PRIVATISERING VEER

Geplaatst op: maandag 29 juli 2013 om 19:15

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Naar aanleiding van vragen die zijn gesteld door Hans Marchal van de PCG over het besluit van de privatisering van het veer, laat het college weten dat het besluit om de aanbesteding van de privatisering van het veer in gang te zetten, werd genomen op 4 juni en formeel een bevoegdheid is van het college.

Omdat privatisering een behoorlijke impact heeft, vindt het college het noodzakelijk om de raad uitgebreid op de hoogte te houden van de voortgang van het proces. Lees meer

COLLEGE VERRAST DOOR SLUITING ATTENT

Reactie door admin on juli 29, 2013

LANGBROEK ‘ In antwoord op vragen van de PCG en SP, over de sluiting van de Attent supermarkt, heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten verrast te zijn, zeker omdat zij dit nieuws uit de krant hebben moeten vernemen. Zelfs Volksbelang, die enorme investeringen doet om de winkel onderdak te verschaffen is niet op de hoogte gebracht. Lees meer

PCG STELT VRAGEN OVER VOORGENOMEN SLUITING WELZORG PROFESSIONAL

Wijk bij Duurstede, 29 juli 2013.

“Recent hoorde ik dat Welzorg Professional voornemens is om de locatie Wijk bij Duurstede te sluiten. Dit voorgenomen besluit is begin juli aan het personeel meegedeeld. Het is de bedoeling dat de in Wijk bij Duurstede aanwezige disciplines naar Oldenzaal gaan verhuizen”, aldus Hans Marchal (PCG) bij het stellen van een aantal schriftelijke vragen aan het college. Lees meer

VEERPONT GEPRIVATISEERD(2)?

Wijk bij Duurstede, 29 juli 2013.

Het door het college genomen besluit om tot privatisering van het veer over te gaan is een verantwoordelijkheid van het college maar is niet onomkeerbaar is te lezen in het antwoord van het college op vragen van de PCG over het Wijkse veer.

Bevoegdheid college

De verkoop/privatisering van het veer is formeel een bevoegdheid van het college, de privatisering heeft een zodanige impact, dat het college het noodzakelijk vindt de raad uitgebreid op de hoogte te houden van de voortgang van het proces. In het aanbestedingsdocument is opgenomen dat om moverende redenen besloten kan worden om niet tot gunning over te gaan. De openbare aanbesteding sluit op 20 september. Lees meer

SUPERMARKT LANGBROEK

Wijk bij Duurstede, 27 juli 2013. Het college van burgemeester en wethouders antwoordde op schriftelijke vragen van de PCG en SP verrast te zijn door de sluiting van de Spar supermarkt in Langbroek. Zij moesten het nieuws van de sluiting uit de media vernemen. In antwoorden op vragen van beide partijen laat het college weten te blijven streven voor het behoud van de supermarkt in Langbroek. Lees meer

REACTIE PCG OP SLUITING ATTENT BUURTSUPERMARKT

Langbroek, 20 juli 2013. Attent in Langbroek heeft vrijdagavond noodgedwongen de deuren moeten sluiten. “Ik heb de eigenaren vrijdagavond gesproken en het achterliggende verhaal van het begin tot het eind gehoord. Ik kan hier niet te ver op ingaan, maar de rol van de Spar-holding is twijfelachtig”, aldus Hans Marchal (PCG). “De sluiting is voor de eigenaren, het dorp, en zeker voor de oudere mensen een ‘ramp’.Alles moet in het werk worden gesteld om Attent weer zo snel mogelijk open te krijgen. Hoe langer de supermarkt dicht blijft, hoe kleiner de kans is dat er op de nieuwe locatie een succesvolle doorstart komt.” Lees meer

PCG MAAKT ZICH ZORGEN OVER SUPERMARKT IN LANGBROEK

Reactie door admin on juli 20, 2013

Geschreven door Hans Marchal

De achterliggende jaren heeft de gemeente binnen de mogelijkheden geprobeerd om de supermarkt te behouden voor Langbroek. In het plan ‘Oranjehof’ is mede daarom een nieuwe winkel opgenomen. Het lijkt nu toch verkeerd te gaan en de kans is groot dat Langbroek zonder supermarkt komt te zitten. Ongeveer 1 ½ week geleden werd al verteld dat de huidige eigenaren van de supermarkt (Attent) in Langbroek er mee op gaan houden en niet meegaan naar het nieuwe plan. Gisteren ging zelfs het verhaal dat eind van deze week de deuren van Attent dichtgaan! Lees meer

