PCG vraagt over moderne dorpspompen!

Is het een goed idee om in elke kern een watertappunt te plaatsen? Dat vraagt Marco Petri van PCG aan het college van B en W. Is het college bekend met de watertappunten en is er al eens onderzoek naar gedaan of dergelijke watertappunten in de gemeente geplaatst kunnen worden? En als laatste vraagt PCG naar de kosten om dit mogelijk te maken.

Geregeld is er wat te lezen over watertappunten en in diverse gemeenten zijn al tappunten geplaatst. Het streven van de Vereniging van waterbedrijven is om op lange termijn, tot 2020, in steden en op het platteland duizenden watertappunten te realiseren als moderne variant op de dorpspomp. In diverse steden en dorpen staan ze al: de moderne watertappunten waar iedereen gratis wat kan drinken of een flesje kan vullen.
Kortom, het is volgens de PCG een goed idee om in elke kern een watertappunt te plaatsen, mits dit zo eenvoudig is als het lijkt en de kosten acceptabel zijn.

.

PCG wil meer watertappunten

Het streven van de Vereniging van waterbedrijven is tot 2020 in steden en op het platteland duizenden watertappunten te realiseren als moderne variant op de dorpspomp. In diverse steden en dorpen staan ze al: de moderne watertappunten waar iedereen gratis wat kan drinken of een flesje kan vullen. Vitens heeft enige tijd geleden een brochure uitgebracht met de titel ‘Waarom wil ik een watertappunt?’ Het blijkt leuk en gezond. Het is daarom volgens de PCG een goed idee om in elke kern een watertappunt te plaatsen. Is dit te realiseren en wat kost het?, is de vraag van de PCG aan het college. Bron: Wijksnieuws