuw college te starten met GroenLinks en de Protestant Christelijke Groepering. Fractievoorzitter van de VVD, Sybren van der Velden, heeft laten weten dat de fractie de conclusies en aanbeveling herkent en heeft het advies van de informateur overgenomen. Van der Velden : “Dirk Zandleven heeft een mega prestatie geleverd, door binnen een week een goede analyse van het politieke spectrum na de gemeenteraadsverkiezingen uit te voeren en een gedegen advies uit brengen. We zijn hem als fractie dankbaar voor de inzet en de snelheid waarmee hij de informatie heeft geleid.”

Installatie raadsleden

IMG_3715Vanavond was het dan zover. De installatie van onze drie raadsleden. Van links naar rechts op de foto. Hans Marchal, Jan Dirk de Bruijn en Marco Petri. Het bestuur van de PCG wenst hun veel wijsheid toe bij het werk wat ze mogen gaan verrichten. Mocht u nu of in de toekomst vragen willen stellen aan onze raadsleden, op de website www.pcgwijkbijduurstede.nl kan u de contactgegevens vinden.

PCG van 2 naar 3 zetels.

Aantalzetels-600x385De fractie en het bestuur van de PCG zijn dankbaar en blij met het mooie verkiezingsresultaat. Namens PCG komt er een nieuw gezicht (Jan Dirk de Bruijn) in de gemeenteraad. Wij hopen u de aangebroken nieuwe periode weer met raad en daad terzijde te staan.

 

Debatavond Groenberaad, PCG was erbij.

groenbAfgelopen vrijdagavond was er een debatavond georganiseerd door het Groenberaad. Namens de PCG was onze lijsttrekker aanwezig. Het was een leuk debat en ging met name over het groen en de groene omgeving. Jammer was dat de stellingen waarover werd gediscussieerd teveel ‘anti-boer’ waren. Dit gaf Hans natuurlijk wel de kans om het voor de agrarische sector op te nemen! Deze kans greep hij met beide handen aan zonder aan andere belangen voorbij te gaan.

Revius debat PCG was erbij.

reviusrevius1Donderdagmiddag en avond was het een drukte van belang in het Revius. Tientallen jongeren met vragenlijsten kwamen op de goed gevulde verkiezingsstands af. Naast de snoepjes, pennen en kladbloks was er ruimte genoeg om de vragen te stellen. Wat is er nou leuker om echt met de wethouder te spreken?  ’s-Avonds was er nog een debatavond. Een heus spektakel. Deze jongeren mogen nu nog niet stemmen maar over 4 jaar…..maken zij het verschil.  

 

 

 

Hart voor het openbaar vervoer!

thumbnail_20180310_113539

Veel scholieren, studenten en volwassenen reizen dagelijks naar de onderwijsinstellingen en het werk. Er wordt gereisd met de auto maar ook de bus is in trek. De bussen vanuit Wijk zitten zowel ’s morgens als ’s avonds vol! De chauffeurs van Q-buzz en Syntus zijn druk in de weer voor de passagiers en daar heeft de PCG veel waardering voor!

De PCG promoot het gebruik van het openbaar vervoer. Het is toch ‘heerlijk’ om in de spits langs de file te rijden en binnen een half uur op Utrecht Centraal te staan? Om meer mensen de bus in te krijgen is het wel nodig dat er meer snelle en goede verbindingen komen. Hier kan nog een tandje bij!

De PCG heeft contact gezocht met Q-buzz en heeft zich laten informeren over allerlei zaken die spelen bij het openbaar vervoer. In veel gevallen heeft de provincie een ‘dikke vinger in de pap’. Maar wist u dat de gemeente kan bepalen waar een halte moet komen? De PCG heeft zich vier jaar geleden met succes verzet tegen het verdwijnen van de spitsbuslijn 241. Deze is gelukkig, hoewel in een andere vorm, weer terug! Wat het openbaar vervoer betreft is het nodig om alert te blijven. De PCG wil dat inwoners en reizigers meer betrokken worden bij besluiten over het openbaar vervoer (bijvoorbeeld over tijden en routes).

De PCG heeft hart voor het openbaar vervoer en maakt zich sterk voor een nog beter openbaar vervoer. U ook? Doe mee, stem PCG! Samen staan we sterk!

