Afvalscheiding groot succes!!

Het gescheiden inzamelen van afval is een succes. Dat blijkt uit een tussenrapportage die is verschenen over de veranderde manier van afval inzamelen in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Wijk bij Duurstede haalt waarschijnlijk aan het eind van dit jaar 67% afvalscheiding. Dat was in 2014 nog 49%. “Goed nieuws voor het milieu,’ zegt wethouder Hans Marchal. “Het PMD-afval bestaat uit grondstoffen zoals plastic en metaal. Deze kunnen door de gescheiden inzameling opnieuw worden gebruikt.”

Niet alleen het milieu, ook de inwoners en bedrijven hebben voordeel van de afvalscheiding. Omdat zij hun afval goed scheiden, betalen zij sinds dit jaar structureel 20 euro minder aan afvalstoffenheffing,

SPECTACULAIR Vooral de milieuresultaten zijn spectaculair verbeterd. In 2014, als het percentage afvalscheiding blijft steken op 49 procent, haalt Wijk bij Duurstede haar eigen doelstelling niet én blijft het zowel achter bij het benchmarkgemiddelde van 55 procent van soortgelijke gemeenten als bij de landelijke doelstelling van (destijds) 65 procent afvalscheiding.

Begin 2015 gaat het roer dan ook flink om. Zo krijgt elk adres een derde kliko voor het PMD-afval (plastic, metaal en drankenkartons), wordt de gratis inzameling van grofvuil aan huis beëindigd, de inzamelfrequentie voor restafval aan huis verlaagd naar vierwekelijks, en de inzameling van PMD aan huis bij hoogbouw en in de binnenstad (met PMD-zakken) ingevoerd. Ook worden de bestaande ondergrondse verzamelcontainers voorzien van een vernieuwd en uniform elektronisch toegangssysteem en wordt een afval-app met inzameldagen ingevoerd, waarmee mensen een automatisch bericht krijgen als de container aan de weg moet worden aangeboden.

GROFVUIL De gemeente hoopte vooral een slag te maken, door inwoners grofvuil zelf gescheiden naar de milieustraat te laten brengen. Wethouder Marchal: “In het verleden werd het grofvuil ongescheiden opgehaald. Dit is dus helemaal omgedraaid: van ongescheiden ophalen naar gescheiden laten brengen. De gemeente kàn het grofvuil nog wel ophalen, maar doet dat niet gratis. De meeste inwoners kiezen er dan voor het grofvuil toch maar zelf weg te brengen.”Het tarief om grofvuil te laten ophalen, bedraagt nu 35 euro. Voor veel mensen reden om het afval zelf naar de gemeentewerf te brengen. Het aantal aanmeldingen van grofvuilinzameling aan huis daalt in 2015 dan ook sterk: van 5.335 in 2014 naar 50 meldingen in 2015.

Tegen de verwachting in stijgt vanaf januari 2015 per saldo toch de hoeveelheid grofvuil. Mogelijke oorzaken: een combinatie van soepele acceptatievoorwaarden op de milieustraat en de invoering van de vierwekelijkse inzamelfrequentie van restafval.

DOELEN BEHAALD Een beter milieu, lagere kosten, betere service naar inwoners en bedrijven en een schoner straatbeeld. De doelen van het ingezette beleid lijken al met al te zijn behaald.

Niet alleen is de afvalscheiding gestegen tot 67 procent, de hoeveelheid ongescheiden restafval plus ongescheiden grofvuil is gedaald van 266 kg/inw (2014) tot 170 kg/inw.

LAT HOGER Toch wil het college de lat nog hoger leggen. Burgemeester en wethouders proberen te bereiken dat er in 2020 per inwoner nog slechts 100 kilo restafval per jaar wordt ingezameld en 75 procent van het afval gescheiden wordt. Dit zijn ook de landelijke doelstellingen. Landelijk ligt het percentage anno nu overigens op 53 procent.

Om te laten zien dat Wijk bij Duurstede de nieuwe doelstellingen serieus neemt, ondertekent wethouder Marchal binnenkort het landelijke Bestuursakkoord ‘Verbeteren afvalpreventie en -scheiding huishoudelijk afval’. Hierin leggen gemeenten hun eigen ambities als doel vast.

PLANNEN Om die ambitie te halen, staan voor 2017 al nieuwe stappen op de rol. Zoals acties tegen het oneigenlijk gebruik van ondergrondse containers en PMD-zakken, het aanpakken van illegaal gebruik en inname van (niet-geregistreerde) minicontainers, het ombouwen van de ondergrondse container op de Mark en het voorbereiden van ondergrondse inzameling in de hele binnenstad.

Verder wordt bij de milieustraat toegangsregistratie ingevoerd en het poortbeleid aangepast. Op die manier hoopt te gemeente grip te krijgen op gebruik en veelgebruik, en het clandestien aanbieden van bouwafval (vooral puin en hout) door strenger acceptatiebeleid en tarifering terug te dringen.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.