0,9 miljoen voor jonge boeren

Voor jonge boeren in de provincie Utrecht is 0,9 miljoen euro beschikbaar om extra investeringen in hun bedrijf te doen. In de periode van 1 maart tot en met 15 april kunnen zij een aanvraag indienen. Met deze regeling krijgen jonge boeren een steun in de rug om hun bedrijf te moderniseren of duurzamer te maken.

Het is dit jaar voor het eerst dat deze EU-regeling door de provincies wordt opengesteld. Voorheen lag dit bij het ministerie van Economische Zaken. De provincie Utrecht vindt het belangrijk om de  jonge landbouwers  te steunen: zij zorgen met hun bedrijven mede voor een vitaal landelijk gebied. Vandaar dat de provincie voor de helft uit eigen middelen bijdraagt aan deze regeling.

Er is gekozen voor een uniforme regeling (die in alle provincies gelijk is) met een relatief korte lijst  met 14 duurzame investeringen gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Het gaat bijvoorbeeld om zonnepanelen,  precisiebemesting, mestvergister en varkensvriendelijke vloeren.

Informatiebijeenkomsten

LaMi (Landbouw en Milieu) organiseert  voor boeren in de provincie Utrecht twee informatiebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op 1 maart in Hoeve Groot Zandbrink in Leusden en de tweede op 3 maart op het KTC Zegveld, beide bijeenkomsten inloop vanaf 19.30 uur. Meer informatie over de deze informatiebijeenkomsten staat op www.lami.nl

Voor meer informatie klikt u hier op de Site provincie Utrecht.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.