Bermonderhoud een zorgenkind

Geplaatst in ‘t Groentje op: vrijdag 28 december 2012 om 15:57

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Het bermonderhoud in het buitengebied is al jaren een zorgenkind. Gaten in de berm zijn gevaarlijk voor de verkeersveiligheid van fietsers en andere weggebruikers. In antwoord op vragen vanuit de raad laat wethouder Robbert Peek weten de problemen inmiddels goed in beeld te hebben en medio 2013 met een plan van aanpak te komen. Dat het extra geld gaat kosten staat nu al vast. Eveneens dat met een vrijwel lege gemeentekas dat een probleem gaat worden. Lees meer

Raad van State stelt gemeente in het gelijk

Geplaatst ‘t Groentje op: woensdag 19 december 2012 om 09:07

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ De gemeente ligt al een tijdje overhoop met een inwoner over een bouwkwestie. Een tweetal jaar geleden verleende de gemeente vergunning om een schuur te renoveren en een bed en breakfast te vestigen. De betrokken inwoner nam evenwel de rigoureuze maatregel om de schuur maar helemaal te slopen en opnieuw op te bouwen. Te rigoureus bleek achteraf, want de gemeente legde een bouwstop op. Rechtszaken volgden, waarbij de gemeente recentelijk in het gelijk werd gesteld. Hans Marchal van de PCG heeft het college niettemin gevraagd alsnog de hand over het hart te strijken. Lees meer

AFSCHEID BURGEMEESTER SWILLENS op 11 DECEMBER 2012

Toespraak van Hans Marchal als nestor van de Gemeenteraad

Afscheid…,het is een refrein wat in deze raad het afgelopen jaar geregeld heeft geklonken. Vanavond wel een bijzonder afscheid: geachte aanwezigen, vanavond het afscheid van niet de eerste de beste… Afscheid van onze burgemeester Guus Swillens! Ik zag ergens een kop langskomen: ‘Swillens nog eenmaal opnieuw in de hoofdrol’. Vandaag en vanavond is dat zeker het geval!

Guus, in gedachten zie ik je nog één van de zalen van Oud London binnenstappen voor je sollicitatiegesprek. En nu zo’n 12 jaar later je afscheid, waar blijft de tijd… Zo’n 20% van je levenstijd ben je in ons midden geweest. Hierin is heel wat gebeurd. Afgelopen week hebben we wat zitten praten en kwam er weer veel boven, zowel bij jou als bij mij. Leuk die flashbacks…

Beste Guus, als nestor mag ik je vanavond enkele woorden toevoegen. Eindelijk kan ik tegen je aanpraten zonder dat je me het woord ontneemt. Een genot… Ik zal hier dankbaar gebruik c.q. misbruik van maken! Lees meer

Verkeer, een (k)nijpend probleem?!

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Gegevens: Geschreven door Hans Marchal

December 2012

De laatste tijd is het onderwerp ‘verkeer’ een hot item. Vooral in Langbroek lopen de gemoederen aardig op. De door de provincie aangedragen maatregelen om de verkeersveiligheid door Langbroek te vergroten vielen niet overal in goede aarde. Onder aanvoering van het Dorpsplatform is een deel van Langbroek ‘in opstand’ gekomen! Lees meer

PCG stelt vragen over plan ‘Van Zoestterrein’

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Geschreven door PCG en SP

Wijk bij Duurstede, 9 december 2012. Hans Marchal (PCG) meent dat er mogelijk sprake is van een wijziging in de plannen ten aanzien van het compromis dat eerder dit jaar werd gesloten over de nieuwbouw ‘Aan de oude haven’. Hij stelt hierover schriftelijke vragen aan de raad. “Ergens zijn dus toch flinke veranderingen doorgevoerd. En dat roept vragen op”, aldus SP leider Jeroen Brouwer.

Lees meer

Bermonderhoud: een zorgenkindje

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 05 december 2012 om 08:03

WIJK BIJ DUURSTEDE – De PCG heeft al diverse malen aandacht van de gemeente gevraagd voor het bermonderhoud. In het bijzonder voor de Langbroekerdijk richting Driebergen.

