WEER DISCUSSIE OVER HET LEERLINGENVERVOER

Reactie door admin on mei 29, 2013

WIJK BIJ DUURSTEDE – Ruim een jaar geleden is er nogal wat te doen geweest over de aanbesteding van het leerlingenvervoer voor kinderen met een handicap. Volgens het college zou een nieuwe aanbesteding gunstig uitpakken. Uit berekeningen van de adviesraad voor het leerlingenvervoer blijkt volgens vragen van GroenLinks en de PCG het plaatje er totaal anders uit te zien. Ondanks dat er in het 1e kwartaal van 2013 minder kinderen worden vervoerd zijn de uitgaven per kind per dag met ruim 33% gestegen. Er is sprake van een tegenvaller waarvoor de adviesraad destijds al had gewaarschuwd. Redenen voor de fracties van de PCG en GroenLinks bij het college aan de bel te trekken en opheldering te vragen.

 

Het leerlingenvervoer is de afgelopen jaren diverse keren onderwerp van discussie in de raad geweest. Het leek volgens Wil Kosterman en Hans Marchal wel een repeterende breuk. Bezuinigingen, slechte communicatie, te late of te beperkte betrokkenheid van de adviesraad, een ongelukkige aanbesteding, excuses van het college. De gemeenteraad was druk met schriftelijke vragen, moties en een voorbespreking met de raad. Bij deze voorbespreking zaten alle betrokkenen om tafel en werden diverse ‘pijnpunten’ besproken. Het leek een moment om weer positief de toekomst in te blikken. Inmiddels zijn er zeven maanden verder en verschijnen er toch weer donkere wolken aan de horizon. Naast de kostenexplosie levert het protocol waarin het doel en de werkwijze van de adviesraad wordt beschreven ook strubbelingen op. Uit een reactie van de adviesraad leerlingenvervoer blijkt dat ze vrezen dat met dit protocol de adviesraad een ‘veredeld theekransje’ wordt. (PeP)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER LEERLINGENVERVOER

Geschreven door PCG en GroenLinks

Wijk bij Duurstede, 26 mei 2013. Het onderwerp ‘leerlingenvervoer’ is de afgelopen jaren diverse keren onderwerp van discussie geweest. Het leek wel een repeterende breuk. Bezuinigingen, slechte communicatie, te late of te beperkte betrokkenheid van de adviesraad, een ongelukkige aanbesteding, excuses van het college. De gemeenteraad was druk met schriftelijke vragen, moties en het ‘slotstuk’ was een agenderingsverzoek met een daaropvolgende voorbespreking. Bij deze voorbespreking zaten alle betrokkenen om tafel en werden diverse ‘pijnpunten’ besproken.

PCG en GroenLinks trekken aan de bel

“Om nu te zeggen dat alle plooien werden gladgestreken gaat te ver, maar het was een moment om weer positief de toekomst in te blikken”, aldus Hans Marchal (PCG). “Inmiddels zijn we zo’n zeven maanden verder en verschijnen er toch weer donkere wolken aan de horizon… De fracties van GroenLinks en de PCG hebben van de adviesraad leerlingenvervoer (en hun adviseur) cijfers onder ogen gekregen waaruit blijkt dat de laatste aanbesteding negatief uitpakt. De kosten zijn gestegen terwijl de wethouder aangaf dat de aanbesteding een voordeel zou opleveren! Daarnaast levert het protocol waarin het doel en de werkwijze van de adviesraad wordt beschreven strubbelingen op. Uit een reactie van de adviesraad leerlingenvervoer blijkt dat ze vrezen dat met dit protocol de adviesraad een ‘veredeld theekransje’ wordt… Is dit betrokken mensen serieus nemen? Is dit nu het propageren van co-creatie? Daarnaast was er ook nog zoiets als een ‘5-puntenplan…’. Al met al zijn er redenen genoeg voor de fracties van de PCG en GroenLinks om over deze punten bij het college aan de bel te trekken!”

Schriftelijke vragen

 • Is het college op de hoogte van de kostenstijging op het leerlingenvervoer? Heeft het college inzicht in de cijfers?
 • Hoe kan het dat de door het college afgeronde en de door de wethouder ‘bejubelde’ aanbesteding van het leerlingenvervoer hoger uitvalt? De aanbesteding zou toch een besparing opleveren?
 • Is het mogelijk om de kosten van het leerlingenvervoer in de hand te houden zonder aan het voorzieningenniveau te tornen?
 • Herkent het college zich in het commentaar van de adviesraad leerlingenvervoer? Komt u tegemoet aan hun ‘pijnpunten’?
 • Hoe kijkt het college aan tegen de rol van adviesraden in het algemeen en die van de adviesraad in het bijzonder?
 • Welke bevoegdheid kent het college toe aan een adviesraad en op welk moment in een proces worden deze ingeschakeld?
 • Hoe groot is de zeggenschap van een adviesraad?
 • Hoe verhoudt de rol van adviesraden (immers samengesteld uit betrokken inwoners) zich tot de ambities van co-creatie en zelfs tot het op afstand zetten van taken?
 • Is de verantwoordelijk wethouder inmiddels met dit ‘5-puntenplan’ aan de slag gegaan?
 • Welke stappen zijn er het afgelopen half jaar gezet?
 • Zijn er al concrete resultaten geboekt? Wanneer en op welke termijn denkt u de resultaten te kunnen presenteren?

