Behoud van de Gravenbol

Geschreven door Marien Stoel
gravenbol005
VOOR AANVANG VAN DE RAADSVERGADERING WERD ER GEPROTESTEERD/FOTO’S: MARIEN STOEL
gravenbol006

Wijk bij Duurstede, 20 juni 2012. Omdat het recreatieschap kampt met een tekort op haar begroting dreigt recreatieterrein de Gravenbol gesloten te worden. Hiermee hoopt het recreatieschap 50.000 euro te kunnen besparen. Meer hierover is te lezen in het eerder gepubliceerde artikel.

In de gemeente Wijk bij Duurstede is geschokt gereageerd op het voorgenomen besluit van het recreatieschap. Veel inwoners zetten hun handtekening voor de actie die de SP voert tegen sluiting van de Gravenbol. Gisterenavond, voor de raadsvergadering, voerde de partij actie op de stoep voor het gemeentehuis. De gemeente Wijk bij Duurstede meent dat sluiting van het recreatieterrein geen optie is en dat het niet fair is wanneer het tekort van het recreatieschap voor een groot deel moet worden opgehoest door sluiting van de Gravenbol. Zij heeft daarom vorige week een zienswijze ingediend hieromtrent.

Terrein onbeheerd

‘Wij zijn zeer ongelukkig met de voorgenomen sluiting van de Gravenbol. Sinds tientallen jaren voorziet de Gravenbol in een enorme –regionale- behoefte als recreatievoorziening. In tegenstelling tot andere recreatievoorzieningen heeft het recreatieschap de voorziening Gravenbol in eigendom. Wij verwachten dat deze eigendomssituatie zich niet eenvoudig laat wijzigen mede doordat het binnen de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000 valt. Het sluiten van de voorziening betekent feitelijk dat het (grond) eigendom ongebruikt, onbeheerd en niet ten gelde gemaakt zal worden. Gemeente Wijk bij Duurstede vindt dit een zeer onwenselijke situatie’ zo is te lezen in de zienswijze.

Maatschappelijk onverantwoord

‘Wij zijn dan ook van mening dat het recreatieschap met het sluiten van een voorziening van deze omvang tornt aan haar eigen bestaansrecht. Wij verwachten bovendien grote maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze voorziening. De jaarlijks ca. 100.000 bezoekers die de Gravenbol regionaal trekt zullen niet begrijpen dat de sinds jaar en dag zeer geliefde zwem- en watersportplas fysiek ontoegankelijk gemaakt wordt en dat zij uit moeten wijken naar een ander terrein terwijl Gravenbol onbeheerd achterblijft. Dit zal ongetwijfeld tot groot onbehagen leiden. Bovendien is een onbeheerde zwem- en watersportplas een potentieel gevaar voor mensen die uit onvrede toch zullen blijven komen. Wij vinden uw besluit dan ook maatschappelijk onverantwoord’ aldus de gemeente Wijk bij Duurstede.

Handtekeningen

‘Binnen de gemeente is de voorgenomen sluiting een belangrijk gespreksonderwerp. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een 1000 tal handtekeningen uit de Wijkse samenleving ontvangen tegen de sluiting van Gravenbol. Dit is een teken dat de mogelijke sluiting op een grote maatschappelijke weerstand stuit: de burgers willen dat de Gravenbol openblijft.’

Alternatieve mogelijkheden

De gemeente is momenteel samen met het recreatieschap in gesprek om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. Zo zijn de mogelijkheden als betaald parkeren en het mogelijk maken van evenementen nu onder de aandacht. Het recreatieschap geeft hierbij aan dat er wellicht toch mogelijkheden zijn om Gravenbol open te houden als recreatieschap samen met gemeente tot een goede lange termijn oplossing kunnen komen. De gemeente wil graag meewerken en denken aan een passende oplossing voor het beheer van Gravenbol. ‘Uitgangspunt hierbij is echter dat de Gravenbol te allen tijde behouden blijft als zwem- en watersportvoorziening en dat is binnen de huidige begroting 2013 niet het geval.’ De gemeente gaat dan ook niet akkoord met de voorgestelde begroting.

Motie Behoud de Gravenbol

Wijk nog Leuker sprak gisterenavond in tijdens de raadsvergadering en presenteerde een plan om de Gravenbol te exploiteren, belangeloos te beheren en de eventuele winsten aan de Wijkse samenleving terug te geven. Dit verhaal sloot aan bij de ingediende motie van SP, PvdA, BBNu, CDA en VVD die het college opriep: Om al het mogelijk te doen om de Gravenbol open te houden voor recreatie en als natuurgebied. De mogelijkheid te onderzoeken om inoverleg met het recreatieschap en publiek privae partners toe een kansrijke exploitatie en beheervorm te komen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.