Alcohol en drugsgebruik bij Wijkse jongeren hoger

Geplaatst in ‘t Groentje op: maandag 23 januari 2012 om 17:01

WIJK BIJ DUURSTEDE – Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren in de gemeente Wijk bij Duurstede hoger is dan het regionaal gemiddelde. Zijn hiervoor redenen aan te geven, wil PCG-raadslid Hans Marchal van het college weten. En nog belangrijker: wat kan er aan gedaan worden om het alcohol en drugsgebruik onder de jongeren tegen te gaan?


Recent verscheen het rapport verschenen ‘Vechten tegen de bierkaai’ van de jeugdinspectiediensten waarin te lezen valt hoeveel er door jongeren wordt gedronken en hoe groot het probleem is. Het overmatig drankgebruik van jongeren leidt tot gezondheidsschade, sociale problemen en maatschappelijke overlast. Het rapport stelt dat er in gemeenten wel wat wordt gedaan om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, maar dat deze maatregelen te weinig helpen om het probleem echt aan te pakken. Er is vaak wel samenwerking tussen hulpverlenende instanties, maar de afstemming met bijvoorbeeld alcoholverstrekkers, zoals supermarkten, horeca en sportkantines, leidt te weinig tot concrete afspraken. In het rapport worden een aantal concrete aanbevelingen voor gemeenten. Gedaan om het alcoholgebruik naar beneden te krijgen. De vier belangrijkste kansen voor een effectieve aanpak zijn: Deel de signalen over alcoholgebruik en pak misbruik direct en snel aan; Zet activiteiten in op meerdere fronten en met medewerking van meerdere partijen; Pak de regierol steviger op; Betrek de jongeren zelf en hun ouders bij de aanpak. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.