Gratis wifi in binnenstad mogelijk?

Wijk bij Duurstede – Is het mogelijk om in de binnenstad gratis wifi aan te bieden? Dat vraagt Marco Petri van PCG aan het college van b & w.

Petri: “Recent stond in het Binnenlands Bestuur een berichtje met als kop ‘EU gaat wifi-apparatuur voor gemeenten betalen’. De Europese Commissie (EC) gaat gemeenten geld geven voor wifi-apparatuur om burgers in publieke ruimtes wifi aan te bieden.
De financiële boost maakt het voor gemeenten mogelijk om gratis wifi te realiseren op duizenden plaatsen.
De wifi is onder meer bedoeld voor gemeentehuizen, ziekenhuizen, parken en pleinen.
Voor het plan wordt 120 miljoen uitgetrokken, waarvan naar verwachting minimaal zesduizend gemeenten gebruik gaan maken.
Iedere gemeente kan bij de EU een voucher aanvragen om in aanmerking te komen voor subsidie. Is het college voornemens een voucher aan te vragen en gebruik te maken van het aanbod?”

Meer laadpalen elektrische auto’s

WIJK BIJ DUURSTEDE Vandaag tekenden de EigenWijkse Energie Coöperatie  (EWEC), de firma Van der Sijs en de gemeente een intentieverklaring die er voor moet zorgen dat er meer slimme laadpalen voor elektrische auto’s komen. Het moment van ondertekening was niet toevallig gekozen. Vandaag is namelijk de landelijke Dag van de Duurzaamheid. De EWEC gaat de palen installeren en exploiteren. De plaatselijke firma Van der  Sijs is de leverancier van de laadpalen.

Wethouder aan tafel bij CUMELA-ondernemers

thumbnail_p1060209 thumbnail_p1060212

In navolging van bezoek aan andere ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede was er woensdag 21 september jl. de gelegenheid voor wethouder Marchal en een tweetal ambtenaren om nader kennis te maken met de CUMELA-sector en in het bijzonder de ondernemers in deze sector. De bedrijven in deze sector voeren (gemechaniseerde) werkzaamheden uit gerelateerd aan groen, grond en infra. Lees meer

Provincie steunt gemeenten bij snel internet buitengebied

Op woensdag 28 september  is de intentieverklaring ‘Snel internet in het buitengebied van de provincie Utrecht’ ondertekend. Namens Wijk bij Duurstede was wethouder Hans Marchal aanwezig. Na de ondertekening werd aan de wethouders symbolisch een stukje glasvezel overhandigd. Met de intentieverklaring slaan de provincie en de gemeenten de handen ineen om het Utrechtse platteland van snel internet te voorzien. Om de economische en maatschappelijke kansen van het platteland te vergroten is een goede en snelle internetverbinding van groot belang. De provincie stelt 1 miljoen euro beschikbaar om de aanleg van snel internet mogelijk te maken. Wijk bij Duurstede is met de omringende gemeenten en gebiedscoöperatie O-gen al enige tijd druk aan de slag om snel internet voor het buitengebied te realiseren. Er zijn inmiddels gesprekken met een marktpartij en wethouder Hans Marchal verwacht dat begin 2018 de schop de grond in kan!