AFKOPPELEN REGENWATERAFVOER VAN HET RIOOL

Wijk bij Duurstede, 15 oktober 2013. Naar aanleiding van publicaties in de media over het tot stand komen van een subsidieregeling in een buurgemeente heeft de PCG vragen gesteld aan het college. De PCG wil weten waarom het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(HDSR) geen afkoppelsubsidie regenwaterafvoer van het riool verstrekt aan de gemeente Wijk bij Duurstede.

Duurzaam

Het HDSR heeft beleid ontwikkeld waarbij de voorkeur om het afkoppelen van regenwaterafvoeren te ondersteunen met subsidie gaat naar gebieden op zandgronden. Wijk bij Duurstede valt hier niet onder.

Gerichte subsidie

Voor het afkoppelen van regenwater geeft het HDSR gebiedsgerichte subsidie. Dit zijn voornamelijk gebieden waar sprake is van “verdroging” en regenwater makkelijk in de bodem kan wegzakken. Het gebied rond de Utrechtse Heuvelrug blijkt hier het meest geschikt voor

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.