Het bermonderhoud in het buitengebied blijft volgens Hans Marchal van de PCG een ‘zorgenkindje’. De gaten worden steeds groter en het ‘ei van Columbus’ is nog steeds niet gevonden om dit probleem op te lossen.Dit blijft volgens Marchal zuur omdat er jaarlijks circa € 100.000,– uitgegeven wordt aan het uitvullen van de gaten in de bermen. Lees meer

Ingezonden: ‘kortetermijnpolitiek in Cothen’

Wijkse Courant, 5 december 2012

Door: Hans Marchal Fractievoorzitter Pcg

Het verkeer houdt de Cothense gemoederen al enige jaren bezig. Dat er wat moet gebeuren is voor de meeste Cothenaren wel duidelijk. Afgelopen 14 juni organiseerde de gemeente een informatieavond en werden er plannen gepresenteerd, die samen met een meedenkgroep zijn gemaakt. De reacties op de plannen waren divers: voor sommigen waren de maatregelen afdoende, voor anderen gingen de maatregelen lang niet ver genoeg. Lees meer

Bedrijfsfitness gemeentepersoneel afgeschaft

Wijk bij duurstede, 1 december 2012

In mei werd door de gemeenteraad een motie van de PCG aangenomen waarin het college werd opgeroepen om bedrijfsfitness voor het gemeentepersoneel af te schaffen. Een meerderheid van de gemeenteraad vond een regeling waarin medewerkers in de tijd van de baas mogen sporten niet meer van deze tijd. De PCG rekende destijds voor dat deze regeling de gemeente honderden besteedbare uren kost, ofwel circa € 50.000 per jaar. Hans Marchal heeft recent navraag gedaan of de motie wordt uitgevoerd. Een kort maar krachtig antwoord volgde: ‘ De motie over bedrijfsfitness wordt per 1 januari 2013 doorgevoerd. Er zal niet meer onder werktijd worden gesport’.

Hans Marchal, fractievoorzitter PCG

 

Versobering verkeersmaatregelen Cothen: kortetermijnpolitiek?

Wijk bij duurstede, 1 december 2012

Het verkeer houdt de Cothense gemoederen al enige jaren bezig. Dat er wat moet gebeuren is voor de meeste Cothenaren wel duidelijk.  Op 14 juni jl. organiseerde de gemeente een informatieavond en werden er plannen gepresenteerd, die samen met een meedenkgroep zijn gemaakt. De reacties op de plannen waren divers: voor sommigen waren de maatregelen afdoende, voor anderen gingen de maatregelen lang niet ver genoeg. De mensen verlieten de bijeenkomst met het idee dat er eindelijk wat gaat gebeuren. In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen zijn de plannen echter gewijzigd. Er zijn versoberingsmaatregelen geformuleerd die € 237.000 opleveren. In de toelichting op de begroting geeft het college aan dat dit in overleg met de inwoners is gebeurd. De PCG heeft toch wel wat vragen bij de versoberingsmaatregelen. Een belangrijk aspect is dat de besparing geen structureel effect heeft op de gemeentebegroting, het gaat om een éénmalig voordeel op de grondexploitatie. De PCG bagatelliseert dit zeker niet maar er mag geen sprake zijn van verkeerde zuinigheid. In eerste instantie was er € 500.000 gereserveerd voor verkeersmaatregelen waarbij gevreesd werd dat dit niet genoeg zou zijn. Is het resterende bedrag van ruim € 2,5 ton voldoende om effectieve verkeersmaatregelen te nemen? De PCG is bang voor kortetermijnpolitiek waardoor het verkeersprobleem niet voldoende wordt opgelost en er aanvullende maatregelen nodig zijn. De PCG vraagt zich daarnaast af of er voldoende draagvlak is voor het aangepaste plan. Zijn de maatregelen besproken met de inwoners en de diverse verkeers(werk)groepen? De PCG heeft middels schriftelijke vragen deze kwestie voorgelegd aan het college.

Hans Marchal, fractievoorzitter PCG