Gemeentebegroting unaniem aangenomen!

De gemeentebegroting 2018 is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Dit is voor de derde keer op rij en dat is uniek! Het was de afgelopen jaren een zeldzaamheid dat een begroting unaniem werd aangenomen, laat staan drie keer achter elkaar! Wethouder Hans Marchal is dan ook zeer tevreden. ‘De begroting zit ook goed in elkaar en het financiële toekomstperspectief is gezond. Belangrijk voor de burger: de gemeentelijke lasten stijgen niet, sterker, deze gaan voor 2018 zelfs iets omlaag’.

Lees meer

PCG bezoekt voedselbank

09-06Fractie en bestuur van de PCG hebben recent een bezoek gebracht aan de voedselbank. Zij werden daar gastvrij ontvangen door de coördinator en werden rondgeleid in een professionele voedselbank met alle voorzieningen om het voedsel gekoeld op te slaan en te vervoeren. Elke week worden er ongeveer 30 voedselpakketten verstrekt aan gezinnen die in de hulpverlening terecht zijn gekomen. Heel Wijk bij Duurstede en Bunnik worden bediend. De PCG is onder de indruk van de 50 vrijwilligers die hier belangeloos, week in week uit, als een geoliede machine dit voor elkaar krijgen. Als blijk van waardering schonk de PCG 40 kilo aardappels die dankbaar in ontvangst werden genomen.

PCG bezoekt zorgboerderij Bartiméus


image1

Donderdagmorgen 11 mei bracht de PCG een werkbezoek aan de zorgboerderij van Bartiméus in Langbroek. De begeleidster die ons ontving vertelde met passie over haar medewerkers en de dagopvang. Indrukwekkend is wat men op de nog vrijwel nieuwe boerderij heeft uitgedacht om hun medewerkers met een visuele en verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding te geven. De producten als vlees, eieren, groenten en jam worden verkocht (en kunnen worden gekocht). Al met al fantastisch werk wat men daar doet!

De PCG ontbijt met ondernemer!

NaamloosAfgelopen week is het bestuur en de fractie op bezoek geweest bij een tweetal bedrijven gevestigd op het industrieterrein in Wijk bij Duurstede. Op woensdagmorgen om 7.00 uur werden we opgewacht bij Ortho = solutions. Een bedrijf met 14 werknemers die dagelijks bezig zijn met gips, hars en ijzerdraad. Zij maken gebitsafdrukken, beugels e.d. De PCG heeft daar heerlijk ontbeten en zijn rondgeleid in ondermeer het (logistieke) proces. Het is natuurlijk wel gewenst dat de betreffende afdruk/gebitscorrectie uiteindelijk bij de juiste persoon komt. Veel techniek en heel veel handwerk! Prachtig om te zien dat we dat binnen de gemeente hebben.

PPC

’s-Avonds hebben we de Plinten Profielen Centrale (PPC) bezocht. Wat een groot bedrijf! In 16 jaar tot deze grootte opgebouwd. De groei gaat zo hard dat ze telkens uit het jasje gegroeid zijn. Ook nu hebben ze elders ruimte gehuurd.  Hopelijk kunnen ze spoedig weer verbouwen/uitbreiden.

We hebben natuurlijk van gedachte gewisseld over  wat de gemeente kan betekenen voor de ondernemers in Wijk.

Wilt u ook eens kennismaken met de PCG bestuur/fractie? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Zie ook de website www.pcgwijkbijduurstede.nl

Spitslijn 241, terug van weggeweest!

Wist u het nog? Buslijn 241 een oude vertrouwde spitsbuslijn die in 2014 werd beëindigd.

De PCG heeft toen een handtekeningenactie gevoerd om de buslijn te behouden.

Een snelle buslijn naar Utrecht centraal is voor veel Wijkenaren en scholieren van groot belang. Helaas was het in 2014 niet mogelijk de lijn in stand te houden. Wel is de boodschap van de PCG blijkbaar goed  binnengekomen want onlangs ontving elke inwoner van Wijk bij Duurstede een folder: Met ingang van maandag 22 augustus rijdt de sneldienst buslijn 241 weer in de spits naar Utrecht. Nu met een nadere route via de snelweg. Als daar geen oponthoud is kan deze sneldienst 10 minuten sneller zijn dan de reguliere buslijn 41. Al met al hebben we lang moeten wachten maar is de ontsluiting van Wijk bij Duurstede met het openbaar vervoer toch weer op een zeer acceptabel niveau gekomen.

