Afvalscheidingpercentage gem Wijk bij Duurstede

Hierbij het overzicht van het afvalsscheidingspercentage van gem. Wijk bij Duurstede en het effect van het extra goed scheiden door middel van een extra oranje kliko.

[prettyfilelink size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/04/Banner-voor-Markt-van-de-Toekomst.pdf” type=”pdf”]Banner voor Markt van de Toekomst[/prettyfilelink]

Bonifatiusjaar van start

1240-Bonifatius_20160421_5980Met het onthullen vanmorgen van een nieuw straatnaambord op de Bonifatiusstraat door wethouder Marchal werd het startsein gegeven van het jaarprogramma Bonifatius-Dorestad
Straatnaamborden
Marchal vertelde kort enkele belangstellende inwoners wat over Bonifatius en bedankte het comité Bonifatius-Dorestad voor hun inzet. Marchal kondigde aan dat alle straatnaamborden in de loop van de tijd zullen worden vervangen door straatnaamborden met verklarende teksten net als het straatnaambord van de Bonifatiusstraat. Hierna onthulde Marchal het nieuwe straatnaambord hiermee startte het jaarprogramma Bonifatius-Dorestad. Bron: ditiswijk.nl

Vragen over dodelijk ongeluk Langbroek

Zaterdag 2 april gebeurde in Langbroek een ongeluk met dodelijke afloop. Op het ongeluk is in het dorp geschokt gereageerd Een 86-jarige mevrouw kwam bij het oversteken van de weg in botsing met een wielrenner. De PCG wil van de gemeente weten of de reconstructie van de provinciale weg  aan het ongeluk heeft bijgedragen.

Noorderwaard Zuid krijgt nieuwe straatlantaarns

De gemeente laat de komende weken een groot deel van de straatlantaarns in de Noorderwaard Zuid vervangen. De reden daarvoor is dat er veel in slechte staat verkeerden, wat gevaarlijke toestanden kan opleveren. De nieuwe straatlantaarns zijn voorzien van LED-verlichting en van een slim systeem dat zelf aangeeft waar een eventuele storing aan ligt. “We vangen met deze vervanging meerdere vliegen in één klap, wat ook winst voor de langere termijn betekent,” vindt wethouder Hans Marchal
Slechte staat
Vorig jaar werden er twee palen aangereden en die braken af. Het bleek dat deze aangereden palen in zo’n slechte staat verkeerden, dat er niet veel voor nodig was om af te breken. Dit gaf aanleiding om alle straatlantaarns in de Noorderwaard Zuid aan een onderzoek te onderwerpen. De vervanging van de lampen gaat in de laatste week van april van start en halverwege juni is alles naar verwachting klaar.
LED-verlichting
Om energie te besparen zijn de nieuwe lantaarns voorzien van LED-verlichting. Dit is waarschijnlijk feller dan de verlichting van nu. “Dat kan even wennen zijn, maar na een paar weken merk je het verschil waarschijnlijk niet eens meer,” denkt de wethouder. Doordat het systeem vertelt wat er bij een storing aan de hand is, en de lampen makkelijk te dimmen zijn, is het onderhouden van de lampen makkelijker en goedkoper. Bron: Ditiswijk.nl

Druk bezochte ledenvergadering!

Op 21 maart was de jaarlijkse ledenvergadering.  Tijdens het huishoudelijk gedeelte werd verslag gedaan van de financiën en heeft de fractievoorzitter Gerrit Taute in vogelvlucht verteld over het afgelopen jaar. Ook Hans Marchal heeft vanuit zijn rol als wethouder de toehoorders toegesproken. Verder werd er door het bestuur afscheid genomen van Jan Marchal. Hij is vele jaren actief geweest in de PCG.

Openbaar deel ledenvergadering PCG

Rond 20.15 uur stroomden belangstellenden de zaal binnen aan de Brink. Er was koffie met de bekende lekkernij met PCG-logo. De heer van Wikselaar (oud wethouder en voormalig SGP Statenlid) opende de avond met het thema: “Christenen en vluchtelingen”. De dames A. Reijm van (st. Bootvluchteling, Boat Refugee Foundation)) en B. Kok (GGD, regio Utrecht, sociaal verpleegkundige, jeugdgezondheidszorg)) vertelde hun ervaringen op het eiland Lesbos en in de provincie Utrecht (jeugdgezondheidszorg) ondersteund met foto’s geprojecteerd met een beamer waren indrukwekkend. Hierna heeft de heer van L. van Bruchem (fractievoorzitter SGP Geldermalsen) , ja die plaats waar het behoorlijk uit de hand liep, zijn ervaring gedeeld.

Tenslotte heeft de heer B. Belder (europarlementariër CU/SGP) ons een inkijkje gegeven hoe dit menselijk drama ontstaan is en hoe moeilijk het is voor de politiek om op te lossen.

U begrijpt dat dit een zeer interessante avond was maar dat deze onmenselijke problematiek niet op een avond in Langbroek kan worden opgelost.