PCG vraagt aandacht voor peuterspeelzaal Humpy

Per 1 januari 2018 verandert de bekostiging van peuterspeelzalen en er staan meer wijzigingen op stapel. Peuterspeelzalen veranderen in kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen moeten aan hogere eisen voldoen (bijvoorbeeld één leidster per 8 kinderen). Deze ontwikkeling heeft gevolgen  voor onze peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Met name de peuterspeelzaal in Langbroek (Humpy) wordt mogelijk in haar voortbestaan bedreigd. Marco Petri: ‘Ouders moeten per 1 januari soms wel tot 150% meer gaan betalen met als gevolg dat ouders mogelijk kiezen om hun kind van de peuterspeelzaal af te halen en een andere wijze van opvang te regelen’. De PCG heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld om duidelijkheid te krijgen omtrent Humpy. Humpy is een belangrijke voorziening en moet voor het dorp behouden blijven!

Gemeentebegroting unaniem aangenomen!

De gemeentebegroting 2018 is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Dit is voor de derde keer op rij en dat is uniek! Het was de afgelopen jaren een zeldzaamheid dat een begroting unaniem werd aangenomen, laat staan drie keer achter elkaar! Wethouder Hans Marchal is dan ook zeer tevreden. ‘De begroting zit ook goed in elkaar en het financiële toekomstperspectief is gezond. Belangrijk voor de burger: de gemeentelijke lasten stijgen niet, sterker, deze gaan voor 2018 zelfs iets omlaag’.

Lees meer