De Werkschuit en vervoer van de Toekomst

4002218Met de Markt van de Toekomst in het vooruitzicht is voor de leerlingen van de basisscholen een wedstrijd bedacht om kinderen mee te laten denken over de toekomst. De leerlingen van groep 7 van De Werkschuit waren woensdag druk bezig om hun ideeën over het vervoer van de toekomst uit te beelden en te beschrijven.

KLIMAATNEUTRAAL IN 2030 Als het aan de leerlingen van De Werkschuit ligt ziet de wereld er over een aantal jaren heel anders uit. Dit bleek uit de vele verschillende oplossingen die ze in groepjes of alleen hadden bedacht. Juf Margreet vertelt dat in de klas is besproken hoe ze het gaan aanpakken; welke energie gaan ze gebruiken en welke materialen  zijn daarvoor nodig. Het idee om energie uit mest te halen, werd toch maar niet gebruikt. Dat ging de leerlingen net iets te ver. Het materiaal werd zoveel mogelijk zelf verzameld. Alle problemen die ze tegenkwamen moesten zoveel mogelijk zelf worden opgelost. Aan de hand van vragen als: Hoe gaan kinderen in 2030 naar school? en kun je een nieuw vervoermiddel bedenken dat geen energie kost? werd gebrainstormd. Over de uitvoering is goed nagedacht en dat leverde prachtige werkstukken op die op 16 april in de Grote Kerk te zien zullen zijn.

{ENERGIE} Allerlei verschillende energievormen zijn gebruikt om een zo origineel mogelijk ontwerp te maken. Windenergie, zonnepanelen, energie uit water , aardappelenergie en zelfs gas uit priklimonade kwamen voorbij. De andere deelnemende scholen zullen het nog moeilijk krijgen om dit te overtreffen. Wim de Leeuw van de werkgroep Vervoer in de Toekomst ziet graag dat veel scholen in de gemeente meedoen. “Het is goed dat jongeren hierover nadenken en er mee aan de slag gaan. Er wordt thuis over gepraat en zo wordt iedereen zich steeds meer bewust van een duurzame toekomst.” Tot 11 april kunnen de werkstukken, die meedoen voor de prijs, ingeleverd worden.  Tijdens de Markt van de Toekomst op zaterdag 16 april is de prijsuitreiking en zijn ze door iedereen in de Grote Kerk te bekijken. Ouders, grootouders en andere belangstellenden kunnen zich dan tevens op de Markt laten voorlichten over de verschillende mogelijkheden om tot een duurzame samenleving te komen.

VOL VERTROUWEN Wethouder Hans Marchal kwam op De Werkschuit een kijkje nemen en hij was verrast over de vele creatieve ideeën. “Het is leuk om te zien hoe enthousiast ze hiermee bezig zijn. Het streven is om in 2030 klimaatneutraal te zijn en als ik dit zo zie, gaat dat zeker lukken. Het besef bij kinderen dat het anders moet, is er en dat is hartverwarmend om te zien. Ik ben heel veel mooie ontwerpen tegengekomen.” Bij ieder groepje nam de wethouder uitgebreid de tijd om het werkstuk te bekijken, maar vooral ook zich te laten uitleggen hoe het werkt.

De organisatie van de Markt van de Toekomst nodigt alle kinderen van de basisscholen in de gemeente uit om mee te doen aan de wedstrijd. Bron Ditiswijk.nl

Leerlingen Werkschuit werken aan de toekomst

FB-1867 | by fotografenditiswijkIn aanloop naar de de Markt van de Toekomst op 16 april is er een wedstrijd uitgeschreven voor basischoolleerlingen om mee te denken over twee onderwerpen. Hoe ziet de school van de toekomst er uit? En hoe ziet het vervoer er uit anno 2030?