Hart voor de fruittelers!

thumbnail_20180227_2130291De PCG heeft een bezoek gebracht aan het bedrijf van Theo, Martine en Erik Vernooy. Zij zijn de trotse eigenaren van een fruitteeltbedrijf met daarbij de landwinkel, kersenhut en natuurlijk het kersenmuseum. In 2010 kregen Theo en Martine de Tuinbouw Ondernemersprijs. Het bedrijf is in de wijde omtrek bekend en trekt veel toeristen. U kunt daar lunchen, een high tea nuttigen en alles te weten komen over kersen. Het jaarlijkse kersenfestival trekt ook duizenden belangstellenden! Dit bedrijf zet Wijk bij Duurstede extra op de kaart en is een trekpleister. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.kersen.nu.

De PCG’ers werden heel hartelijk ontvangen en kregen van Theo en Erik een inspirerend verhaal te horen. Het verhaal kwam nog meer tot leven dankzij een prachtige rondleiding door het museum. Heel leerzaam! Uiteindelijk hebben de PCG’ers nog mogen bieden zoals het gaat op de veiling. Het fruit werd duur betaald… Prachtig hoe de oude veilingklok en de bankjes bewaard zijn gebleven na de sloop van de veiling van Wijk bij Duurstede. De PCG is trots dat we zo’n mooi bedrijf binnen onze gemeentegrenzen hebben. Dit geldt niet alleen voor dit bedrijf, maar voor veel meer bedrijven. De PCG is trots op onze ‘Wijkse’ fruitsector! Na de rondleiding hebben we zaken besproken die de sector bezig houden zoals spuitzones, hagelkanon en hagelnetten, huisvesting voor seizoenarbeiders, landbouwverkeer, ruimte binnen bestemmingsplan e.d. De gemeente en de verantwoordelijk wethouder kregen een compliment voor de manier waarop er met de sector wordt samengewerkt. Deze lijn trekt de PCG natuurlijk door! Met een tevreden gevoel gingen de PCG’ers naar huis. De leus ‘De PCG heeft hart voor de fruittelers’ is na vanavond alleen maar versterkt!

Hart voor onze brandweermannen!

Foto brandweerDe PCG is trots op onze mensen die zich voor onze zorg, veiligheid en hulpverlening inzetten! De brandweer, ambulance en ander hulpdiensten moeten voldoende zijn toegerust om hun taken goed te kunnen vervullen. De PCG is er scherp op dat de regionalisering van de brandweer niet leidt tot uitholling van de vrijwillige brandweer. Er is binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ook discussie over het duikteam. De PCG zal alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de duikers voor Wijk te behouden!

Naast de brandweertaak leveren ‘de mannen’ ook fantastisch werk bij reanimaties. Herhaaldelijk is gebleken dat een reanimatie succesvol is als naast de ambulance, ook de brandweer wordt gealarmeerd. Kortom, de waarde van deze vrijwilligers is niet in geld uit te drukken! Onze lijsttrekker Hans Marchal heeft de afgelopen jaren diverse oefeningen van dichtbij meegemaakt. Hij is onder de indruk van de betrokkenheid, passie en bevlogenheid van ‘onze mannen’! Hans Marchal: ‘Ik heb de afgelopen dagen weer een paar oefeningen, waaronder duiken onder het ijs, van dichtbij meegemaakt. Als je dit gezien en geproefd hebt maak je je er als bestuurder vanzelf hart voor’!

PCG op campagne!

thumbnail_IMG_0756Heeft u ons al aan het ‘werk’ gezien? De afgelopen weken hebben we diverse werkbezoeken afgelegd. We zijn bijvoorbeeld bij een fietsenzaak, een duurzame ondernemer, een agrariër, een fruitteler en een zorginstelling geweest. Ook zijn we op straat actief geweest!   Afgelopen zaterdag bijvoorbeeld hebben een aantal PCG’ers de kou getrotseerd en werden er pennen, schrijfblokjes, bidons en zadelhoesjes uitgedeeld bij de SPAR in Cothen. Met diverse voorbijgangers hebben we positieve gesprekken gevoerd. Ook hebben we in Langbroek bij de Versmarkt verkiezingsmateriaal uitgedeeld en gesprekjes gevoerd. De komende weken zijn we nog op diverse locaties actief en zult u onze oranje kleur kunnen zien in het straatbeeld.

De PCG heeft hart voor de Wijkse samenleving! Samen kunnen we iets moois van onze gemeente maken. De PCG raakt het hart en samen maken we het verschil. Doe mee en stem 21 maart PCG!