ALTERNATIEVE LOCATIE VOOR PLAN DOMENSTEIJN?

Geplaatst op: woensdag 19 juni 2013 om 12:35

 

WIJK BIJ DUURSTEDE – Binnenkort ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor landgoed Domensteijn ter besluitvorming bij de gemeenteraad. Het plan behelst ondermeer een Donjon met vier landhuizen en zou moeten verrijzen niet ver van de Groote Maat. Deze laatste locatie wordt door sommigen gezien als veel betere locatie voor het plan. Reden voor de fracties van GroenLinks en PCG om hier vragen over te stellen aan het college.

Al langer is plan Domensteijn, de bouw van een Donjon met vier landhuizen midden in het Langbroekerweteringgebied, onderwerp van discussie. Moet dat plan er wel komen en zo ja moet dat dan op die plek? Sinds enige tijd wordt ook de Groote Maat betrokken bij de discussie. Dit gebied is enige tijd geleden in opdracht van de provincie aangekocht door het Bureau Beheer Landbouwgronden van de Dienst Landelijk Gebied en beslaat zo’n 66 hectare, waaronder een grote leegstaande boerderij. Juist die plek is volgens sommigen een veel beter alternatief dan de huidige situering van het plan Domensteijn. Het is immers al bebouwd, de Groote Maat ligt niet in een stiltegebied, er ligt al een weg naartoe en wellicht kan er met de sloop van wat loodsen een nog betere ‘rood voor groen’-verhouding worden gerealiseerd. Reden genoeg voor de fracties van GroenLinks en PCG om het college te vragen naar haar mening. De fracties vragen het college tevens de provincie te polsen naar de (on)mogelijkheden van dit alternatief.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.