Avondspreekuur huisartsen van de baan?

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Wijk bij Duurstede, 22 oktober 2011. Andermaal hebben Wil Kosterman en Hans Marchal, fractievoorzitter van respectievelijk GroenLinks en de PCG, vragen gesteld over de stand van zaken rond het avondspreekuur van de huisartsen. Dat deden zij ook al op 14 april van dit jaar. Het tweetal voorziet een definitief einde van het project.

Toezeggingen wethouder

De huisartsen gaven in april al aan om hun moverende redenen weinig heil te zien in het project avondspreekuren/weekenddiensten. Dit was voor zowel GroenLinks als de PCG het argument om kanttekeningen te plaatsen bij de gemeentelijke investeringen in tijd en geld (tweemaal maal 20.000 euro). Kosterman: “De wethouder gaf in zijn beantwoording van 29 april aan ‘binnenkort meer informatie te kunnen geven’. Verder valt te lezen dat ‘Nu twee fracties te kennen geven hierover nog eens nader door te willen spreken lijkt het ons een goede zaak om met uw agendacommissie een afspraak te maken voor een bespreking van dit onderwerp met de raad’. Het is inmiddels zes maanden later en het is bij deze toezeggingen gebleven.”

Brief huisartsen

Inmiddels heeft de gemeenteraad op 7 oktober een brief van de huisartsen ontvangen waarin wordt ingegaan op de gemeentelijke bezuinigingen en ook op het avondspreekuur. Marchal: “Wat het laatste betreft zijn de huisartsen tot de conclusie gekomen dat het opzetten van een avondspreekuur om verschillende redenen niet opportuun is. Argumenten die zij noemen zijn onder andere dat het niet de bedoeling is om voor de dag ingeplande zorg naar de avond te verplaatsen, de patiënttevredenheid van de huisartsenpost in Houten hoog is en dat een patiënt gemiddeld één keer in de vijf jaar gebruik maakt van de huisartsenpost.” Daarnaast is het opzetten van een opvang voor acute medische zorg in Wijk bij Duurstede in de ogen van de huisartsen een verzwakking van de financiële positie van de bestaande huisartsenpost in Houten met alle gevolgen van dien.

Verwachting

Kosterman en Marchal vragen zich dan ook af of de brief van de huisartsen betekent dat het project avondspreekuren/weekenddiensten in Wijk bij Duurstede definitief van de baan is. En dat terwijl wethouder Burger destijds de verwachting uitsprak er met de huisartsen wel uit te komen. De twee fractievoorzitters willen nu weten wat er het afgelopen half jaar is besproken en waar het gesprek op is vastgelopen.

Financiën

Een tweede vraag betreft de financiën. De gemeente heeft in totaal 40.000 euro gereserveerd voor het project avondspreekuren/weekenddiensten. Nu het er alle schijn van heeft dat het project niet doorgaat vragen Kosterman en Marchal of het college van plan is dit gereserveerde geld te investeren in de (gezondheids)zorg of dat het besteed wordt aan een ander doel.

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.