Installatie steunfractieleden.

steunfractie

Afgelopen dinsdag werden tijdens de raadsvergadering de steunfractieleden geïnstalleerd.  Zo ook Gerrit Taute en Teus-Jan Doornenbal. Fijn dat zij ons willen ondersteunen bij het raadswerk. Heeft u of heb jij ook belangstelling voor de politieke kwesties of wilt u/ jij je daar in verdiepen? Neem dan contact met ons op.

Glasvezel in het buitengebied Kromme Rijnstreek

HansMarchalvoorhetgemeentehuisVóór 22 mei moet minimaal de helft van de inwoners een abonnement afgesloten hebben bij een dienstaanbieder. Wordt dit niet gehaald, dan komt er ook geen glasvezel. En als het er nu niet komt… dan komt het er nooit. De grote vraag is: gaan we dit halen?

Glasvezel buitenaf

We namen contact op met Glasvezel buitenaf. Dit is de partij die glasvezel wil aanleggen in het buitengebied. Veel mensen zien de voordelen van glasvezel wel, maar hebben zich nog niet aangemeld bij een dienstaanbieder. Omdat er keuze is uit meerdere aanbieders, is het toch lastig kiezen. Projectleider Lars Visscher licht toe: “We willen graag keuze bieden, dus zijn er zes verschillende dienstaanbieders die een abonnement voor televisie, telefonie en/of internet verkopen. Voor ieder wat wils dus”. Als mensen hulp nodig hebben bij het kiezen van het juiste abonnement kan een plaatselijke verkoper uitkomst bieden. Zij kunnen prima advies geven over de dienstaanbieders en de abonnementen en kennen vaak de situatie bij de mensen thuis.

Lees meer

Samen op weg in de verdere onderhandelingen

Op 17 en 18 april jl. hebben de onderhandelaars verdere stappen gezet in de
onderhandelingen. ‘Chapeau aan de ambtelijke organisatie en een werkgroep van
raadsleden! Zij hebben de onderhandelaars geïnformeerd over de verscheidene thema’s.
Dankzij hun inspanningen is aan een groot deel van de informatiebehoefte tegemoet
gekomen. De thematiek is daarmee ook inzichtelijk geworden. De onderhandelaars willen
zich hier verder op gaan focussen,’ aldus formateur Reinout Woittiez.

De contouren van een akkoord en portefeuilleverdeling komen nu in zicht

De onderhandelaars kiezen ervoor hun kandidaat wethouders volop mee te laten doen aan
de gesprekken. Formateur Reinout Woittiez: ‘Namens de onderhandelaars kan ik melden dat
Willem Joustra (VVD), Wil Kosterman (GroenLinks) en Hans Marchal (PCG) de kandidaat
wethouders zijn. Met hun deelname aan de gesprekken wordt volop geïnvesteerd in de
totstandkoming van een robuust wethouderteam. Na de installatie door de gemeenteraad
vormt dit beoogde wethouderteam straks samen met de burgemeester het college.’

Volgende week expertmeetings

De thema’s voor de verdere onderhandelingen zijn helder zijn. De komende week staan
gesprekken gepland met de experts op de verschillende domeinen vanuit de Programmabegroting (sociaal domein, ruimtelijk domein, economisch domein, etc.).
Waarschijnlijk volgt daarna het maken van een planning van de bijeenkomsten. Tijdens die
bijeenkomsten toetsen de onderhandelaars hun ideeën aan de kennis van inwoners en
maatschappelijke organisaties.

Onderhandelingen in het teken van de Staat van Wijk

Maandagavond 9 april kregen de onderhandelaars van VVD, GroenLinks en PCG informatie over de Staat van Wijk. De Staat van Wijk is een document, waarin de lezer wordt meegenomen in de stand van zaken van de gemeente. ‘Dankzij de Staat van Wijk hebben de onderhandelaars een overzichtelijk, kort en krachtig basisdocument tot hun beschikking. Het geeft duiding aan de maatschappelijke en financiële effecten van de dossiers en projecten waar ook het nieuwe college mee te maken krijgt. De Staat van Wijk is daarmee een belangrijke basis bij de totstandkoming van het Coalitieakkoord,’ aldus formateur Reinout Woittiez.

Volgende week richten de onderhandelingen zich op scenario’s en planning Komende week werken de onderhandelaars nog verscheidene scenario’s uit. Deze horen bij de verschillende thema’s, die in de Staat van Wijk staan. Daarna volgt een planning van de bijeenkomsten waar ideeën van de onderhandelaars aan de expertise van inwoners en maatschappelijke organisaties wordt getoetst

Start van formatie college Wijk bij Duurstede is een feit!

De onderhandelaars van de VVD, GroenLinks en PCG zijn woensdagavond 4 april gestart met de eerste verkenning van het formatieproces voor een nieuw college. Formateur Reinout Woittiez leidt de onderhandelingen op kundige en bezielende wijze. De onderhandelaars verdiepen zich de komende weken zowel in de diverse beleidsterreinen, als in de bespreekpunten. Deze bespreekpunten komen op basis van de drie verkiezingsprogramma’s naar voren. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van de kennis en ervaring bij de gemeente en bij de inwoners/maatschappelijke organisaties.

Inwoners en overige betrokkenen kunnen de onderhandelaars helpen aan informatie  De onderhandelaars gaan meerdere keren aan de hand van thema’s op locatie vergaderen. Bijvoorbeeld in de dorpshuizen van Langbroek en Cothen en in het Huis van de Gemeente. Daarover wordt tijdig gecommuniceerd. Zo weet u waar en wanneer de onderhandelaars zich over welk thema laten informeren. De onderhandelaars willen verder tijdens die bijeenkomsten toetsen of het om zaken gaat die daadwerkelijk spelen in de samenleving.

Tot slot kan worden gemeld dat de formateur de komende week tevens benut om in gesprek te gaan met de fractievoorzitters van de oppositiepartijen.