Drogere voeten voor agrariërs?

Geschreven door Hans Marchal

De PCG heeft recent de vernattingsproblematiek en de gevolgen hiervan voor de agrariërs aan de kaak gesteld. Deze problematiek treft veel boeren in Langbroek, noordkant Wijk bij Duurstede, Leersum en Amerongen. Een hoger waterpeil betekent natter land. Het land wordt een soort spons en dit betekent slechtere omstandigheden voor de teelt van gewassen als gras, mais en andere. De kwaliteit van de gewassen verslechtert en dit veroorzaakt op zijn beurt weer een lagere opbrengstprijs of een hogere kostprijs bij bijvoorbeeld melkveebedrijven. Tenslotte zorgt een natter land voor allerlei andere praktische problemen (in de herfst niet meer kunnen maaien van land, sporen rijden in het land, problemen met baggeren van sloten, greppels staan meters blank etc.).

De lokale pers pakte dit onderwerp op en besteedde aandacht aan deze problematiek. Het gevolg hiervan was dat de ‘Wijkse’ hoogheemraad het nieuws ook onder zijn neus kreeg en me direct een mail stuurde… U raadt wellicht al waar dit in heeft geresulteerd… Maar ja, als je ‘a’ zegt, moet je ook ‘b’ zeggen. Afgelopen donderdag (2 mei jl.) ben ik samen met een afvaardiging van de LTO op bezoek geweest bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Na aanvankelijk wat ‘getouwtrek’ was het een constructieve bijeenkomst.

In de eerste plaats is afgesproken dat de problemen van de agrariërs worden geïnventariseerd en worden ingetekend op een zogenaamde ‘problemenkaart’. Het Hoogheemraadschap zal vervolgens per probleem aangeven of het probleem kan worden verholpen en op welke termijn er wat aan gedaan kan worden. Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap plannen klaarliggen om de Gooyerwetering te verbreden waardoor het water veel sneller kan worden afgevoerd. Deze verbreding moet in 2015 zijn afgerond. Ten slotte is ook de toezegging gedaan om een (nog) actiever sluisbeheer te gaan voeren en meer te anticiperen op weersvoorspellingen. Als er bijvoorbeeld over twee dagen veel neerslag wordt voorspeld kunnen de sluizen nu al open en niet pas als de sloten volstromen. Al met al is het een goed bezoek geweest waarbij we niet alleen tegen elkaar hebben aangepraat maar waarbij problemen zijn benoemd en erkend. Op naar het vervolg! U begrijpt dat ik mijn best doe om de agrariërs drogere voeten te bezorgen!

Hans Marchal
Fractievoorzitter PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.