5-jarenplan voor herinrichting Zandweg

WIJK BIJ DUURSTEDE – De openbare ruimte wordt sinds 2011 op een sober niveau onderhouden. Er zijn hotspots (Kasteelpark, binnenstad) waarvoor het onderhoudsniveau hoger ligt. De gemeente heeft geen financiële ruimte aanwezig voor extra investeringen buiten de momenteel beschikbare budgetten. Door slim met budgetten om te gaan ziet wethouder Marchal wel mogelijkheden waardoor het geheel meer kan zijn dan de som der delen. De wethouder laat in antwoord op vragen van GroenLinks weten dat daar wel een 5-jarenplan voor nodig is.

De wethouder maakt melding van constructief overleg tussen Wijk nog Mooier (WnM) en de gemeente over het onderhoud aan de Zandweg. De wethouder realiseert zich dat het sobere onderhoud van de Zandweg velen een doorn in het oog is. De wethouder is daarom blij met het plan van WnM met de naam Wijk de Fleury, waarin een voorstel wordt gedaan om de Zandweg van een mooie, frisse, en vooral uitnodigende inrichting te voorzien. In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) van de gemeente is voor 2015 een bomenplan opgenomen waarbij groot onderhoud aan de bomen staat gepland. Tegelijkertijd is een gedeeltelijke herbestrating opgenomen voor een deel van de fiets- en voetpaden. Er zijn echter geen middelen opgenomen om de huidige, sobere inrichting van de groenstroken aan te passen of extra onderhoud te plegen.

Het idee is om in samenwerking tussen gemeente, WnM, Groenberaad en bewoners komend jaar een nieuw plan op te stellen. De wethouder wil alle werkzaamheden die voor de komende jaren gepland staan (zoals onderhoud riolering en wegen, werkzaamheden nutsvoorzieningen e.d.) integreren in dit plan. De uitvoeringsperiode van het gehele plan zal hierdoor minimaal vijf jaar zijn. Door de gefaseerde uitvoering is er volgens de wethouder tijd om te ‘sparen’ om tot de gewenste inrichting van de Zandweg te komen. De huidig beschikbare gemeentelijke budgetten voor het bomenplan en herstraten kunnen hier voor worden ingezet. WnM ziet kansen en wil op zoek gaan naar sponsoren of bewoners(verenigingen) die kunnen meewerken of onderhoudstaken op kunnen pakken. Het belangrijkste is dat er een plan komt ‘van de samenleving, voor de samenleving’. Het uitgangspunt wordt dan ook dat er op korte termijn een externe trekker vanuit de samenleving wordt aangesteld, aangevuld met deskundigen/betrokken inwoners die het integrale plan gaan opstellen. De gemeente levert met een ondersteunende projectmedewerker een bijdrage aan het ontwikkelen van het plan. (PeP) uit ‘t Groentje

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.