Loonsverhoging ambtenaren leidt tot extra bezuinigingen

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 30 mei 2012 om 08:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – Er is een principeakkoord tussen de VNG en de vakbonden over een loonstijging van 2% over 2011 en 2012 en een eenmalige toeslag voor ambtenaren van de gemeente. De gemeente krijgt de loonsverhoging niet via het Gemeentefonds gecompenseerd, omdat de landelijke politiek bepaald heeft dat de ambtenaren op de nullijn moeten. De gemeente lijkt klem te zitten tussen de CAO en dreigende bezuinigingen.Is de gemeente verplicht de loonsverhoging door te voeren wil Hans Marchal van de PCG van het college weten en hoeveel gaat dit akkoord de gemeente Wijk bij Duurstede kosten? Lees meer

PCG stelt vragen over loonsverhoging ambtenaren

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Wijk bij Duurstede, 21 mei 2012. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft berekend dat de loonsverhoging voor gemeenteambtenaren de gemeenten dit jaar 160 miljoen euro kost. Dit bedrag moeten de gemeenten zelf ophoesten omdat demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken weigert de kosten van de loonsverhoging voor haar rekening te nemen. Reden voor Hans Marchal (PCG) om hierover vragen te stellen aan de Wijkse gemeenteraad. Lees meer

Excuses college voor adviesraad leerlingenvervoer

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 16 mei 2012 om 09:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het college ging diep door het stof voor de adviesraad leerlingenvervoer en erkende dat de gemeenter in de nieuwe aanbestedingsprocedure van het leerlingenvervoer de nodige steken heeft laten vallen. Als inspreker nam de voorzitter van de adviesraad, Henk Slotboom, in scherpe bewoordingen afstand van de door de gemeente gevolgde werkwijze in de aanbesteding. Volgens Slotboom staan in de nieuwe aanbesteding de belangen van de vervoerders en niet de kinderen en besteding van de gemeenschapsgelden centraal.  Lees meer

Raad voor afschaffen bedrijfsfitness gemeente

Geplaatst in ‘t Groentje op: vrijdag 11 mei 2012 om 17:35

WIJK BIJ DUURSTEDE – Met 16 voor en 3 stemmen tegen stemde de raad in met het voorstel van GroenLinks, PCG en BurgerBelangen de bedrijfsfitness voor het gemeentepersoneel af te schaffen. Deze partijen vonden een regeling waarin medewerkers in de tijd van de baas mogen sporten niet meer van deze tijd. Vooral in tijden van bezuiniging is het belangrijk dat ook de gemeente op de kleintjes let en overbodige extra’s schrapt. D66 en PvdA stemden tegen het voorstel.

Burgemeester Swillens zegde de raad toe dit punt toe te voegen aan de lijst van bezuinigingen die binnenkort met de ondernemingsraad wordt besproken. (PeP)

PCG tegen windmolens

Reactie door admin on mei 9, 2012

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 09 mei 2012 om 10:15 

WIJK BIJ DUURSTEDE – Na de informatieavond met forumdiscussie en na de internetpeiling komt het moment steeds dichterbij dat politiek zich uitspreekt over de plaatsing van windmolens op Wijks grondgebied. Op 19 juni praat de gemeenteraad uitsluitend over de uitkomsten van de internetpeiling en enkele aanvullende onderzoeken die zijn verricht. De discussie en besluitvorming volgt na de zomer. Lees meer

Afschaffen bedrijfsfitness gemeente

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 09 mei 2012 om 10:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – De PCG heeft deze week in de raadsvergadering een motie ingediend om de bedrijfsfitness voor het gemeentepersoneel af te schaffen. Dat zou 50.000 euro aan bezuinigingen moeten opleveren.

Het college is van plan om in verband met de bezuinigingen alle extra’s voor het gemeentelijk personeel te schrappen, zoals kerstpakketten, aanvullend pakket bedrijfsgezondheidszorg, bijdrage personeelsvereniging e.d. Lees meer

College betuigt spijt

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Wijk bij Duurstede, 9 mei 2012. Tijdens de raadsvergadering van gisterenavond werden een amendement en twee moties toegevoegd aan de agenda. Ook was er een wisseling van een wethouder binnen het college.

