Blog: De financiële aardappel…

Gegevens Geschreven door Hans Marchal

De in november vastgestelde (meerjaren)begroting was bij het vaststellen al hopeloos achterhaald. Dit ontlokte me de opmerking dat de begroting 2014-2017 direct bij het ‘oud papier’ kon. De negatieve gevolgen van zowel de septembercirculaire als het Herfstakkoord waren immers niet in de begroting verwerkt. Er was nog een ‘vuiltje’ (ofwel een financieel tekort) weg te werken van een bedrag oplopend tot zo’n € 5 ton. Het college beloofde de raad een plan van aanpak voor te leggen. En ja hoor, het college presenteerde recent de ‘Decembernota’ waarin het actieplan is vormgegeven. Vol verwachting nam ik er kennis van…

Het jaar 2014 is op een boterzachte manier sluitend gemaakt en voor de jaren daarna is, zoals dat zo mooi heet, een extra taakstelling (bezuiniging) opgenomen die oploopt tot € 850.000 in 2017. Het college merkt zelf nota bene al op ‘dat het de verwachting is dat de provincie wel een opmerking zal maken over de incidentele dekking in 2014 en de ‘hardheid’ van de taakstelling 2015 en verder’. Dit zou me inderdaad niet verbazen…

Het ‘zure’ is dat het college (met steun van de collegepartijen VVD, CDA en SP) er al een paar jaar in is geslaagd om de ‘hete financiële aardappel’ door te schuiven. Onder het mom om het nieuwe college ‘de ruimte te geven om zelf hun keuzes te maken’ gebeurt dat weer! Onvoorstelbaar… Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het college de bestuurlijke verantwoordelijkheid niet neemt om te zorgen voor een goede, gedegen financiële overdracht. Dit is toch een morele verplichting?! U hoort mij niet zeggen dat ze niets gedaan hebben, het was wel steeds te weinig en te laat. En dan elke keer maar hetzelfde refrein van de wethouder….

De kwinkslagen waren bij de behandeling van de ‘Decembernota’ dan ook niet van de lucht en het college van VVD, CDA en SP kreeg aardig wat ‘aardappels’ om de oren: ‘College schuift aardappel rauw en ongekookt door’, ‘College heeft aardappels nog niet eens geschild’, ‘College heeft water nog niet eens op vuur gezet’ en ‘College moet aardappels nog poten’. Hoe dan ook, de ‘aardappel’ komt nu op het bordje van de nieuwe raad en het nieuwe college. Zij mogen uiteindelijk het probleem oplossen! Is dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 alleen maar verkiezingsretoriek van ondergetekende? Als u mijn bijdragen de afgelopen jaren gevolgd hebt weet u dat dit niet zo is. Diverse keren heb ik mijn nek en hand uitgestoken om gezamenlijk het probleem op te pakken. Zelfs bij de behandeling van de ‘Decembernota’ heb ik nog een poging gedaan om gezamenlijk tot een verdere uitwerking van de (extra) taakstelling te komen. Om de schijn van verkiezingsretoriek helemaal te vermijden mag het huidige college van mij best blijven zitten.

Vroeger zei mijn moeder dat ook tegen mij: ‘Aan tafel blijven zitten tot je bord leeg is’! Als het college hierbij hulp nodig heeft pak ik natuurlijk mijn vork en stop ik met alle ‘plezier’ een stukje aardappel in hun mond… Maar dan wel slikken!

 

Hans Marchal/fractievoorzitter PCG

via Blog: De financiële aardappel….

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.