Gemeente gaat ‘Schoon de winter in’

WIJK BIJ DUURSTEDE Het college stelt extra geld beschikbaar om het beheer van de buitenruimte te verbeteren.

VERZORGDER Inwoners vinden dat het beheer van de openbare ruimte beter kan. Dit blijkt onder andere uit de burgerpeiling van mei dit jaar. Het college heeft dit signaal opgepakt. De geschatte kosten van de korte termijnacties zijn € 26.500,-. “Daar blijft het niet bij,” zegt Marchal (Beheer), “want er volgen later meer acties voor de lange termijn. Aan die plannen wordt gewerkt en in de begroting is € 100.000 extra opgenomen om de openbare ruimte aan te pakken. Belangrijk is dat we er nu eerst voor zorgen dat het openbaar groen er verzorgder uitziet. Dankzij deze eenmalige actie gaan we ‘schoon de winter in.”

ACTIES Er komt een extra ronde onkruidbestrijding rondom bomen en obstakels. Dit wordt tegelijk uitgevoerd met het afsteken van de kanten: het overgroeiende gras wordt hierbij van de tegels verwijders. Na het wegbranden van onkruid komt er een extra borstelronde. Zo worden ook de houtige restjes onkruid weggehaald. Deze actie valt samen met een extra veegronde in de gemeente. Her en der zijn (groepen) inwoners actief met het zelf beheren van heggen. Niet alle zelfbeheerders komen hun afspraken na. De gemeente heeft hen gevraagd om alsnog ‘hun’ hagen te snoeien. De hagen die ondanks dit verzoek niet gesnoeid zijn, worden door de gemeente in model gesnoeid. Dit gebeurt bij de eerstvolgende onderhoudsrondde. De banken en de (verkeers)borden krijgen een extra schoonmaakronde.

Bloemenwei op initiatief van bewoners

Het eerste bewonersinitiatief van Groen aan de buurt van de provincie Utrecht ligt aan het wandelpad tussen de Kromme Rijn en de woonwijk de Noorderwaard. Hier is de start gemaakt van een echte bloemenwei. Op de foto Sonja Fris, initiatiefneemster van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, een contente Ivo Brautigam van Landschap Erfgoed Utrecht en wethouder Hans Marchal.

Aanlegsteiger Krommerijnder officieel in gebruik genomen

FB-0621De Stichting Beheer Krommerijnder nam vanmiddag de nieuwe aanlegsteiger officieel in gebruik. Deze steiger in het Balkengat is speciaal voor de Krommerijnder gemaakt.
Blauwe Pannen
Vanaf de opstapsteiger aan de Blauwe Pannen voeren genodigden naar het Balkengat. De schipper vertelde onderweg dat dezelfde route nooit gaat vervelen. “Is het weer niet anders, dan zijn de mensen of de natuur wel anders”. Bij de Prins Hendrikweg aangekomen knipte wethouder Marchal het traditionele lint door. Na deze officiële opening werd er afgemeerd aan de nieuwe steiger.
Korte toespraken
Na het welkom door Arie Kauffman werden enkele korte toespraken gehouden wethouder Hans Marchal wenste de stichting “Vele jaren een goede vaart” toe “op de woelige baren van de Kromme Rijn”. Stichting de Krommerijnder “deelt” het balkengat met het Utrechts Landschap. Het Utrechts Landschap demonstreerde op de onlangs gebouwde houten helling hoe balken uit en op verzoek in het water terechtkomen. Deze helling hoort bij de oorspronkelijke functie van het Balkengat. Aansluitende toosten de genodigden, belangstellenden en omwonenden op de nieuwe steiger. Bron: Ditiswijk.nl

Sluitende begroting met gezond toekomstperspectief

Het college van burgemeester en wethouders heeft een sluitende begroting voor 2018 vastgesteld. ‘Het is ons gelukt om de gemeente financieel weer op orde te krijgen,’ stelt wethouder Hans Marchal (financiën). ‘Dit heeft tot gevolg dat de lasten voor inwoners en ondernemers voor 2018 niet zullen stijgen. Ook betaalt elk huishouden volgend jaar enkele euro’s minder aan afvalstoffenheffing. We kunnen eventuele tegenslagen goed opvangen en, mede door het opgerichte ‘Innovatiefonds’, is er extra financiële armslag. Die benutten we onder meer door te investeren in een hogere kwaliteit van het groenonderhoud. Uit de eerder dit jaar gehouden Burgerpeiling bleek dat veel inwoners de staat van het openbaar groen beneden peil vonden, daar gaan we nu mee aan de slag!’