Spreekrecht

Dhr. Slotboom maakte gebruik van het recht tot inspreken en verhaalde hoe de besluitvorming rond het aanbesteden van het leerlingenvervoer vanuit het gezichtspunt van de adviesraad heeft plaatsgevonden. Er waren weinig lovende woorden voor het college zowel over de procedure als de besluitvorming. Aan het einde van zijn betoog werd een voorstel gedaan hoe de relatie tussen de adviesraad en college weer hersteld kon worden. Lees meer

College betuigt spijt

Geschreven door Marien Stoel

 

2012-08-05-gelder MG 9962CAREL VAN GELDER WORDT GEINSTALLEERD ALS WETHOUDER / FOTO: MARIEN STOEL

 

Wijk bij Duurstede, 9 mei 2012. Tijdens de raadsvergadering van gisterenavond werden een amendement en twee moties toegevoegd aan de agenda. Ook was er een wisseling van een wethouder binnen het college.

Spreekrecht

Dhr. Slotboom maakte gebruik van het recht tot inspreken en verhaalde hoe de besluitvorming rond het aanbesteden van het leerlingenvervoer vanuit het gezichtspunt van de adviesraad heeft plaatsgevonden. Er waren weinig lovende woorden voor het college zowel over de procedure als de besluitvorming. Aan het einde van zijn betoog werd een voorstel gedaan hoe de relatie tussen de adviesraad en college weer hersteld kon worden.

Amendement

Burger Belangen Nu heeft een amendement ingediend over de samenvoeging van het RSD en SWZ tot Regionale Dienst Werk en Inkomen. BBnu vreest dat de raad geen effectief toezicht meer kan houden wanneer er geen extra punt wordt toegevoegd aan de voorgestelde vijf besluitpunten. Na wat discussiëren over de vorm waarin het toe te voegen punt moest worden gegoten tussen zowel de voorzitter, wethouder en indiener werd het amendement in stemming gebracht en werd met zestien tegen drie stemmen aangenomen.

Motie aanbesteden leerlingenvervoer

Het aanbesteden van het leerlingenvervoer houdt al wat langere tijd de gemoederen binnen de politiek en het gemeentehuis bezig. PCG, GL, D66, PVDA, CDA en BBnu dienden gisterenavond een motie in waarin zij aangaven:

  • Dat het college de adviesraad leerlingenvervoer onvoldoende heeft betrokken bij de recente aanbesteding van het leerlingenvervoer.
  • Dat het college steken heeft laten vallen en het ze zou sieren als er excuses worden gemaakt aan de adviesraad leerlingenvervoer
  • Dat er op een serieuze en volwaardige manier gebruik moet worden gemaakt van de talenten die burgers en ondernemers ter beschikking stellen voor de Wijks samenleving.

Swillens trok namens het college het boetekleed aan en betuigde zijn spijt uit over de manier waarop de procedure en communicatie bij dit dossier is verlopen en kondigde een onderzoek aan binnen het college naar de gang van zaken. Na de woorden van Swillens werd de vergadering geschorst om te fracties de gelegenheid te geven om de motie wel of niet aan te passen. De motie bleef onveranderd en werd in stemming gebracht met tien tegen negen stemmen verworpen.

Motie afschaffen bedrijfsfitness

Een tweede motie betrof het afschaffen van de bedrijfsfitness ter waarde van 50.000 euro. De indienende partijen vinden het niet logisch dat in een tijd waarin bezuinigd moet worden een regeling als deze nog bestaat. Na wat discussie over rechtspositionele vragen die hieruit voorkomen omdat diverse ambtenaren deze regeling in hun arbeidscontract hebben staan werd de motie met zestien stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen.

“Nieuwe” wethouder

Aan het einde van de raadsvergadering bedankte Swillens wethouder van de Molen die zijn stoel na zes maanden weer verlaat en plaats maakt voor van Gelder. Na de officiële plichtplegingen werd van Gelder opnieuw geïnstalleerd.