Artikelen van admin

Agrarische windmolens versus windturbines.

Het was in april 2019 dat ik schriftelijke vragen stelde over kleine windmolens voor agrariërs bij ons in de gemeente. Er zijn namelijk veel boeren die hun bedrijf verder willen verduurzamen om zo toekomstbestendig te kunnen blijven boeren. En onze agrariërs zijn toch mede degenen die ons prachtige buitengebied vormgeven en onderhouden. Er is een […]

Gemeente Wijk bij Duurstede werkt toe naar een betere restafvalscheiding

Gemeente Wijk bij Duurstede werkt toe naar een betere restafvalscheiding Gisteravond stemde de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede in met het nieuwe grondstoffenbeleid 2020. De nadruk komt hierbij meer op de inzameling van gescheiden grondstoffen te liggen. Ook ging de raad akkoord met de nieuwe inzamelmanier voor restafval. Dit wordt diftar genoemd: gedifferentieerde tarieven op […]

Alles opeens effe anders..

Het coronavirus leek ons niet te deren en ver weg te blijven, maar nu is ons land ook getroffen door het virus. Iedereen is onrustig en er zijn vragen: ‘Waar gaat het heen? Hoe moet het allemaal?’ Niemand heeft dit ooit meegemaakt en de media staat er elke dag vol mee. Vergelijkingen met epidemieën van […]

Motie “trots op de boer” aangenomen

Trots op de boer! De Raad, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat: in oktober twee keer een boerenprotest is geweest in Den Haag; het gevoel bij agrariërs leeft dat ze door de overheid, samenleving en andere organisaties worden weggezet als de grootste milieuvervuilers en dierenmishandelaars; hierdoor hun vertrouwen in de o.a. de overheid tot een dieptepunt […]

Motie CDA, PCG en SP tegen slibstort in Bosscherwaarden

WIJK BIJ DUURSTEDE De fracties van CDA, PCG en SP zien geen heil in grootschalige zandwinning en slibstort in de Bosscherwaarden. De drie fracties dienen hier tijdens de raadsvergadering van 15 oktober een motie over in. Reden is dat ze geen jarenlange activiteiten met onvoorziene risico´s willen steunen. Ook gaan er belangrijke agrarische gronden verloren en […]