Een jaar verder

Een jaar verder. Het is al weer een jaar geleden sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De PCG trad na vlotte en open verlopen onderhandelingen toe tot een college met SP en Groen Links. De PvdA heeft het coalitieakkoord ook ondertekend maar levert geen wethouder.

Het college stond voor de volgende uitdaging:
De begroting moest sluitend gemaakt worden (na een paar maanden bleek dat het financiële gat was op gelopen van €1 mln tot €1,8 mln!), er waren (en zijn) grote risico’s m.b.t. de transities in het sociaal domein (met name Jeugdzorg) en de gemeente had en heeft zeer beperkte reserves.

Snelle actie was dus geboden! Afgesproken was dat de pijn direct in het begin zou worden genomen om daarna eventueel weer toe te komen aan nieuw beleid. Lees meer

Boerenverstand

Boerenverstand

Het is geen geheim dat ik, hoewel ik geen boerenzoon ben, een zwak heb voor de agrarische sector. Het nuchtere boerenverstand spreekt me aan. Misschien heeft het er mee te maken dat mijn opa melkboer was. Ook kwam ik als jonge jongen geregeld bij boeren op het erf en waren diverse boerenzonen ‘vriendjes’ van me. Trekker rijden, in de hooiberg spelen, koeien melken… Mijn respect voor de agrariërs is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Binnen mijn mogelijkheden probeer ik al jaren mijn ‘stinkende’ best te doen voor agrariërs, fruittelers en loonwerkers. Denk maar aan onderwerpen als hagelkanonnen, spuitzones, vernatting, agrarische bestemming Groote Maat, uitbreidingsplannen bedrijven, archeologiebeleid en de Natura-2000 problematiek. Lees meer

‘Dromensteyn’

Komt het nieuwe landgoed in Langbroek, met de naam ‘Nieuw Domensteyn’, er nu wel of niet? De climax komt steeds dichterbij en eind februari gaat naar verwachting ‘de kogel door de kerk’. Nadat ik vorig jaar door enkele verontruste bewoners werd benaderd, heb ik met stijgende verbazing van de plannen kennisgenomen. Ik wist dat er al een jaar of zes ‘wat’ gaande was. Dat de plannen deze kant op gingen kon ik in mijn stoutste dromen niet vermoeden. Het is de bedoeling om op het landgoed vier gebouwen te realiseren: een burcht, een koetshuis, een oranjerie en een portierswoning. De totale inhoud bedraagt zo’n 3.600 m3! Lees meer

Nek uitsteken voor individuele belangen!

Ik bewonder de ‘lenigheid’ van een zekere raadsfractie om een rechtvaardiging te zoeken voor hun recente stemgedrag. Het schijnt iets te maken te hebben met sectorbelang of individueel belang… Met dit stemgedrag heeft het CDA (en met hen een meerderheid van de raad) individuele agrariërs en een fruitteler in de kou gezet.  Laat ik het maar kort door de bocht formuleren: dit heeft niets met sectorbelang te maken! Ik schaar het meer onder ‘niet durven’, ‘gedraai’ en ‘juridische haarkloverij’ waar niemand iets van begrijpt. Lees meer

Afschaffen ‘spitslijn 241’: foutje…?!

Even wennen… Sinds 8 december jl. heeft Qbuzz de verantwoordelijkheid voor het stad- en streekvervoer in de regio Utrecht voor een periode van zeker tien jaar. De onderneming, een onderdeel van NS Groep, is de opvolger van streekvervoerder Connexxion en het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht (GVU). Meer dan de helft van de bussen waarmee Qbuzz in Midden-Nederland rijdt is nieuw. Dat levert het bedrijf veel positieve reacties op. ‘Schoon en stil’, zo typeren veel reizigers de voertuigen. Al met al waait er een frisse wind! Lees meer

Blog: De financiële aardappel…

Gegevens Geschreven door Hans Marchal

De in november vastgestelde (meerjaren)begroting was bij het vaststellen al hopeloos achterhaald. Dit ontlokte me de opmerking dat de begroting 2014-2017 direct bij het ‘oud papier’ kon. De negatieve gevolgen van zowel de septembercirculaire als het Herfstakkoord waren immers niet in de begroting verwerkt. Er was nog een ‘vuiltje’ (ofwel een financieel tekort) weg te werken van een bedrag oplopend tot zo’n € 5 ton. Het college beloofde de raad een plan van aanpak voor te leggen. En ja hoor, het college presenteerde recent de ‘Decembernota’ waarin het actieplan is vormgegeven. Vol verwachting nam ik er kennis van… Lees meer

Drogere voeten voor agrariërs?

