Zondagopenstelling supermarkt afgewezen

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 21 december 2011 om 08:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een plaatselijke supermarkt heeft verzocht om toestemming om haar supermarkt op zondagen te mogen openen vanaf 16.00 uur. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 28 juni via een motie beslist dat de gemeente Wijk bij Duurstede geen vaste zondagopenstelling voor supermarkten toestaat. Met name het behouden van de zondagsrust en ongewenste concurrentie voor de kleine middenstander zijn argumenten voor de gemeenteraad om de zondagopenstelling van supermarkten niet toe te staan.

Geen soepeler handhavingsbeleid

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 21 december 2011 om 08:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – In een motie van de VVD en PCG werd de burgemeester opgeroepen een soepeler handhavingsbeleid toe te passen en de bestaande impasse-situaties in de vorm van mediation op te lossen. De motie riep tevens op tijdens de bemiddeling de handhavingmaatregelen te versoepelen of op te schorten. De motie schoot de burgemeester in het verkeerde keelgat en ging hem duidelijk diverse bruggen te ver. Met succes ontraadde burgemeester Swillens de voorgestelde motie. Lees meer

Geen online subsidieregister

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 14 december 2011 om 10:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – In antwoord op vragen van de PCG zegt het college niet van plan te zijn de door de gemeente verleende subsidies openbaar en online toegankelijk te maken.

Een dergelijk openbaar register zou voor iedereen inzichtelijk kunnen maken aan wie en om welke redenen subsidie wordt verstrekt. Aan het maken van een dergelijk overzicht zijn evenwel volgens het college kosten en ambtelijke tijd gemoeid, hetgeen voor het college nu niet de hoogste prioriteit heeft. Lees meer

Onduidelijkheid over Korte Singel

Geplaatst in ‘t Groentje op: dinsdag 11 december 2012 om 16:37

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Voor de zomervakantie leek het geschil over een nieuw pand aan de Korte Singel opgelost te zijn. Omwonenden en Schil met Pit kwamen in protest omdat een projectontwikkelaar hier een te hoog gebouw neer wilde zetten. Na overleg kwam er een compromis, waar ook de gemeenteraad achter ging staan. Vreemd was dan ook de brief van Schil met Pit waarin omschreven werd dat er toch en ander pand zou komen. Lees meer

Een ambtenarenkorps voor meerdere gemeenten?

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 07 december 2011 om 08:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – Vrijwel alle gemeenten kampen met grote financiële problemen. Het verminderen van het aantal ambtenaren is een van de oplossingen. Zo is in de Wijkse meerjarenbegroting een bezuiniging op het ambtenarenapparaat ingeboekt die oploopt tot 1 miljoen euro in 2015. Een andere oplossing kan de zogenaamde ambtelijke fusie zijn. Dit is het samenvoegen van de ambtenarencorpsen van verschillende gemeenten. Hans Marchal van de PCG vraagt het college deze oplossing nader te onderzoeken.  Lees meer