Bezwaar tegen VNG- feestje

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 28 maart 2012 om 09:15 

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) viert op 5 en 6 juni feest. Het Haagse Malieveld is dan het decor van de 100ste verjaardag. Het feest kost zo’n 3 miljoen euro, omgerekend is dat een kleine 800 euro per bestuurder. Voorzitter Annemarie Jorritsma van de VNG noemt het een leuk ‘feest’ met enkele grote verrassingen: cabaretier Freek de Jonge, Johan Cruijff en een optreden van popband de Golden Earring. Jorritsma vindt het protest tegen het eeuwfeest kleinzielig gedoe. Lees meer

PCG vraagt om financieel inzicht in gemeentefinanciën van Wijk

Wijkse Courant 22 maart 2012

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het toezicht van de gemeentelijke toezichthouders zoals provincies op de gemeentelijke begrotingen is vanwege de effecten van de economische crisis verscherpt.

Zorgen

Dit scherper toezicht heeft ook gevolgen voor Wijk bij Duurstede. De provincie Utrecht heeft als toezichthouder haar zorgen geuit over de algemene financiële situatie waarin onze gemeente verkeert.  Lees meer

Marchal stelt vragen over feest VNG

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

 Wijk bij Duurstede, 22 maart 2012. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) viert op 5 en 6 juni feest. Het Haagse Malieveld is namelijk het decor van haar 100ste verjaardag. De eerste afzeggingen voor het feest zijn inmiddels binnen en de lijst met afzeggers wordt elke dag langer! Dit verbaast de PCG niet. Hans Marchal heeft over de Wijkse deelname aan het feest, dat zo’n 3 miljoen euro kost, schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad. Lees meer

PCG wil dat Wijk duur feest VNG afzegt

Wijkse Courant 22 maart 2012

 WIJK BIJ DUURSTEDE – Fractievoorzitter Hans Marchal (PCG) is geschrokken van de kosten voor het eeuwfeest van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, wat in juni groots wordt gevierd in Den Haag. De kosten zijn 3 miljoen euro. Onacceptabel, vindt Marchal. “Wijk bij Duurstede moet bezwaar maken en lekker thuis blijven.” Lees meer

Scherper toezicht gemeente

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 21 maart 2012 om 09:45

 WIJK BIJ DUURSTEDE – Uit vragen van de PCG aan het college blijkt dat de financiële toezichthouders nadere afspraken hebben gemaakt over de wijze van beoordelen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2012-2015. Door de economische crisis is er sprake van een scherper toezicht dan in het verleden. Het scherper toezicht heeft ook gevolgen voor Wijk bij Duurstede. De PCG heeft het college gevraagd de raad hierover zo snel mogelijk te informeren. Lees meer

Reactie PCG op Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied

Wijk bij Duurstede, 21 april 2012

De Nota van Uitgangspunten is een belangrijk document, de uitgangspunten zijn immers de piketpaaltjes waarlangs het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vorm krijgt. De PCG is niet tevreden met de conceptnota en heeft een ‘15 puntenplan’ opgesteld om de nota scherper te stellen:

1)    Uitbreiding bouwvlak tot 2,5 ha voor alle grondgebonden veehouderij, zowel voor primair landbouwgebied als voor het gebied met landschapswaarden.

2)    Uitbreiding dierenaantallen voor intensieve veehouderij moet mogelijk blijven. Lees meer

Inhuur griffier noodzakelijk

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 14 maart 2012 om 11:40

WIJK BIJ DUURSTEDE – Raadslid Hans Marchal van de PCG stoorde zich behoorlijk aan de mededeling in de pers van de SP over de tijdelijke inhuur van een griffier in verband met zwangerschap van de huidige griffier. Volgens de SP is deze vervanging met 40.000 euro in tijden van bezuiniging te duur en zou deze taak best tijdelijk door een ambtenaar kunnen worden overgenomen. De SP slaat volgens Marchal de plank volledig mis. Lees meer

Bedelen aan winkeldeur

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 14 maart 2012 om 11:27

WIJK BIJ DUURSTEDE – Vorige maand heeft ondernemersvereniging De Heul aandacht gevraagd voor het gebedel van mensen voor hun winkel. Er wordt gebedeld met krantjes en veel klanten storen zich volgens de ondernemersvereniging hieraan. Aanleiding voor Hans Marchal van de PCG het college te vragen op te treden en een eind te maken aan het gebedel en de overlast. Lees meer

Ingezonden brief: PCG: ‘Inhuur giffier noodzaak’

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Wijk bij Duurstede, 10 maart 2012. De SP vindt de tijdelijke inhuur van een griffier, in verband met zwangerschap van de huidige griffier, te duur. Het kost volgens de SP € 40.000 en in hun ogen is er best een ambtenaar die tijdelijk dit werk kan overnemen. De SP slaat de plank mis…

In de eerste plaats is het door de SP genoemde bedrag veel te hoog. Gemakshalve wordt vergeten dat de zwangerschapsuitkering in mindering komt op de te maken kosten. Lees meer

Energiebesparing gemeente

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 07 maart 2012 om 09:15

WIJK BIJ DUURSTEDE – In antwoord op een vraag van de PCG laat wethouder Robbert Peek weten dat geld en ambtelijke uren ontbreken om verdere plannen voor energiebesparing uit te werken ontbreekt. Dit betekent dat de doelstelling van het Milieubeleidsplan voor een klimaatneutrale organisatie in 2011 niet wordt gehaald en wordt vooruitgeschoven. Aanleiding voor de vraag van de PCG was een onderzoek waaruit bleek dat de overheid makkelijk 30% energie kan besparen. Lees meer