Lees de voorgeschiedenis in de eerder gepubliceerde artikelen:

EEN STADSBOUWMEESTER VOOR DE WIJKSE BOUWPROJECTEN

Reactie door admin on mei 15, 2013

WIJK BIJ DUURSTEDE – Bij grote en kleine verbouwingen zorgt de welstandscommissie nog wel eens voor klachten en frustratie bij de indieners van de plannen. SP, PCG, D66 en CDA willen bekijken of dit kan veranderen door een stadsbouwmeester aan te stellen en hebben een agenderingsvoorstel ingediend om het welstandsbeleid in de raad te bespreken.

Momenteel beoordeelt de welstandscommissie of bouw- en verbouwplannen passen binnen de criteria die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Er zijn regelmatig klachten over de adviezen. Toch vinden de meeste mensen een welstandscommissie belangrijk. Het probleem zit volgens de indieners van het voorstel in de huidige werkwijze. Het voorstel is een stadsbouwmeester aan te stellen die op basis van een dialoog met ontwerper en aanvrager naar de plannen kijkt. De stadsbouwmeester doet hetzelfde als een welstandscommissie en toetst bouwplannen aan vooraf ingestelde regels. Het voordeel is dat je hiervoor mensen in kan huren die bijvoorbeeld elke week een spreekuur hebben en waar mensen langs kunnen komen om te overleggen over hun plannen. Een ander voordeel volgens de indieners van het voorstel is dat het inhuren van een stadsbouwmeester goedkoper is waardoor de leges voor een vergunningaanvraag omlaag kunnen. Doordat de bouwmeester vaker aanwezig is, kan het bouwproces ook sneller verlopen. Hierdoor kan de verbouwing sneller uitgevoerd worden en dat is weer goed voor de werkgelegenheid. (PeP)

SP EN PCG GAAN VOOR STADSBOUWMEESTER

Geschreven door SP en PCG

Wijk bij Duurstede, 12 mei 2013. Bij grote en kleine verbouwingen zorgt de welstandscommissie nog wel eens voor klachten en frustratie bij de indieners van de plannen. “Dat ligt niet zo zeer aan de commissie, maar aan de werkwijze. Vandaar dat wij willen kijken of we dit niet kunnen wijzigen naar bijvoorbeeld een stadsbouwmeester”, legt Jan Oechies uit. De SP-er heeft samen met Hans Marchal van de PCG een agenderingsvoorstel ingediend om het welstandsbeleid te bespreken.

Klachten

Momenteel beoordeelt de welstandscommissie of bouw- en verbouwplannen passen binnen de criteria die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Volgens Oechies krijgen hij en zijn collega regelmatig klachten over de adviezen. “De meeste mensen vinden een welstandscommissie belangrijk. Zo voorkom je Belgische toestanden. Het probleem zit hem dus meer in de werkwijze. In de commissie zitten drie deskundigen die te weinig met Wijk van doen hebben. Er is sprake van arbitrage”, aldus Oechies.

Voorstel 

In het agenderingsvoorstel doet hij de raad en het college het voorstel om een stadsbouwmeester aan te stellen die op basis van een dialoog met ontwerper en aanvrager naar de plannen kijkt. “Deze doet op zich hetzelfde als een Welstandscommissie. Hij toetst bouwplannen kritisch, aan de vooraf ingestelde regels. Het is dus niet zo dat elk plan direct goed is. Maar het voordeel is dat je hiervoor mensen in kan huren die bijvoorbeeld elke week een spreekuur hebben en waar mensen dus ongevraagd langs kunnen komen om te overleggen over hun plannen en voor advies.”

Goedkoper

Een ander voordeel volgens het SP-raadslid is dat het inhuren van een stadsbouwmeester goedkoper dan de welstandscommissie, die uit meerdere personen bestaat, is. “Dat betekent dus dat de leges voor een vergunningaanvraag omlaag kunnen. Doordat de bouwmeester vaker aanwezig is, verloopt het bouwproces ook sneller en dat is ook goed. Dat zijn twee zaken waardoor we hopen dat mensen sneller die gewenste verbouwing gaan doen. Dat is weer goed voor onze werkgelegenheid. Want vaak worden deze zaken juist aangepakt door de lokale bedrijven, die nu zo om werk zitten te springen. Wat ons betreft is dit alles reden genoeg om eens goed naar de kwestie te kijken”, eindigt Oechies.