Hans Marchal

Hans Marchal

Wethouder

Wethouder

Klein Jagersteinstraat 25
3947 MC LANGBROEK
 
0343-563590
E-mail: hmarchal@wijkbijduurstede.nl

 

Portefeuille
Financieel beleid, belastingen en onroerend goed
Milieu, energie, duurzaamheid en natuurontwikkeling
Beheer openbaar groen, wegen, water, bruggen, vastgoed
Ruimtelijke ordening (inclusief Handhaving)
Afvalverwerking en riolering

Raadsleden

Steunfractieleden

Jan Dirk de Bruijn

Jan Dirk de Bruijn

Fractievoorzitter

Ondernemer

Zuidwijk 8
3961 NK WIJK BIJ DUURSTEDE
 
E-mail: J. de Bruijn
 
Marco Petri

Marco Petri

Raadslid

Rijksambtenaar Binnenlandse Zaken

Schoener 77,
3961 KZ WIJK BIJ DUURSTEDE

Tel: 0343-574805
E-mail: m.petri

Arie van Vliet

Arie van Vliet

Raadslid

Verkoopmanager autobranche

Constantijndreef 24
3947 PC LANGBROEK
 
E-mail: A. van Vliet
 
Gerrit Taute

Gerrit Taute

Steunfractielid
Teus Jan Doornenbal

Teus Jan Doornenbal

Steunfractie-/bestuurslid

Dagelijks bestuur

Bestuur

Janco Pitlo

Janco Pitlo

Voorzitter

E-mail: voorzitter

Hans Vervat

Hans Vervat

Secretaris

E-mail: secretaris

Gerrit Taute

Gerrit Taute

Penningmeester

E-mail: penningmeester

Ad Aarts

Ad Aarts

Bestuurslid
Teus Jan Doornenbal

Teus Jan Doornenbal

Bestuurslid