Geen leges meer voor collectevergunningen

De PCG-fractie heeft recent vragen gesteld aan het college en gepleit voor het afschaffen van leges voor een collectevergunning. In antwoord op deze vragen laat het college weten dat de legesverordening wordt aangepast. Hierdoor behoeven er vanaf 2017 geen leges meer te worden betaald voor een collectevergunning. De PCG is blij dat het college de suggestie van de PCG overneemt. De opbrengst van een collecte is immers altijd voor een goed doel en er zijn veel vrijwilligers op de been om te collecteren. Per vergunning moest er €71,70 aan leges worden betaald. Afgezet tegen de opbrengst van de collecte en de inzet van de vrijwilligers is dit relatief een hoog bedrag. Met het afschaffen van de leges wordt een positief signaal afgegeven richting de organisaties, de vrijwilligers en de collectanten. Door de afschaffing van de leges loopt de gemeentekas € 639 aan inkomsten mis. Hier heeft de wethouder financiën ongetwijfeld een oplossing voor!

Druk bezochte ledenvergadering!

Op 21 maart was de jaarlijkse ledenvergadering.  Tijdens het huishoudelijk gedeelte werd verslag gedaan van de financiën en heeft de fractievoorzitter Gerrit Taute in vogelvlucht verteld over het afgelopen jaar. Ook Hans Marchal heeft vanuit zijn rol als wethouder de toehoorders toegesproken. Verder werd er door het bestuur afscheid genomen van Jan Marchal. Hij is vele jaren actief geweest in de PCG.

Openbaar deel ledenvergadering PCG

Rond 20.15 uur stroomden belangstellenden de zaal binnen aan de Brink. Er was koffie met de bekende lekkernij met PCG-logo. De heer van Wikselaar (oud wethouder en voormalig SGP Statenlid) opende de avond met het thema: “Christenen en vluchtelingen”. De dames A. Reijm van (st. Bootvluchteling, Boat Refugee Foundation)) en B. Kok (GGD, regio Utrecht, sociaal verpleegkundige, jeugdgezondheidszorg)) vertelde hun ervaringen op het eiland Lesbos en in de provincie Utrecht (jeugdgezondheidszorg) ondersteund met foto’s geprojecteerd met een beamer waren indrukwekkend. Hierna heeft de heer van L. van Bruchem (fractievoorzitter SGP Geldermalsen) , ja die plaats waar het behoorlijk uit de hand liep, zijn ervaring gedeeld.

Tenslotte heeft de heer B. Belder (europarlementariër CU/SGP) ons een inkijkje gegeven hoe dit menselijk drama ontstaan is en hoe moeilijk het is voor de politiek om op te lossen.

U begrijpt dat dit een zeer interessante avond was maar dat deze onmenselijke problematiek niet op een avond in Langbroek kan worden opgelost.

Ledenvergadering Christenen en vluchtelingen DV 21 maart

Christenen en vluchtelingen vanuit bijbels perspectief

Uitnodiging

Hierbij nodigen we u uit voor de PCG ledenvergadering op maandag 21 maart aanstaande.

U bent van harte welkom vanaf 19:30 uur in het Hervormd Centrum Langbroek op de Brink.

Programma

19.30 – 20.00: Huishoudelijk deel met o.a. het financiële verslag 2015 en een korte terugblik op de

afgelopen periode door fractievoorzitter Gerrit Taute en wethouder Hans Marchal.

20.00 – 20.15: Inloop (niet-leden)

20.15 – 22.00: Verschillende sprekers zullen hun ervaringen, met vluchtelingen, met ons delen.

Elk vanuit hun eigen vakgebied en betrokkenheid.

De sprekers zijn:

Mevr. A. Reijm (Stichting Bootvluchteling, Boat Refugee Foundation) Dhr. B. Belder (europarlementariër CU/SGP)

Mevr. B. Kok (GGD regio Utrecht, sociaal verpleegkundige jeugdgezondheidszorg)

Dhr. L. Van Bruchem (Fractievoorzitter, raadslid SGP Geldermalsen)

 

Speciale gast is dhr. W. Van Wikselaar (oud-wethouder en voormalig SGP Statenlid prov Utrecht), die als uw gastheer zal optreden en de interactie zal begeleiden.

 

Aan het eind is er een gezellig samenzijn om elkaar te ontmoeten en na te praten.