Boerenverstand

Boerenverstand

Het is geen geheim dat ik, hoewel ik geen boerenzoon ben, een zwak heb voor de agrarische sector. Het nuchtere boerenverstand spreekt me aan. Misschien heeft het er mee te maken dat mijn opa melkboer was. Ook kwam ik als jonge jongen geregeld bij boeren op het erf en waren diverse boerenzonen ‘vriendjes’ van me. Trekker rijden, in de hooiberg spelen, koeien melken… Mijn respect voor de agrariërs is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Binnen mijn mogelijkheden probeer ik al jaren mijn ‘stinkende’ best te doen voor agrariërs, fruittelers en loonwerkers. Denk maar aan onderwerpen als hagelkanonnen, spuitzones, vernatting, agrarische bestemming Groote Maat, uitbreidingsplannen bedrijven, archeologiebeleid en de Natura-2000 problematiek.

Er zijn zorgen in de agrarische sector en er zijn helaas bedrijven die de deuren moeten sluiten. Gelukkig zijn er bedrijven die doorgaan en zelfs uitbreiden. Overheidsbeleid maakt het agrariërs niet gemakkelijk en veel ondernemers worstelen met de onzekerheid van het beleid. Wat gebeurt er met de Nitraatrichtlijn, de dierenrechten en de verdere aanscherping van regelgeving? Hoe pakken provinciale regels over bedrijfsuitbreiding uit? Wanneer wordt de Programmatische Aanpak Stikstof van kracht en komt de beloofde ontwikkelruimte er wel? U begrijpt het, onzekerheden en problemen genoeg. En de boer en fruitteler? Het frustreert soms wel, maar ze gaan stug verder met hun werk… Elke keer merk ik weer dat deze mensen met veel liefde en toewijding hun werk doen. Ik vind het knap hoe ze onder lastige omstandigheden en knellende regelgeving, het hoofd boven water houden.

Als gemeente kunnen we een voorbeeld nemen aan de mentaliteit van de agrariërs. De gemeente staat immers ook voor grote problemen en geweldige uitdagingen. Laten we maar net zo te werk gaan als de agrariërs:  stug doorgaan, inspelen op de veranderingen en het nuchtere boerenverstand gebruiken. Dit is de achterliggende jaren veel te weinig het geval geweest waardoor we nu met de problemen zitten. De gemeente kan amper de broek omhoog houden en de grote (financiële) problemen zijn niet opgelost en worden doorgeschoven. Ook bij allerlei andere onderwerpen (die ik nu niet zal noemen), zou met nuchter boerenverstand veel meer zijn bereikt. Kortom, een beetje meer boerenverstand in het gemeentehuis kan absoluut geen kwaad!

Boeren en fruittelers moeten sowieso actiever worden in de politiek. Recent luidde de noodklok omdat het openbaar bestuur steeds ‘boeronvriendelijker’ wordt. Dit mogen we met elkaar niet laten gebeuren. Deze afnemende betrokkenheid doet niet alleen het openbaar bestuur, maar ook de agrarische sector geen goed. Met boerenverstand is iedereen gebaat! Misschien zit u dan toch goed bij de PCG: drie agrariërs op de kandidatenlijst en nog eens twee kandidaten die de agrarische sector van haver tot gort kennen. Waarvan acte!

Hans Marchal/PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.