Acties tegen alhohol- en drugsgebruik jongeren

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 15 februari 2012 om 08:15

WIJK BIJ DUURSTEDE – Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren in de gemeente Wijk bij Duurstede hoger is dan het regionaal gemiddelde. De raad wilde van het college weten wat de gemeente aan dit probleem doet. Volgens burgemeester Swillens en wethouder Burger onderneemt de gemeente verschillende activiteiten om het alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen.

Het door de GGD ontwikkelde voorlichtingsprogramma ‘Gezonde School en Genotmiddelen’ wordt op twaalf basisscholen in groep 8 gegeven. Het lesprogramma bestaat uit drie lessen over alcohol en roken. Een belangrijk onderdeel van het programma is het aanleren van vaardigheden om ‘nee’ te durven zeggen. Ouders krijgen in dit programma een ouderavond aangeboden waar men verder ingaat op het stellen van regels omtrent alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen. De gemeente overweegt ook in een horecaconvenant een passage te wijden aan het terugdringen van het alcohol en drugsmisbruik onder jongeren.

Het gemeentelijk beleid richt zich ook op de sportverenigingen. De afgelopen twee jaar zijn meerdere ‘Instructies Verantwoord Alcoholgebruik’ gegeven aan in totaal 121 personen van tien verschillende sportverenigingen die beschikken over een eigen sportkantine. Tijdens deze instructie wordt informatie verstrekt over alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. Tevens wordt aandacht besteed aan het herkennen van probleemsituaties. Naast deze activiteiten wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om ook op het voortgezet onderwijs een voorlichtingsprogramma uit te zetten waar wederom de ouders worden betrokken. Er zijn reeds enkele gesprekken geweest. Binnenkort worden deze gesprekken verder voortgezet. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.