Nek uitsteken voor individuele belangen!

Ik bewonder de ‘lenigheid’ van een zekere raadsfractie om een rechtvaardiging te zoeken voor hun recente stemgedrag. Het schijnt iets te maken te hebben met sectorbelang of individueel belang… Met dit stemgedrag heeft het CDA (en met hen een meerderheid van de raad) individuele agrariërs en een fruitteler in de kou gezet.  Laat ik het maar kort door de bocht formuleren: dit heeft niets met sectorbelang te maken! Ik schaar het meer onder ‘niet durven’, ‘gedraai’ en ‘juridische haarkloverij’ waar niemand iets van begrijpt. Erger, het is ook een verkeerde voorstelling van zaken! In dit stadium loopt de sector, in de casus van het Natura 2000-gebied en het fruitbedrijf, namelijk geen enkele schade op. Als de officiële reactie van de provincie, naar aanleiding van het ter inzage leggen van de plannen, echt zwaar negatief zou zijn is het vroeg genoeg om je als gemeente op de situatie te beraden en belangen tegen elkaar af te wegen. Nu wordt de procedure om de agrariërs en de fruitteler tegemoet te komen niet eens opgestart!

De principiële vraag is of de gemeente zijn nek wil en moet uitsteken bij de provincie en andere instanties om de individuele belangen zo goed mogelijk te behartigen. Mijn antwoord hierop is volmondig ‘ja’! Als je verder in het proces bij de provincie of andere instanties tegen een muur aanloopt en je neus stoot, is het vroeg genoeg om het hoofd in de schoot te leggen…  In de genoemde  twee gevallen had de gemeente er alles aan moeten doen om openingen te zoeken en flink moeten lobbyen. Daarnaast hadden de plannen met ambtelijke ondersteuning  stevig onderbouwd kunnen worden. Het waren echt geen kansloze gevallen!  Ik ben er voorstander van dat de gemeente ‘schouder aan schouder’ optrekt met betrokkenen. Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden…  Volgens mij betekent betrouwbare en betrokken politiek: je nek uitsteken voor individuele belangen! Dit moet toch altijd zo zijn? De raadsleden zijn toch gekozen om de (individuele) burger van dienst te zijn? Dit heeft helemaal niets met ‘populisme’ te maken…

Natuurlijk zijn er (principiële) grenzen en mag het individueel belang het algemeen belang of het sectorbelang niet schaden. In de praktijk bijten deze belangen elkaar echt niet zo vaak als wordt gesuggereerd en worden discussies met dit argument ontzettend vertroebeld. Resumerend: in het algemeen moet de ‘gemeentelijke nek’ veel verder worden uitgestoken om de individuele belangen van burgers te behartigen. Ik blijf me hiervoor inzetten met het risico dat ze je een keer op je nek slaan… Dat heb ik er graag voor over!

Hans Marchal, fractievoorzitter PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.