Spuitzonebeleid weer in discussie

Geplaatst op: zaterdag 28 december 2013 om 08:54

WIJK BI DUURSTEDE – Het spuitzonebeleid heeft de afgelopen jaren voor de nodige discussie gezorgd. Het ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied’ brengt het onderwerp opnieuw tot leven. Diverse telers grijpen het Voorontwerp aan om opnieuw te pleiten voor een kleinere spuitzone.

Het lijkt er evenwel op dat het spuitzonebeleid in het Voorontwerp strakker wordt dan momenteel het geval is. Lees meer

Afschaffen ‘spitslijn 241’: foutje…?!

Even wennen… Sinds 8 december jl. heeft Qbuzz de verantwoordelijkheid voor het stad- en streekvervoer in de regio Utrecht voor een periode van zeker tien jaar. De onderneming, een onderdeel van NS Groep, is de opvolger van streekvervoerder Connexxion en het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht (GVU). Meer dan de helft van de bussen waarmee Qbuzz in Midden-Nederland rijdt is nieuw. Dat levert het bedrijf veel positieve reacties op. ‘Schoon en stil’, zo typeren veel reizigers de voertuigen. Al met al waait er een frisse wind! Lees meer

Wijks Castellum mede dankzij de PCG uit de brand!

Enige tijd geleden heeft de PCG middels schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor het Wijks Castellum.  De Stichting Wijks Castellum heeft het financieel immers moeilijk… Over 2013 werd er geen subsidie ontvangen en door het afschaffen van de kleine subsidies is het ‘subsidieverhaal’ vanaf 2014 helemaal voorbij.  Afgelopen week kreeg ik bericht dat onze inzet niet tevergeefs is geweest! Onze vragen aan het college werden zoals gebruikelijk rondgestuurd naar de pers. De vragen kregen veel aandacht in de lokale en zelfs landelijke pers. Lees meer

Blog: De financiële aardappel…

Gegevens Geschreven door Hans Marchal

De in november vastgestelde (meerjaren)begroting was bij het vaststellen al hopeloos achterhaald. Dit ontlokte me de opmerking dat de begroting 2014-2017 direct bij het ‘oud papier’ kon. De negatieve gevolgen van zowel de septembercirculaire als het Herfstakkoord waren immers niet in de begroting verwerkt. Er was nog een ‘vuiltje’ (ofwel een financieel tekort) weg te werken van een bedrag oplopend tot zo’n € 5 ton. Het college beloofde de raad een plan van aanpak voor te leggen. En ja hoor, het college presenteerde recent de ‘Decembernota’ waarin het actieplan is vormgegeven. Vol verwachting nam ik er kennis van… Lees meer

‘t Groentje – Supermarkten op zo …

Geplaatst op: woensdag 18 december 2013 om 10:09

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Uit de notulen van B&W blijkt dat de Albert Heijn namens alle Wijkse supermarkten toestemming vraagt om alle zondagen open te mogen zijn. Het college heeft toegezegd dit met de raad te bespreken en na een bespreking in de raad een standpunt in te nemen. Deze toezegging schoot de PCG in het verkeerde keelgat.

Het verbaast de PCG dat het college het verzoek van Albert Heijn niet direct heeft afgewezen. Immers ruim 2 jaar geleden heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het verzoek is afgewezen van Ahold Nederland om op alle zondagen open te mogen zijn. Ook verklaarde het college nog in juni naar aanleiding van de nieuwe Winkeltijdenwet dat het college niet van plan is om het maximale aantal koopzondagen te verruimen. Met dit standpunt in de hand had het college naar de mening van de PCG het verzoek van Albert Heijn direct af moeten wijzen. (PeP)

via ‘t Groentje – Supermarkten op zo ….

‘t Groentje – Oplossing buurtsup …

Geplaatst op: woensdag 11 december 2013 om 11:04

LANGBROEK ‘ In antwoord op vragen vanuit de raad laat wethouder Jan Burger weten datveelvuldig overleg is gevoerd met de diverse partijen die betrokken zijn bij de buurtsuper in het nieuwe dienstencentrum van Langbroek. Gebleken is dat het sluitend krijgen van de exploitatie van de supermarkt erg moeilijk is. Een oplossing lijkt in zicht.

De oplossing waarvoor alle partijen hard maken is een initiatief van Support en Co. Dit is een initiatief dat zich bewezen heeft in andere kleine kernen in het land. Support en Co wil de winkel exploiteren onder de naam Superrr. Lees meer

‘t Groentje – Vingeroefening voo …

Geplaatst op: dinsdag 10 december 2013 om 16:03

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ De fruitteelt in het Kromme Rijngebied is door de eeuwen heen onderdeel geworden van het historisch erfgoed. De PCG en SP richten zich deze week in de raadsvergadering met een motie op het behoud en vernieuwing van deze groene economie. Zij stellen voor het bedrijfsplan van de familie Nell te gebruiken als vingeroefening om aan de hand van deze casus te kijken naar de mogelijkheden voor de hele lokale agrarische sector. Lees meer

Kraamkamer bedrijvigheid buitengebied

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede,8 december 2013. “Het buitengebied leent zich, onder goede voorwaarden, uitstekend als ‘broedplaats’ en ‘kraamkamer’ voor nieuwe bedrijvigheid” betoogd Hans Marchal van de PCG in schriftelijk vragen aan de verantwoordelijk wethouder. Hij wil van de wethouder weten of en wanneer de 6 maanden geleden toegezegde gesprekken zijn gevoerd, met wie en wat de uitkomst van deze gesprekken was. Lees meer

Voortgang buurtsuper Langbroek

 

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 7 december 2013. De PCG heeft de verantwoordelijke wethouder vragen gesteld over de voortgang van de in december te openen supermarkt in Langbroek.

Moeilijke exploitatie

De oplossing waarvoor alle partijen zich nu hard maken laat de wethouder weten is: “Support en Co, een initiatief dat zich bewezen heeft in andere kleine kernen in het land, wil graag de winkel exploiteren onder de naam Superrr. De formule van Support en Co is een goed gesorteerde winkel, die zich door Spar laat bevoorraden maar waarbij de Spar verder geen directe bemoeienis heeft. Lees meer