Blog Marco, Proef kermis op zondag!

Het is nu mijn beurt om mijn ervaringen in de Wijkse politiek aan het papier/website toe te vertrouwen. Het is ongelofelijk hoe snel de tijd voorbij gaat. Het is alweer een jaar geleden dat er verkiezingen waren en dat onverwachts Hans Marchal wethouder werd.

Wie o wie zou het ontstane gat opvullen in de fractie? Na een volledige raadsperiode 1998-2002 als gemeenteraadslid aan de zijde van Hans ooit meegedraaid te hebben had ik niet gedacht dat ik nog een keer gemeenteraadslid zou worden. Nu in de bank als coalitiepartij met als fractievoorzitter Gerrit Taute.

Wat viel mij op? Sinds 2002 heeft het dualisme intrede gedaan, is alles digitaal geworden (Alles gaat nu via een tablet!) De gemeente veranderd in een regiegemeente, ambtelijke fusie met Houten, participatiemaatschappij, participatieladder. De veranderingen gaan in een hoog tempo!

Actueel – Proef met kermis op zondag!

Met het twee keer indienen van schriftelijke vragen en het indienen van een motie over de proef met kermis op zondag was het de afgelopen een drukte van belang. Je word tijdens je dagelijks werk gebeld door journalisten zelfs van een landelijke krant. Het leek wel kermis in de gemeenteraad. Met een goede inspreker Matthijs van Wiggen namens de Hervormde gemeente is geprobeerd de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk heeft de motie (ondersteund door de CDA fractie) het niet gered. Jammer, maar de raadsleden van de andere fractie hadden begrip en worstelden flink met de motie. De strijd is nog niet gestreden na de proef komt er een brede evaluatie.

6 raadsleden stemden voor de motie. (dus vóór het niet uitvoeren van de proef met kermis op zondag) Een raadslid bleek achteraf per abuis verkeerd te hebben gestemd en zou ons anders hebben ondersteund. Dus eigenlijk 7 van de 17 (er waren 2 raadsleden afwezig)

Veel fracties werden door de wethouder Wil kosterman over de drempel getrokken omdat het een proef/experiment betrof en omdat er uitgebreid geëvalueerd gaat worden.

Het viel me op dat veel fracties en de wethouder vonden dat de kerkdiensten gevrijwaard moesten blijven van verstoringen. Of men zich realiseert dat ook opbouwen en afbreken kan leiden tot verstoringen was minder duidelijk.

Zowel de kerkbesturen en omwonenden zullen dit dossier blijven volgen en zo nodig dit heikele punt opnieuw onder de aandacht brengen.

Tot slot:.

Vindt u christelijke politiek belangrijk in Wijk bij Duurstede?

Kom dan ook eens naar het fractieoverleg, denk en praat mee.

Van harte welkom!

Marco Petri, Raadslid PCG

D66 en PCG stellen vragen over ondernemersfonds

Wijk bij Duurstede, 7 mei 2015. Op 9 december 2014 heeft de gemeenteraad het voorstel ondernemersfonds aangenomen. Daarnaast is er een motie aangenomen. Tijdens het debat is de verwachting gewekt dat de vorming van het ondernemersfonds in het eerste kwartaal van 2015 zijn beslag zou krijgen en dat de wethouder over de voortgang een terugkoppeling zou geven. Het college wees er op dat er binnen 2-3 maanden een goed convenant zou komen. Inclusief deelgebieden. Daarnaast speelde de wethouder met de suggestie van de SP-fractie om een onafhankelijk voorzitter te benoemen. Van de zijde van het college is er op gewezen dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om ‘de stekker eruit te trekken’.

D66 en PCG hebben schriftelijke vragen gesteld over de vorderingen van het ondernemersfonds, omdat er inmiddels ruim 3 maanden zijn verstreken. ‘Het ondernemersfonds biedt kansen en het is belangrijk dat ondernemers daar zo snel mogelijk van profiteren.’

Lees meer

Jaarrekening 2014 levert eenmalige meevallers op

Wijk bij Duurstede, 9 mei 2015. De jaarrekening 2014 van de gemeente Wijk bij Duurstede sluit met een positief resultaat van ruim 950.000 euro. Het college stelt de gemeenteraad voor om een groot deel van dit bedrag te gebruiken om de in de afgelopen jaren gekrompen reserves weer aan te vullen.

Meevallers

In de loop van 2014 zijn de budgetten nogmaals kritisch doorgenomen maar het positieve resultaat is voornamelijk te danken aan enkele eenmalige meevallers, die vooraf niet te voorspellen waren. Zo kreeg de gemeente bijvoorbeeld 358.000 euro meer uit het gemeentefonds en leverde het jaarresultaat van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 43.000 euro op. Daarnaast bleek de verkoop van snippergroen 219.000 euro meer op te leveren dan geraamd.

Lees meer

Kermis in Wijk bij Duurstede ook op zondag

De jaarlijkse kermis in juli op de Markt in Wijk bij Duurstede zal dit jaar ook op zondag geopend zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor de zondagopenstelling. Wethouder Marchal van de Protestants-Christelijke Groepering (PCG), die het daar niet mee eens is, heeft een minderheidsstandpunt ingenomen, bevestigt een woordvoerster van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Lees meer