PCG: ‘Lever ideeën in’

Wijkse Courant, 31 juli 2012

Vanuit de gemeenteraad zijn 193 voorstellen op tafel gekomen om verbetering aan te brengen in de belabberde financiële situatie. Het college onderzoekt de voorstellen op haalbaarheid en de gevolgen. In het najaar is de definitieve besluitvorming.WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeente Wijk bij Duurstede staat voor een zware bezuinigingsklus: voor 2013 zijn er voor ruim 1 miljoen euro aan extra bezuinigingen, ombuigingen en hervormingen nodig om de begroting sluitend te krijgen. De politieke partij PCG stelt voor een ideeënbus te plaatsen speciaal voor burgers en ambtenaren. Lees meer

PCG wil ideeënbus voor besparingstips

Wijkse Courant, 30 juli 2012

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeente Wijk bij Duurstede staat voor een zware bezuinigingsklus: voor 2013 zijn er voor ruim 1 miljoen euro aan extra bezuinigingen, ombuigingen en hervormingen nodig om de begroting sluitend te krijgen. De politieke partij PCG stelt voor een ideeënbus te plaatsen speciaal voor burgers en ambtenaren.

Vanuit de gemeenteraad zijn 193 voorstellen op tafel gekomen om verbetering aan te brengen in de belabberde financiële situatie. Het college onderzoekt de voorstellen allereerst op haalbaarheid en de maatschappelijke en financiële gevolgen worden in kaart gebracht. In het najaar vindt de definitieve besluitvorming plaats. Lees meer

Raadplegend referendum: een fopspeen!

Wijk bij Duurstede, 28 juli 2012 

Twee weken geleden heeft u het wellicht gelezen: ‘Door het aannemen van een initiatiefvoorstel van Groen Links wordt het voortaan mogelijk dat voor belangrijke kwesties een raadplegend referendum wordt gehouden’. Voor de één is een referendum een ‘kroonjuweel, de PCG is fel tegen en ziet het als een ‘fopspeen’. Een referendum past namelijk niet in het stelsel van de zgn. representatieve democratie. Er is een gekozen gemeenteraad die controleert, de stukken bestudeert, in het openbaar debatteert en verantwoording aflegt over de besluiten. Daarbij past niet dat bepaalde (te moeilijke?) besluiten worden teruggelegd bij een anonieme groep burgers die slechts een klein deel van het electoraat vertegenwoordigt. Lees meer

Gravenbol blijft open

Geschreven door Beheerder1

gravenbol-img 1841 -1

 

[UPDATE]Wijk bij Duurstede, 5 juli 2012. De Gravenbol blijft bestaan als recreatieterrein. De beheerder van de Gravenbol, het Recreatieschap, nam vanmiddag het besluit dat veel Wijkenaren als muziek in de oren zal klinken.

Provincie staat jaar garant

Walter de Vries, gedeputeerde van de provincie Utrecht, en de gemeente Wijk bij Duurstede wilden de impasse rondom de Gravenbol doorbreken zodat vorm kan worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van een andere vorm van beheer en exploitatie. Vanmiddag vond een overleg plaats waarin het voortbestaan van de Gravenbol werd besproken. “Onze inzet was dat er iets gaat gebeuren met de Gravenbol, er was te weinig durf om door te pakken en plannen te maken om de Gravenbol te laten bestaan”, aldus de Vries. “De Provincie staat voor een jaar garant voor het bedrag van 50.000 euro, zodat de plannen nader kunnen worden uitgewerkt.”

Handtekeningen

Een succes voor de lokale SP, die in een paar weken tijd meer dan 1000 handtekeningen ophaalde en de Stichting Wijk Nog Leuker, die met goede plannen kwam meer inkomsten te genereren. De stichting krijgt met anderen de kans om die ideeën nu in haalbare plannen om te zetten. “We zijn erg blij”, aldus Sanne Werson, bestuurslid van de SP-afdeling Wijk bij Duurstede. Zij richtte zich met een toespraak tot de bestuursleden van het recreatieschap en bood de handtekeningen aan. “De Gravenbol wordt door heel veel mensen uit Wijk bij Duurstede bezocht en het zou toch doodzonde zijn als al die zwemmers, hondenbezitters en anderen hier niet meer terecht zouden kunnen. Het gaat namelijk om een unieke plek waar mensen uit de omgeving kunnen recreëren. Daarom moet er een oplossing komen om De Gravenbol open te houden en de goede plannen uit te werken”, aldus Werson. Die oplossing kwam er dus door de toezegging van de provincie om garant te staan voor eventuele tekorten het komende jaar.

Wordt vervolgd

Zodra er meer details te melden zijn omtrent de plannen van de stichting Wijk Nog Leuker dan laten wij u dit weten. De voorgeschiedenis van de kwestie Gravenbol leest u in eerder gepubliceerde artikelen.