GEEN FISCAL CLIFF (BEGROTINGSRAVIJN) IN WIJK MAAR TOCH…

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Gegevens: Geschreven door Hans Marchal Januari 2013

Het nieuws van de eerste dagen van het nieuwe jaar wordt beheerst door de zgn. ‘fiscal cliff’. Amerika en de rest van de wereld hielden hun adem in… Gelukkig hebben de Amerikaanse politici op het laatste moment alsnog hun verstand gebruikt en is een ‘begrotingsravijn’ afgewend. De problemen die de gemeente Wijk bij Duurstede met zich meetorst zijn van een net iets andere orde maar toch…
De cijfers in de door de gemeenteraad vastgestelde (meerjaren)begroting 2013 zijn nog niet opgedroogd of ze zijn twee maanden later al weer achterhaald. Op zich niets nieuws maar de ontwikkelingen gaan nu wel erg snel. Economische vooruitzichten verslechteren waardoor nieuwe bezuinigingen niet ondenkbaar zijn. Daarnaast heeft het recente regeerakkoord grote gevolgen voor de gemeentefinanciën voor nu en de toekomst! Diverse organisaties hebben al een waarschuwende stem laten horen. Alles bij elkaar genomen ziet het er niet rooskleurig uit, de minposten overtreffen de plussen en de onzekerheid neemt toe.
De PCG vreest dat de Wijkse begroting nog steeds onvoldoende robuust is en deze ‘storm’ niet kan opvangen. Daarnaast zijn de risico’s de afgelopen maanden toegenomen en is er sprake van enkele tegenvallers (denk aan de Brede School). De PCG wil graag op korte termijn een update van de financiële stand van zaken en een doorrekening van de gevolgen van het regeerakkoord op de gemeentebegroting. Hoe eerder zaken bekend zijn, hoe eerder er op geanticipeerd kan worden waardoor ‘paniekvoetbal’ wordt voorkomen. Alleen op deze manier kunnen we samen een goed en gedegen traject doorlopen om de benodigde maatregelen te nemen. Hopelijk heeft het college geleerd van het proces van het afgelopen jaar…
“Een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen’…Toen werden de verenigingen en de gemeenteraad immers met de rug tegen de muur gezet en als dank mocht de raad ook nog de kastanjes uit het vuur halen! De ergste brand werd geblust maar zorgvuldig nablussen is nodig om een uitslaande brand te voorkomen… In tegenstelling tot Amerika is er in Wijk wel een oppositie die initiatieven neemt en bereid is om een helpende hand uit te steken. Bij deze waarschuw ik dat de rek er wel een keer uit is. Zeker als met het oog op de verkiezingen van maart 2014 de campagnes op stoom komen en de collegepartijen gaan vertellen dat zij en hun wethouders het zo geweldig gedaan hebben! Ik heb weinig zin om in hun applausmachine mee te doen…
Hans Marchal Fractievoorzitter PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.