Langbroek in WOII

9d9633bf-cdba-483d-ac3a-9269bf19de5d_thumb840Tijdens de dodenherdenking op 4 mei jl. citeerde loco-burgemeester Hans Marchal in zijn toespraak enige feiten zoals die zijn opgetekend in het in 1989 verschenen boekje “Langbroek tijdens de Tweede Wereldoorlog.” Naar aanleiding hiervan ontstond het idee om dit werk opnieuw uit te geven. Hij vertelt meer over de achtergronden en de beweegredenen voor deze heruitgave.

“Ieder jaar staan wij op 4 mei stil bij die lange, donkere periode van 5 jaar waarin onze vrijheid was ontnomen. De minuut stilte die wij daarbij in acht nemen is dan ook een eerbetoon aan al diegenen die het herwinnen van de vrijheid nooit meer mochten meemaken en aan de velen die hun actieve strijd tegen het onrecht met hun leven moesten bekopen. Ook in onze kleine gemeente Langbroek zijn de littekens hiervan vandaag aan de dag nog steeds zichtbaar. In deze context mag ik wel verwijzen naar de verzetsman Jan de Bloois alias Piet de Springer die eind 1944 om het leven kwam nadat hij in handen van de Duitsers was gevallen. Zijn naam leeft voort in de openbare school die naar hem vernoemd is.” Nadat hij dit gezegd heeft, wijst hij op het boekje: “Dit en nog veel meer over de geschiedenis van Langbroek in de periode 1940-1945 is hierin beschreven. Hij merkt op dat het verscheen in een tijd dat het digitaal printen nog in de kinderschoenen stond. “En steeds vaker horen we dat het een gezocht item is. Ria van der Eerden van het Regionaal Historisch Centrum benaderde de schrijfster Loek Caspers met het idee voor de nieuwe uitgave en die stemde daarmee in. De nieuwe uitgave zal er niet alleen beter uitzien, met een harde kaft, maar ook worden aangevuld met extra fotomateriaal, afkomstig uit het archief.

Voorbereidingen

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en eind van het jaar moet het boekje gereed zijn. Het project wordt gefinancierd door sponsoring en diverse bedrijven hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Het plan is om het boekje jaarlijks rond 4 mei uit te reiken aan de groepen 8 van de scholen in Langbroek. Daarnaast is het boekje ook te koop voor belangstellenden. De opbrengst daarvan gaat naar het 4-mei Comité.”

Hans besluit zijn uiteenzetting met een huishoudelijke mededeling: “De nieuwe uitgave gaat er komen, maar daar is een x-bedrag mee gemoeid dat, zoals gezegd, door sponsoring bijeengebracht moet worden. Wij kunnen nog wat giften gebruiken dus als er mensen of ondernemingen zijn die een steentje willen bijdragen, dan kunnen ze mij hiervoor benaderen via telefoonnr. 0343 563590.

Betalingsgedrag gemeente verbeterd

Gemeenten zijn rekeningen van ondernemers beter gaan betalen. Dit blijkt uit recent onderzoek dat EZ naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, meldt MKB Nederland. Sinds 2010 zijn de prestaties jaar op jaar verbeterd, maar er is nog ruimte voor verbeteringen. Dit geldt ook voor de gemeente Wijk bij Duurstede. In 2016 werd 89% van de rekeningen tijdig betaald (2015 85%) en de gemiddelde gerealiseerde betalingstermijn was 28 dagen. In 43% van de gemeenten werd in 2016, zoals afgesproken, 90% van de rekeningen op tijd betaald. Wethouder Marchal: “De 90% halen we net niet, dus er moet in Wijk een tandje bij. Het streven is om het percentage van tijdige betalingen op te krikken naar 95% en de betaaltermijn naar 21 dagen.”

Provincie gevraagd om proef met landbouwverkeer op provinciale wegen

20170807-_DSC9975Een proef met landbouwverkeer op de provinciale wegen. Hierover willen wethouders Hans Marchal en Jeroen Brouwer in gesprek gaan met Gedeputeerde mevrouw Verbeek-Nijhof. Zij hebben hierom gevraagd, ook namens Dorpsplatform Langbroek, LTO Noord, afdeling Kromme Rijn en Heuvelrug, Cumela en Fietsersbond, Utrechts Fietsoverleg.
‘Al langere tijd maken we ons zorgen om de veiligheid van de fietsers op de wegen parallel aan de provinciale wegen,’ zegt wethouder Marchal. ‘Veel schoolgaande jeugd maakt gebruik van deze wegen. Maar ook landbouwvoertuigen. En de combinatie landbouwvoertuigen en fietsers is niet ideaal. Als dat anders kan, dan zouden we dat graag willen. Daarom vragen we Gedeputeerde mevrouw Verbeek om een proef met het toelaten van landbouwverkeer op de hoofdrijbaan van de provinciale wegen.’
Wethouder Jeroen Brouwer vervolgt: ‘Als betrokken partijen hebben we suggesties gedaan voor de uitvoering van de proef. Wij denken aan landbouwverkeer op de hoofdrijbaan buiten de spitsuren. Of het terug brengen van de maximumsnelheid op de hoofdrijbaan naar 60 km per uur.
’ Aanleiding om nu met het verzoek om een proef te komen is dat Provinciale Staten een besluit gaat nemen over de aanpak van de N227 en N229. Het beleid van de provincie Utrecht is nog steeds, dat er in principe geen landbouwvoertuigen op de hoofdrijbanen mogen rijden. Een proef kan uitwijzen of er voor de N227 en N229 een uitzondering gemaakt kan worden. ‘Tenslotte gaat veiligheid boven alles. Zeker als het gaat om fietsende jeugd,’ aldus wethouder Brouwer.