Onderzoek zwemmen Nevengeul Kromme Rijn

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ In antwoord op vragen van de raad heeft wethouder Hans Marchal aangekondigd te onderzoeken of het toch een juridisch-ruimtelijke mogelijkheid is om de Nevengeul als recreatiegebied te gebruiken. Onderzocht wordt of het bestemmingsplan zo kan worden aangepast dat er een kleine, legitieme zwemlocatie komt aan de Kromme Rijn. Het onderzoek moet ook duidelijk maken hoe partijen als het Hoogheemraadschap en de Provincie reageren als de gemeente met een officieel verzoek komt.

Lees meer

Nieuwe tribune SVL ?

LANGBROEK – Voetbalclub SVL uit Langbroek is een bloeiende vereniging met goede resultaten op het sportieve vlak.

Raadslid Petri van de PCG las in de lokale media dat er een paar weken geleden op een zaterdagmiddag zelfs 450 mensen kwamen kijken bij een voetbalwedstrijd. De suggestie werd daarbij gedaan in samenwerking met de gemeente te kijken of er een kleine tribune zou kunnen komen. Een goed idee vindt raadslid Petri en heeft het college gevraagd te bekijken of er mogelijkheden zijn om dit plan te realiseren. (PeP) ‘t Groentje 25-03-2015

Een jaar verder

Een jaar verder. Het is al weer een jaar geleden sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De PCG trad na vlotte en open verlopen onderhandelingen toe tot een college met SP en Groen Links. De PvdA heeft het coalitieakkoord ook ondertekend maar levert geen wethouder.

Het college stond voor de volgende uitdaging:
De begroting moest sluitend gemaakt worden (na een paar maanden bleek dat het financiële gat was op gelopen van €1 mln tot €1,8 mln!), er waren (en zijn) grote risico’s m.b.t. de transities in het sociaal domein (met name Jeugdzorg) en de gemeente had en heeft zeer beperkte reserves.

Snelle actie was dus geboden! Afgesproken was dat de pijn direct in het begin zou worden genomen om daarna eventueel weer toe te komen aan nieuw beleid. Lees meer