Boekpresentatie ‘Langbroek in de Tweede Wereldoorlog’

9d9633bf-cdba-483d-ac3a-9269bf19de5d_thumb840Op vrijdagmiddag 13 april a.s. is in het Hervormd Centrum in Langbroek de presentatie van het boekje “Langbroek in de Tweede Wereldoorlog’. Iedereen is hartelijk welkom bij deze presentatie! Naar aanleiding van de Dodenherdenking van 4 mei 2017 heeft Hans Marchal het initiatief genomen om dit boekje opnieuw uit te geven. Het thema bij de Dodenherdenking van 2017 was ‘De kracht van het persoonlijk verhaal’. Hans Marchal: ‘Als iets het ‘persoonlijk verhaal’ van Langbroek vertelt is het dit boekje. Dit verhaal mag niet verloren gaan en moet worden doorgegeven’.

Lees meer

Formateur Wijk bij Duurstede bekend.

In de eindgesprekken die informateur Dirk Zandleven en de VVD fractie met Groenlinks en PCG hebben gevoerd, hebben de partijen aangegeven graag met de VVD een college te willen gaan vormen. In overleg tussen VVD, GL en PCG is besloten Reinout Woittiez aan te stellen als formateur. Woittiez is een ervaren bestuurder en organisatieadviseur. Hij is woonachtig in Doorn. De drie formerende partijen hebben uitgesproken de vaart er in te willen houden. Woensdag 4 april zal het formatieproces onder leiding van Woittiez starten.

Informatieproces Wijk bij Duurstede afgerond

VVD informateur Dirk Zandleven heeft met het opleveren van zijn rapport aan de VVD fractie, het informatieproces in Wijk bij Duurstede afgerond. Zandleven heeft de fractie van de VVD geadviseerd om de formatie van een nieuw college te starten met GroenLinks en de Protestant Christelijke Groepering. Fractievoorzitter van de VVD, Sybren van der Velden, heeft laten weten dat de fractie de conclusies en aanbeveling herkent en heeft het advies van de informateur overgenomen. Van der Velden : “Dirk Zandleven heeft een mega prestatie geleverd, door binnen een week een goede analyse van het politieke spectrum na de gemeenteraadsverkiezingen uit te voeren en een gedegen advies uit brengen. We zijn hem als fractie dankbaar voor de inzet en de snelheid waarmee hij de informatie heeft geleid.”

Installatie raadsleden

IMG_3715Vanavond was het dan zover. De installatie van onze drie raadsleden. Van links naar rechts op de foto. Hans Marchal, Jan Dirk de Bruijn en Marco Petri. Het bestuur van de PCG wenst hun veel wijsheid toe bij het werk wat ze mogen gaan verrichten. Mocht u nu of in de toekomst vragen willen stellen aan onze raadsleden, op de website www.pcgwijkbijduurstede.nl kan u de contactgegevens vinden.

Koninklijke onderscheiding voor de heer G. Taute

thumbnail_IMG_6669Het heeft Zijne Majthumbnail_IMG_6670esteit de Koning behaagd, de heer G. Taute (Gerrit) uit Wijk bij Duurstede te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Tjapko Poppens reikte de bijhorende versierselen uit op dinsdag 27 maart in de raadszaal van het Huis van de Gemeente in Wijk bij Duurstede. Dit gebeurde tijdens de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling, waarbij de heer Taute als raadslid aftrad.

Lees meer

Gemeente Wijk bij Duurstede presenteert Lokale Lastenmeter

HansMarchalLokaleLastenmeter(7)-800x600Een online rekentool om de lokale lasten te berekenen

De gemeente Wijk bij Duurstede is aangesloten op de Lokale Lastenmeter, een landelijk vergelijkingssysteem dat toont hoe hoog de gemeentelijke belastingen zijn in vergelijking met andere gemeenten. Inwoners kunnen hun lokale lasten berekenen. Het is een rekentool met een overzicht van gemeentelijke heffingen. De site toont ook welke grondslagen en tarieven de gemeente hanteert. Er is een vergelijkingsfunctie toegevoegd, waarmee gebruikers onder andere de gemeentelijke belastingen kunnen vergelijken met die van andere gemeenten of uitkomsten van het voorgaande jaar. Iedere inwoner kan deze website raadplegen.

Je ziet in één oogopslag wat je betaalt en waarom

“De Lokale Lastenmeter zorgt voor extra transparantie. Het geeft inwoners en ondernemers inzicht in de lokale lasten en je ziet in één oogopslag wat je betaalt en waarom. Ook kunnen de ‘Wijkse belastingen’ vergeleken worden met die van andere (omliggende) gemeenten. Voor de raad heeft de tool nog een extra toegevoegde waarde. De raad kan scenario’s bedenken en ziet dan de effecten van het belastingplan op de verschillende groepen binnen onze gemeente”, geeft wethouder financiën Hans Marchal enthousiast aan.

Debatavond Groenberaad, PCG was erbij.

groenbAfgelopen vrijdagavond was er een debatavond georganiseerd door het Groenberaad. Namens de PCG was onze lijsttrekker aanwezig. Het was een leuk debat en ging met name over het groen en de groene omgeving. Jammer was dat de stellingen waarover werd gediscussieerd teveel ‘anti-boer’ waren. Dit gaf Hans natuurlijk wel de kans om het voor de agrarische sector op te nemen! Deze kans greep hij met beide handen aan zonder aan andere belangen voorbij te gaan.

Heruitgave ‘Langbroek in de Tweede Wereldoorlog’ bijna klaar

LANGBROEK Naar aanleiding van de Dodenherdenking van 4 mei 2017 heeft Hans Marchal het initiatief genomen om het boekje ‘Langbroek in de Tweede Wereldoorlog’ opnieuw uit te geven. Het thema bij de Dodenherdenking van 2017 was ‘De kracht van het persoonlijk verhaal’. Hans Marchal: “Als iets het ‘persoonlijk verhaal’ van Langbroek vertelt is het dit boekje. Dit verhaal mag niet verloren gaan.”

De heruitgave wordt voorzien van een hard kaft en er wordt nieuw fotomateriaal toegevoegd. Daarnaast heeft schrijfster mevrouw Loek Caspers de gehele tekst herzien. Ook is er door oud-burgemeester Theo Bunjes een hoofdstuk aan het boekje toegevoegd. Dit hoofdstuk gaat over de geschiedenis van het oorlogsmonument in Langbroek.

PRESENTATIE De heruitgave is door sponsoring gefinancierd en is nagenoeg klaar. De presentatie van het boekje staat gepland voor medio april. Momenteel wordt aan het definitieve programma de laatste hand gelegd. Het boekje wordt jaarlijks rond 4 mei uitgereikt aan de groepen 8 van de basisscholen in Langbroek. Daarnaast is het boekje vanaf medio april ook te koop voor belangstellenden. De opbrengst hiervan gaat naar het 4-mei Comité. Uw belangstelling voor het boekje kunt u al kenbaar maken door een mail te sturen naar Hans Marchal (h.marchal@kliksafe.nl) Bron: http://wijksnieuws.nl/lokaal/heruitgave-langbroek-de-tweede-wereldoorlog-bijna-klaar-379811