Is de participatiesamenleving geslaagd?

Tijdens de eerste troonrede van Koning Willem Alexander in 2013 introduceerde hij de term ‘participatiesamenleving’. Onlangs kwam het evaluatierapport van de participatietrajecten in de afgelopen jaren naar de gemeenteraad. Tijdens een zogenaamde “themabijeenkomst” afgelopen maand zijn we dieper op dit rapport in gegaan.

Er zijn al tal van participatietrajecten gepasseerd, bekende hiervan zijn de Dorpsstraat Cothen, Placemaking Markt en er zijn er nog een aantal meer op te noemen. Participatie heeft als doel de burger beter te betrekken bij de planvorming zodat die niet voor een voldongen feit komt te staan. Op het gebied van ruimtelijke ordening juichen wij dit dan ook zeker toe.

Op het gebied van duurzaamheid is er nu gekozen voor een andere vorm, namelijk de burgerjury, deze moeten invulling gaan geven aan het toetsingskader zonnevelden. Dit toetsingskader zal dan de meetlat worden waaraan de gemeente initiatieven kan gaan toetsen. Wij zijn erg benieuwd hoe dit participatietraject gaat verlopen en naar het enthousiasme van de mensen die geloot worden voor de jury.

De gemeenteraad blijft echter altijd nodig, want er zijn altijd moeilijke besluiten waarbij belangen gewogen moeten worden. Met name wanneer gemeentebelangen zwaarder tellen dan persoonlijke belangen.

Nieuw vergadermodel

Ik weet niet of u weleens bent komen kijken of inspreken bij een raadvergadering? Dan was u zeker laat thuis. Bij een vergadering met een volle agenda was het helemaal niet vreemd als deze middernacht pas was afgelopen. Nu wordt er gelukkig gewerkt aan een nieuw vergadermodel.

Er zijn ook plannen om een half uur voorafgaand aan de raadsvergadering een soort inloop te houden voor de bevolking waar allerlei ideeën aan de aanwezige raadsleden en wethouders kunnen worden gemeld. Om u zo nog meer te kunnen betrekken bij de keuzes en plannen die er worden ontwikkeld.

Denk mee en participeer waar u kan. En kom gerust eens langs bij een raadsvergadering.

Arie van Vliet

IMG_8422PCG Wijk bij Duurstede

 

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.