RAAD BUITEN SPEL BIJ PRIVATISERING

Geplaatst op: woensdag 23 oktober 2013 om 12:23

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Uit vragen van de PCG blijkt dat de raad zich buitenspel gezet voelt in de privatisering van het Wijkse veer. Eerder had het college toegezegd de raad wel bij de privatisering te betrekken. Nu de aanbesteding en gunning afgelopen week een feit is geworden, is er echter geen weg terug is. Het is de bedoeling dat de privatisering van het veer per 1 januari 2014 wordt ingevoerd. Hans Marchal van de PCG vindt dat het college de raad over dit onderwerp niet serieus heeft genomen. Lees meer

Drogere voeten voor agrariërs?

Geschreven door Hans Marchal

De PCG heeft recent de vernattingsproblematiek en de gevolgen hiervan voor de agrariërs aan de kaak gesteld. Deze problematiek treft veel boeren in Langbroek, noordkant Wijk bij Duurstede, Leersum en Amerongen. Een hoger waterpeil betekent natter land. Het land wordt een soort spons en dit betekent slechtere omstandigheden voor de teelt van gewassen als gras, mais en andere. De kwaliteit van de gewassen verslechtert en dit veroorzaakt op zijn beurt weer een lagere opbrengstprijs of een hogere kostprijs bij bijvoorbeeld melkveebedrijven. Tenslotte zorgt een natter land voor allerlei andere praktische problemen (in de herfst niet meer kunnen maaien van land, sporen rijden in het land, problemen met baggeren van sloten, greppels staan meters blank etc.). Lees meer

Uitkomst ideeënbus PCG voor supermarkt Langbroek

Ongeveer twee maanden geleden heeft de PCG de Langbroekers opgeroepen om hun ideeën, wensen en verwachtingen voor een buurtsuper in Langbroek kenbaar te maken.  Enkele tientallen mensen hebben gehoor gegeven aan onze oproep.  Via de ‘ideeënbus’ wil de PCG de Langbroekers graag zelf betrekken bij het opzetten van de nieuwe buurtsuper. De Spar heeft aangegeven dat begin december de nieuwe winkel opengaat.  Gelet op de achterliggende jaren is het lastig om een buurtsuper draaien te houden, het is nodig om met elkaar de schouders eronder te zetten. Het is toch een belangrijke voorziening?! Uit de reacties blijkt dat de levensvatbaarheid voor een supermarkt in Langbroek laag wordt ingeschat, zeker nu de huidige winkel langere tijd gesloten is. Om weer een rendabele winkel terug te krijgen is de inzet van iedereen geboden. Uit de ‘ideeënbus’ blijkt dat de gedachte ‘nu of nooit’ vrij breed leeft. De winkel is, zeker gelet op de ouderen, broodnodig! Met de ‘ideeënbus’ heeft de PCG een steentje willen bijdragen. De ideeën en reacties zijn verwerkt  in deze korte notitie en deze zal worden doorgegeven aan de gemeente, Volksbelang en de Spar-organisatie.

De ‘ideeën’ zijn in diverse groepen te rubriceren:  organisatorische, commerciële, praktische en algemene . Lees meer

AFKOPPELEN REGENWATERAFVOER VAN HET RIOOL

Wijk bij Duurstede, 15 oktober 2013. Naar aanleiding van publicaties in de media over het tot stand komen van een subsidieregeling in een buurgemeente heeft de PCG vragen gesteld aan het college. De PCG wil weten waarom het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(HDSR) geen afkoppelsubsidie regenwaterafvoer van het riool verstrekt aan de gemeente Wijk bij Duurstede. Lees meer

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VOOR VERBETERING VATBAAR

Wijk bij Duurstede, 14 oktober 2013. Ook in Wijk bij Duurstede scoort de voor- en vroegschoolse educatie een onvoldoende. Hierdoor krijgen kinderen met een achterstand niet altijd de zorg en begeleiding die ze nodig hebben stelt de PCG. Reden voor de partij om schriftelijke vragen te stellen aan de wethouder.

Oplossingen

De wethouder wordt om een reactie gevraagd over deze onvoldoende en of hij weet wat de achterliggende oorzaken hiervan zijn en hoe de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid zijn ingezet. De wethouder antwoord dat er vier toetsmomenten zijn: Lees meer

PCG maakt zich zorgen over Supermarkt Langbroek

Geschreven door Hans Marchal

De achterliggende jaren heeft de gemeente binnen de mogelijkheden geprobeerd om de supermarkt te behouden voor Langbroek. In het plan ‘Oranjehof’ is mede daarom een nieuwe winkel opgenomen. Het lijkt nu toch verkeerd te gaan en de kans is groot dat Langbroek zonder supermarkt komt te zitten. Ongeveer 1 ½ week geleden werd al verteld dat de huidige eigenaren van de supermarkt (Attent) in Langbroek er mee op gaan houden en niet meegaan naar het nieuwe plan. Gisteren ging zelfs het verhaal dat eind van deze week de deuren van Attent dichtgaan!

Het AD/UN heeft afgelopen week in een artikel aandacht geschonken aan de supermarkt en diverse mensen hebben me er inmiddels op aangesproken. Zoals gezegd gaat de ‘oude’ winkel dicht en voor de nieuwe winkel is geen huurder. De kans lijkt reëel aanwezig dat bij de opening van het ‘nieuwe plan’ de supermarkt leeg staat. Dit is een somber vooruitzicht voor Langbroek! Is dit vooruitzicht echt zo somber of is er nog een lichtpuntje? De Langbroekers zijn benieuwd hoe het nu precies zit… Fractievoorzitter Hans Marchal vraagt het college om tekst en uitleg. Hoe heeft het zover kunnen komen dat de supermarkt zijn deuren sluit? Welke argumenten liggen hieraan ten grondslag? Is er voor de nieuwe locatie van de supermarkt geen nieuwe huurder en dreigt er inderdaad leegstand? Welke mogelijkheden heeft de gemeente om de supermarkt te ondersteunen? Marchal doet een dringend beroep op het college om alles in het werk te stellen om de supermarkt voor Langbroek te behouden.