‘Dromensteyn’

Komt het nieuwe landgoed in Langbroek, met de naam ‘Nieuw Domensteyn’, er nu wel of niet? De climax komt steeds dichterbij en eind februari gaat naar verwachting ‘de kogel door de kerk’. Nadat ik vorig jaar door enkele verontruste bewoners werd benaderd, heb ik met stijgende verbazing van de plannen kennisgenomen. Ik wist dat er al een jaar of zes ‘wat’ gaande was. Dat de plannen deze kant op gingen kon ik in mijn stoutste dromen niet vermoeden. Het is de bedoeling om op het landgoed vier gebouwen te realiseren: een burcht, een koetshuis, een oranjerie en een portierswoning. De totale inhoud bedraagt zo’n 3.600 m3!

Als ik de projectontwikkelaar goed beluister schijnt dit plan zelfs uit de koker van de gemeente te komen. De eerste, kleinschaligere plannen van de projectontwikkelaar, zijn door de gemeente afgewezen. Er moest iets komen met allure… Het moet niet gekker worden! Als dit prestigieuze plan doorgaat ‘verdwijnt’ er circa 11 hectare agrarische grond. Daarnaast vraag ik me af of deze ontwikkeling een toegevoegde waarde heeft voor het landschap. Door bebouwing en beplanting verdwijnt immers het karakteristieke landschap tussen het dorp en de kastelen Sandenburg en Walenburg. Dit moet je toch niet willen? Een nieuw landgoed is wat anders dan ‘erfgoed’ en is toch alleen maar een ‘goedkope’ imitatie? Het is ook wel heel bijzonder dat het college aan een dergelijk plan medewerking verleent. Als een agrariër, loonwerker of een ondernemer ‘wat’ wil in het buitengebied lukt dit niet, of met heel veel pijn en moeite. De wethouder stak voor de boeren in de omgeving van het Natura 2000-gebied zijn nek echt niet zover uit! En niet te vergeten, ook het fruitbedrijf wat graag een nieuw agrarisch bouwvlak wilde hebben kon op weinig steun rekenen.  En om het niet ‘gekker’ te maken: een aangrenzende agrariër krijgt geen toestemming om zijn bouwvlak te vergroten. Terwijl de nieuwe plannen zelfs ook nog eens zijn (toekomstige) bedrijfsvoering belemmeren! Het argument van de gemeente? De uitbreiding van het bouwvlak  zou landschappelijk relatief veel invloed hebben. Als ik dit hoor breekt mijn klomp! Een landgoed van 3.600 m3 mag wel en het uitbreiden van een schuur kan niet. De kritiek van de PCG is niet nieuw en kan voor niemand onverwachts zijn. Het afgelopen jaar heb ik over dit plan diverse keren kritische vragen gesteld. Ik heb de vinger gelegd bij de bedroevende procedure en de slechte communicatie. De wethouder heeft dit inmiddels toegegeven maar blijft, ondanks alle kritiek, stug aan ‘zijn’ plan vasthouden. Er zijn zo’n 20 goed geargumenteerde zienswijzen tegen het plan ingediend maar ook deze worden, zonder echt op de inhoud in te gaan, terzijde geschoven. Wil de wethouder het plan ‘gewoon’ doordrukken? Wat de PCG betreft laat de gemeenteraad zijn ‘spierballen’ zien en gaat dit plan regelrecht de prullenbak in. De beste naam voor dit landgoed is en blijft ‘Dromensteyn’!

 Hans Marchal | Fractievoorzitter PCG

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.