Geschreven door Hans Marchal

De PCG heeft recent de vernattingsproblematiek en de gevolgen hiervan voor de agrariërs aan de kaak gesteld. Deze problematiek treft veel boeren in Langbroek, noordkant Wijk bij Duurstede, Leersum en Amerongen. Een hoger waterpeil betekent natter land. Het land wordt een soort spons en dit betekent slechtere omstandigheden voor de teelt van gewassen als gras, mais en andere. De kwaliteit van de gewassen verslechtert en dit veroorzaakt op zijn beurt weer een lagere opbrengstprijs of een hogere kostprijs bij bijvoorbeeld melkveebedrijven. Tenslotte zorgt een natter land voor allerlei andere praktische problemen (in de herfst niet meer kunnen maaien van land, sporen rijden in het land, problemen met baggeren van sloten, greppels staan meters blank etc.). Lees meer

PCG maakt zich zorgen over Supermarkt Langbroek

Geschreven door Hans Marchal

De achterliggende jaren heeft de gemeente binnen de mogelijkheden geprobeerd om de supermarkt te behouden voor Langbroek. In het plan ‘Oranjehof’ is mede daarom een nieuwe winkel opgenomen. Het lijkt nu toch verkeerd te gaan en de kans is groot dat Langbroek zonder supermarkt komt te zitten. Ongeveer 1 ½ week geleden werd al verteld dat de huidige eigenaren van de supermarkt (Attent) in Langbroek er mee op gaan houden en niet meegaan naar het nieuwe plan. Gisteren ging zelfs het verhaal dat eind van deze week de deuren van Attent dichtgaan!

Het AD/UN heeft afgelopen week in een artikel aandacht geschonken aan de supermarkt en diverse mensen hebben me er inmiddels op aangesproken. Zoals gezegd gaat de ‘oude’ winkel dicht en voor de nieuwe winkel is geen huurder. De kans lijkt reëel aanwezig dat bij de opening van het ‘nieuwe plan’ de supermarkt leeg staat. Dit is een somber vooruitzicht voor Langbroek! Is dit vooruitzicht echt zo somber of is er nog een lichtpuntje? De Langbroekers zijn benieuwd hoe het nu precies zit… Fractievoorzitter Hans Marchal vraagt het college om tekst en uitleg. Hoe heeft het zover kunnen komen dat de supermarkt zijn deuren sluit? Welke argumenten liggen hieraan ten grondslag? Is er voor de nieuwe locatie van de supermarkt geen nieuwe huurder en dreigt er inderdaad leegstand? Welke mogelijkheden heeft de gemeente om de supermarkt te ondersteunen? Marchal doet een dringend beroep op het college om alles in het werk te stellen om de supermarkt voor Langbroek te behouden.

 

PCG MAAKT ZICH ZORGEN OVER SUPERMARKT IN LANGBROEK

Reactie door admin on september 28, 2013

Geschreven door Hans Marchal

De achterliggende jaren heeft de gemeente binnen de mogelijkheden geprobeerd om de supermarkt te behouden voor Langbroek. In het plan ‘Oranjehof’ is mede daarom een nieuwe winkel opgenomen. Het lijkt nu toch verkeerd te gaan en de kans is groot dat Langbroek zonder supermarkt komt te zitten. Ongeveer 1 ½ week geleden werd al verteld dat de huidige eigenaren van de supermarkt (Attent) in Langbroek er mee op gaan houden en niet meegaan naar het nieuwe plan. Gisteren ging zelfs het verhaal dat eind van deze week de deuren van Attent dichtgaan! Lees meer

PCG MAAKT ZICH ZORGEN OVER SUPERMARKT IN LANGBROEK

Reactie door admin on juli 20, 2013

Geschreven door Hans Marchal

De achterliggende jaren heeft de gemeente binnen de mogelijkheden geprobeerd om de supermarkt te behouden voor Langbroek. In het plan ‘Oranjehof’ is mede daarom een nieuwe winkel opgenomen. Het lijkt nu toch verkeerd te gaan en de kans is groot dat Langbroek zonder supermarkt komt te zitten. Ongeveer 1 ½ week geleden werd al verteld dat de huidige eigenaren van de supermarkt (Attent) in Langbroek er mee op gaan houden en niet meegaan naar het nieuwe plan. Gisteren ging zelfs het verhaal dat eind van deze week de deuren van Attent dichtgaan! Lees meer