Groep 7 Werkschuit

De leerlingen van groep 7 van de Werkschuit zijn elke week een klein uurtje bezig om deze vraag van de gemeente uit te werken in een maquette en de bijbehorende beschrijving van het idee. Voorafgaand aan het echte knutselwerk is er in de lessen aardrijkskunde en natuurkunde aandacht besteed aan de toekomstige energieproblemen en de huidige oplossingen. Als voorbeeld werd het hergebruik van de uitwerpselen van de koe gebruikt om de energie (die in de gassen zit) te hergebruiken voor energielevering aan huishoudens. Dit vond men een minder smakelijk onderwerp maar de gedachten waren geprikkeld en de leerlingen zijn op zoek gegaan naar duurzame energievormen. Welke materialen lenen zich hier het beste voor is de centrale vraag en via de materiaalkeuze kwamen ze weer op andere ideeën.

Wethouder Hans Marchal kwam vanmorgen ook een kijkje nemen en vroeg alle leerlingen naar hun ontwerp. Aangeland bij Rick en Koen met de RK Jetpack, genaamd de RK allesreiniger, werd hem verteld dat met dit systeem op windenergie de files omzeild kunnen worden. Rik legt uit: “de grote luchtballonen geven de nodige lift en via een uitgekiend systeem wordt dezelfde lucht gebruikt om de jetpack aan te drijven in plaats van stroomgebruik.” Neerstorten is niet aan de orde volgens de ontwerpers omdat je steeds kleine stukjes over de files heenvliegt en via de zuiging in de rietjes het geheel weer wordt aangevuld. Verwachte productie is in 2030.

School van de toekomst

Rick en Koen hebben wel een idee over de school van de toekomst. “Waarschijnlijk een robot met het uiterlijk van een leraar en een geprogrammeerde stem die uitleg geeft. Leerlingen volgen dan via 3D brillen thuis onderwijs, vervoer- en energievraagstuk is daarmee opgelost.” Koen vult aan dat onderwijs wel een stuk minder leuk wordt.

Unieke concepten

Op zijn ronde door de klas kwam Marchal unieke concepten tegen, zoals een auto die aangedreven wordt door het gas uit priklimonade, een mobiel in de vorm van een loungeroom die zijn energie haalt uit zonnepanelen op het dak en, als de zon niet schijnt, een vernuftig systeem heeft om het regenwater om te zetten in energie.

Tentoonstelling

Alle werkstukken worden op 16 april in de Grote Kerk tentoongesteld. Op deze dag worden ook de prijzen uitgereikt na beoordeling door een deskundige driekoppige jury. Meer foto’s van vanmorgen staan in het fotoarchief van ditiswijk.nl.

Werkbezoek provinciale Statenfracties SGP en CU aan Wijk bij Duurstede

De Statenfracties van de ChristenUnie en de SGP hebben op maandag 14 maart een werkbezoek afgelegd aan Wijk bij Duurstede. Met de PCG-fractie werd onder andere gesproken over landbouwverkeer op de provinciale weg, de toekomst van het landelijk gebied, burgerparticipatie, duurzaamheid, problematiek binnenstad, de zorg en gemeentelijke samenwerking. Er werd ook een bezoek gebracht aan de binnenstad, de Bosscherwaarden, de Gravenbol en de Boomgaard in Cothen.  Een    gezamenlijk lunch in restaurant ‘De Engel’ zorgde voor een mooi afsluiting van het boeiende werkbezoek.6 werkgroep handen af van de boomgaard lowres DSC_08162 piet van leeuwen lowres DSC_07393 henk muis lowres DSC_07601 burgemeester tjapko poppens lowres DSC_06915 leo kwakkenbos lowres DSC_0773

Ledenvergadering Christenen en vluchtelingen DV 21 maart

Christenen en vluchtelingen vanuit bijbels perspectief

Uitnodiging

Hierbij nodigen we u uit voor de PCG ledenvergadering op maandag 21 maart aanstaande.

U bent van harte welkom vanaf 19:30 uur in het Hervormd Centrum Langbroek op de Brink.

Programma

19.30 – 20.00: Huishoudelijk deel met o.a. het financiële verslag 2015 en een korte terugblik op de

afgelopen periode door fractievoorzitter Gerrit Taute en wethouder Hans Marchal.

20.00 – 20.15: Inloop (niet-leden)

20.15 – 22.00: Verschillende sprekers zullen hun ervaringen, met vluchtelingen, met ons delen.

