PCG 50 JAAR

Reactie door admin on november 23, 2011

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 23 november 2011 om 11:40

LANGBROEK – Vorige week vierde de PCG in een bijzondere ledenvergadering het 50-tig jarig bestaan als politieke partij. Met een aantal lezingen en een overzicht van de afgelopen 50 jaar door fractievoorzitter Hans Marchal werd het jubileum op een ingetogen wijze maar met een feestelijk taartje herdacht. (PeP)

Interview met Hans Marchal, fractievoorzitter PCG

PCG 50 jaar politieke partij

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 09 november 2011 om 11:46

LANGBROEK – Op maandag 14 november viert de Protestant-Christelijke Groepering (PCG) tijdens een openbare ledenvergadering het 50-jarig bestaan. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in het Hervormd Centrum op de Brink te Langbroek. Het belooft een ingetogen feestje te worden. “In de pauze een taartje”, verklapt Hans Marchal, de fractievoorzitter van de PCG. “Verder houden we het sober en doen we aan gedenken en bezinning. Zo vieren wij ons feestje,” laat Marchal weten. Een gesprek met de voorman van de jarige PCG.

De PCG is een lokale politieke partij met een christelijke signatuur. De Bijbel is richtinggevend voor het doen en denken. Wat de reden was om in 1960 een aparte lokale politieke partij op te richten blijft in het gesprek met Marchal een beetje vaag. Marchal: “Er was behoefte aan een christelijke partij aan de rechterkant. Er was onvrede met de toenmalige christelijke partijen en de wens was om met één brede christelijke partij sterk in de gemeenteraad te komen. Daarnaast speelden, zoals altijd in de plaatselijke politiek, persoonlijke verhoudingen een rol. Een archief met stukken uit de eerste jaren is er niet. Het ging toen nog echt op z’n Langbroeks : vooral mondeling en niet te ingewikkeld. Pas een kleine 30 jaar later werden de statuten van de PCG door de notaris opgemaakt.”

“De politiek heb ik van huis meegekregen. Mijn vader is ruim 20 jaar wethouder van Langbroek geweest en nam in 1994 afscheid. Het was destijds moeilijk om een opvolger voor hem te vinden. In een onbewaakt moment zei ik tegen mijn vader: als jullie er niet uitkomen…. Een paar dagen later stond ik nummer 2 op de lijst van de PCG. Ik was toen zelfs nog niet eens lid. Bij de verkiezingen in 1994 werd de PCG de grootste partij in Langbroek met 3 van de 9 raadszetels. Als 26-jarige kon ik meteen wethouder worden en was toen de jongste wethouder van Nederland. Inmiddels doe ik het raadswerk al weer ruim 17 jaar en nog steeds met veel plezier. Als het een sleur wordt, houd ik er onmiddellijk mee op. Mijn zoon Niels is nu 12. Nog 6 jaar volhouden, wie weet ….”

“De PCG heeft haar bestaansrecht bewezen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kregen we ruim duizend stemmen met twee zetels in de raad. Van oorsprong is de PCG een partij van Langbroek. Na de gemeentelijke herindeling in 1996 hebben we ook stemmers te trekken uit Wijk en Cothen. Ook is de helft van onze 90 leden niet afkomstig uit Langbroek. We hebben soms het imago wat somber en streng te zijn. In werkelijkheid zijn we een gemoedelijke groepering met ook veel gevoel voor humor. In de dagelijkse politiek proberen we ons principieel, praktisch en zakelijk op te stellen. Ook binnen de PCG is ruimte voor verschillende opvattingen. We weten dat van elkaar en respecteren dat. Ook intern gaan we niet over elkaars geweten oordelen.”

“De toekomst van de christelijke politiek wordt lastiger. Door de secularisatie en ontkerkelijking wordt de groep kleiner. Ook is er steeds minder ruimte voor christelijke opvattingen in het publieke leven, zoals recent blijkt uit de discussies over een homoleerkracht en de gewetensbezwaarde trouwambtenaar. Ben evenwel niet somber over de toekomst. Er gebeurt niets bij toeval, wij vertrouwen op Gods zegen en blijven een signaalfunctie hebben. We geloven in onze boodschap en proberen ons steentje aan de gemeenschap bij te dragen.” (PeP)