Wandelpaden Langbroek officieel geopend

wandelpadenbordAfgelopen vrijdag 28 augustus is de officiele opening van de wandelpaden verricht door de heer Marchal. Op het infobord staan vier wandelroutes rond het mooie Langbroek. Na afloop was er gelegenheid om de rode route te lopen. De Stichting Nederlangbroekse Kastelenpad heeft twee infoborden, een voor het dorpshuis en een bij de parkeerplaats langs de Langbroekerwetering. Er zijn tevens folders te verkrijgen en een app die men gratis kan downloaden. De Stichting wenst u veel wandelplezier rond Langbroek. (Bron: Ditiswijk.nl)

Opening Oogstfeest: Hans Marchal blijft een vlegel…

20150822_102708 20150822_102619 20150822_101921

Afgelopen zaterdag 22 augustus heeft wethouder Hans Marchal het Oogstfeest in Cothen geopend. In zijn openingswoord gaf hij aan dat het Oogstfeest al een traditie begint te worden. Het Oogstfeest wordt inmiddels vanaf 2007 georganiseerd en trekt zo’n 3 à 4 duizend bezoekers. Het is een mooie activiteit op de Wijkse activiteitenkalender waarbij het buitengebied en wat daar gebeurt centraal staat. Kramen, oude ambachten, tractors, schapen drijven, veekeuring… Er was voor jong en oud wat te doen. Daarnaast opende een drietal bedrijven de deuren en kon er een kijkje worden genomen in de ‘keuken’. Wat gebeurt er op een fruitteeltbedrijf? Wat komt er kijken bij een landbouwbedrijf? Hoe komt de melk in een pak en in de koelkast? Hans gaf aan dat een kijkje in de keuken zorgt voor begrip, respect en draagvlak! De gemeente, en Hans als verantwoordelijk wethouder buitengebied, doet er alles aan om het buitengebied vitaal, leefbaar, krachtig en prachtig te houden.

Tot slot bedankte Hans de commissie Oogstfeest Kromme Rijnstreek voor de organisatie. Na het wegvallen van de oprichter van het Oogstfeest Gijs de With en de oud-voorzitter Nico de With, hebben ze toch samen de schouders eronder gezet. Hans riep het bestuur op om deze activiteit op de Wijkse kalender te houden! Daarnaast sprak Hans namens het college zijn dank en waardering uit van de vele vrijwilligers, de PJGU, de standhouders, de sponsors en ook Jos van Rijn, Bert de With en Hans van Rooijen werden bedankt voor het openstellen van hun bedrijven. Na deze woorden vond de openingsact plaats: Hans moest vlegelen! Mooie pet op, blauw jasje aan… Iemand maakte toen de opmerking: Hans blijft een vlegel!

PCG Vragen over afsluiten pad naar de Lunenburg

De PCG heeft het college vragen gesteld over het afsluiten van het pad naar de Lunenburg met een hek en het plaatsen van schrikdraad.

Zomaar afsluiten?

Marco Petri wil van verantwoordelijk wethouder Marchal weten: “Mag/kan het pad tussen de Cotherweg en Lunenburg ‘zomaar’ worden afgesloten? Is dit pad door verjaring inmiddels niet als een openbaar pad te beschouwen?” Marchal: “De vraag of het pad ‘zomaar’ kan/mag worden afgesloten is niet met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Mogelijkerwijs zijn de hondenbezitters debet aan de afsluiting van het pad doordat zij hun hond ook los laten lopen in het aangrenzende weiland. Op dit moment worden de juridische mogelijkheden onderzocht en er wordt gekeken wat er in het (recente) verleden is afgesproken over dit pad. Dit pad is al jarenlang onderdeel van een wandelroute en staat als zodanig op diverse kaarten ingetekend. Ook geeft dit pad toegang tot een vogelobservatieplek. Er zal verder worden gekeken in hoeverre het pad door verjaring eigendom van de gemeente is geworden en daarmee openbaar terrein is. Verjaring treedt op wanneer gedurende 20 jaar de gemeente de feitelijke macht over de grond heeft, zonder onderbreking. Hierbij moet het in ieder geval voor de buitenwereld en voor de eigenaar van de grond (tegen wie de verjaring loopt) zichtbaar zijn dat de gemeente de grond in bezit heeft genomen en dat de gemeente zich is gaan gedragen alsof zij eigenaar van die grond is. Of er sprake is van bezit moet worden beoordeeld aan de hand van alle feiten en omstandigheden”.