VEERPONT GEPRIVATISEERD?

geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 16 juli 2013. Sinds 2011 loopt de discussie tussen het college en de raad over het voornemen om het Wijkse veer te privatiseren.
Per 1 januari 2014
Tijdens de voorbespreking van de kadernota 2014-2017 tijdens de laatste ‘Avond van de Raad’ kwam dit onderwerp voorbij. De wethouder kon tijdens deze voorbespreking nog niet al teveel vertellen en zou de raadsleden informeren middels een memo. Het voornemen is om het veer per 1-1-2014 te privatiseren. Lees meer

RAAD STEMT IN MET KADERNOTA

Geschreven door Beheerder1

Wijk bij Duurstede, 10 juli 2013. In een marathonzitting van acht uur behandelde de Wijkse gemeenteraad gisteren de kadernota 2014 – 2017, de voorjaarsnota 2013 en de jaarrekening 2012. Het was één van de laatste wapenfeiten van het college van VVD, CDA en SP en het eerste grote debat onder leiding van Burgemeester Poppens.
Regiegemeente
Er werd uitgebreid gedebatteerd over veertien moties met betrekking tot de kadernota. Het werd duidelijk dat het college druk doende is om Wijk bij Duurstede in de richting van een regiegemeente te sturen. Lees meer

Horeca, parkeergeld en andere activiteiten om Gravenbol te redden

Geschreven door Beheerder1

 

Gravenbol ijsALTERNATIEVE ACTIVITEITEN, BETAALD PARKEREN EN HORECA MOETEN DE GRAVENBOL OPEN KUNNEN HOUDEN ALDUS WIJKNOGLEUKER

 

Wijk bij Duurstede, 8 juli 2012. Horeca, betaald parkeren middels de man met de zak, de verhuur van kano’s, een natuurijsbaan en kleinschalige activiteiten moeten voldoende inkomsten gaan genereren om de Gravenbol open te kunnen houden. De stichting WijkNogLeuker heeft een alternatief exploitatieplan opgesteld en in samenwerking met de gemeente en Provincie voorkomen dat de Gravenbol wordt gesloten als recreatieterrein.

Alternatieve plannen

“De Wijkse stichting WijkNogLeuker verwacht de Gravenbol succesvol te kunnen exploiteren door een aantal maatregelen in te voeren op het terrein”, aldus Walter de Vries, gedeputeerde van de Provincie Utrecht. De alternatieve plannen voor het beheer van de Gravenbol en de alternatieve exploitatie van het recreatieterrein bestaan uit een horecagelegenheid, dagrecreatie, beheer door vrijwilligers (met hierbij onder begeleiding de inzet van mensen met een beperking, en leerlingen van groene scholen), evenementen (zoals een speeldag voor kinderen), start en land plek voor luchtballonnen, kanoverhuur, doolhof, betaald parkeren en meer activiteiten. De stichting WijkNogLeuker kan deze plannen gestalte gaan geven, omdat de Provincie Utrecht zich garant stelt voor 50.000 euro gedurende één jaar.

Lakmoesproef

“Dat voor dit plan een groot draagvlak binnen de politiek en de Wijkse bevolking bestaat werd onder meer duidelijk door de vele handtekeningen en ideeën die de SP heeft verzameld en de motie die de raad van Wijk bij Duurstede op de laatste raadsvergadering voor het zomerreces unaniem heeft aangenomen”, aldus Willem van Lon van WijkNogLeuker. “Geesje van der Werf, beleidsadviseur van de gemeente, heeft in samenwerking met wethouder Robbert Peek, stichting WijkNogLeuker en de Provincie Utrecht een amendement op de begroting opgesteld om sluiting te voorkomen. Robbert Peek heeft duidelijk en helder overgebracht wat het belang van de Gravenbol is voor de Wijkse samenleving. Ook maakte hij duidelijk hoe belangrijk het is voor de gemeente Wijk bij Duurstede maar ook voor het Recreatieschap om dit burger-initiatief te omarmen.” De provincie noemt het een lakmoesproef, een ultieme test, voor toekomstige initiatieven rondom de overige recreatiegebieden in de provincie.