Elk vanuit hun eigen vakgebied en betrokkenheid.

De sprekers zijn:

Mevr. A. Reijm (Stichting Bootvluchteling, Boat Refugee Foundation) Dhr. B. Belder (europarlementariër CU/SGP)

Mevr. B. Kok (GGD regio Utrecht, sociaal verpleegkundige jeugdgezondheidszorg)

Dhr. L. Van Bruchem (Fractievoorzitter, raadslid SGP Geldermalsen)

 

Speciale gast is dhr. W. Van Wikselaar (oud-wethouder en voormalig SGP Statenlid prov Utrecht), die als uw gastheer zal optreden en de interactie zal begeleiden.

 

Aan het eind is er een gezellig samenzijn om elkaar te ontmoeten en na te praten.

 

Feestelijke opening Wereldwinkel

Onder grote belangstelling is zaterdag aan de Peperstraat 26 de Wereldwinkel geopend. De opening gebeurde door het doorknippen van een lint. Eigenaresse van het pand, Geisje Hoeksema en wethouder Hans Marchal verrichtten de handeling. Voorzitter van de Wereldwinkel, John van Balen, bedankte de vrijwilligers en sponsors voor hun inzet en steun, zodat dit mogelijk gemaakt kon worden. De Wereldwinkel moest het andere pand aan de Peperstraat verlaten omdat dit te duur werd. Geisje Hoeksema wilde de Wereldwinkel graag helpen en biedt het pand aan tegen een zeer schappelijke huurprijs. De opening wordt gevierd met een actie voor een onderwijsproject in Gambia, ondersteund door verschillende mensen uit Wijk bij Duurstede en omgeving.

Infoavond glasvezel in het buitengebied

Het internet wordt in de dagelijkse verkeer steeds belangrijker en dringt steeds verder door in vrijwel alle sectoren van het maatschappelijke leven. Om in de vaart der volkeren mee te kunnen is het ook voor de ondernemers en bewoners van het Wijkse buitengebied van belang om over een snel internet te kunnen beschikken. Op maandagavond 14 maart is in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst met de presentatie van een eerste verkenning over de technische en financiele haalbaarheid .

Eind 2014 namen een aantal ondernemers uit het buitengebied een initiatief om te onderzoeken of het aanleggen van een glasvezelnetwerk een haalbare kaart zou zijn. Wethouder Marchal heeft veel sympathie voor dit initiatief, omdat een snel internet belangrijk is voor een vitaal en leefbaar buitengebied. De gemeente biedt de door initiatiefnemers gevormde werkgroep ambtelijke ondersteuning en draagt tevens financieel bij aan de kosten van het haalbaarheidsonderzoek. Dit door een extern en onafhankelijk adviesbureau uitgevoerd onderzoek wordt tevens voor 50% gefinancierd door de provincie en de drie andere aan het project deelnemende gemeenten van Houten, Bunnik en Heuvelrug. Belangrijk doel van de info-avond is ambassadeurs te werven die de komende maand op pad gaan om wensen te inventariseren en mensen enthousiast te maken. Bron: Wijksnieuws.nl

Hans Marchal opent kampioenschap Heggenvlechten

De Vereniging Natuur & Milieu was zaterdag aanwezig bij het kampioenschap Heggenvlechten. Wethouder Hans Marchal verrichte de openingshandeling en voerde vele gesprekken, zo ook met Karel Matthijs van VNMW/IVN. Deze zegde toe dat de werkgroep de heg zal onderhouden, zodat het een mooie aanvulling zal zijn op het landschappelijk erfgoed van de gemeente. De Vereniging Natuur & Milieu probeert zich vaker te presenteren aan de inwoners. Het kampioenschap heggenvlechten was daarvoor een mooie gelegenheid. In de kraam was volop informatie te vinden over wat de vereniging allemaal doet en welke betekenis de vereniging heeft voor de natuur en het milieu. Naast verschillende folders waren er ook zakjes bloemzaak en konden IVN materialen worden gekocht. Bron: Wijksnieuws.nl