Bemiddeling?

Verder wil Petri weten: “Over de afsluiting van het pad wordt door inwoners geklaagd bij zowel de gemeente als de politie. Heeft de gemeente een rol in deze kwestie? Kan de gemeente een bemiddelende rol spelen? Kan de gemeente de afsluiting ongedaan maken?” Marchal schrijft in zijn antwoord: “ Er zijn inderdaad diverse meldingen bij zowel de gemeente als de politie binnengekomen. Ook de inwerking zijnde schrikdraadinstallatie zorgt voor onrust. Wethouder Marchal heeft inmiddels contact opgenomen met de huurder van de grond en er staat ook een afspraak gepland met de grondeigenaar. De wethouder zal proberen een bemiddelende rol te spelen in de kwestie. Tevens zal de politie trachten per direct de huurder te bewegen het stroom van de draad te halen. In hoeverre de gemeente de afsluiting ongedaan kan maken en een rol heeft in deze kwestie hangt af van het onderzoek naar wat er in het verleden is afgesproken, welke beperkte zakelijke rechten er mogelijk op rusten en of er sprake kan zijn van verjaring. Dit valt niet direct te zeggen. Als uit het onderzoek blijkt dat het pad niet ‘zomaar’ kan worden afgesloten sluiten we niet uit dat er stappen worden gezet om de afsluiting ongedaan te maken. Het mag duidelijk zijn dat we niet uit zijn op juridisch getouwtrek en u mag ervan uitgaan dat we er alles aan zullen doen om dit te voorkomen. Uitgangspunt is en blijft een goed gesprek waarbij afspraken worden gemaakt zodat het pad weer wordt opengesteld”.

29-juli Ditiswijk.nl Lees meer

De vakantie zit er weer op.

De vakantie zit er weer op.

Een heerlijke zomer, genieten van Gods schepping van elkaar het gezin. De scholen zijn weer begonnen en zo gaat iedereen weer actief aan het werk.

Zo ook de gemeenteraad! Er wachten weer interessante uitdagingen.

Op 4 september starten we met een calamiteitenoefening met betrekking tot Jeugdzorg.

Zaterdag 19 september gaan het voltallige bestuur van de PCG diverse kadercursussen volgen in Hoevelaken georganiseerd door de SGP. Natuurlijk hebben we ook de reguliere raadsvergadering op 8  en 29 september. De maandagen daarvoor hebben we natuurlijk ons fractieoverleg, We worden altijd gastvrij ontvangen ten huize van Hans Vervat op de Weidedreef. U bent natuurlijk van harte welkom om mee te denken wat er moet gebeuren in onze mooie gemeente.

Bijvoorbeeld de verbreding van de dorpsstraat in Cothen…!  We zijn benieuwd naar uw mening.

30 september een bijeenkomst over Biga, u weet wel, die organisatie die in handen is gekomen van diverse gemeente  en waar geprobeerd wordt om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk te verschaffen.

Op 6 oktober staat de voorbespreking van de begroting gepland.

Al snel gevolgd door een extra voorbespreking op 7 oktober over de ontwikkelingen met betrekking tot een zwembad. Komt tie er wel of komt tie er niet…? Ik ben benieuwd naar de plannen van ZIG en Wijk zwemt.

Al met al staan we in de startblokken voor een periode met veel overleg, in afhankelijkheid van God mogen we dit werk verrichten allemaal ten dienste van de inwoners van deze mooie gemeente Wijk bij Duurstede.

Ook de komende periode hebben we Gods onmisbare zegen nodig. Wilt u ons als PCG gedenken in uw gebeden?

Marco Petri.

raadslid PCG