BBNu en PCG: bespreek alcoholgebruik jongeren

Wijkse Courant 23 februari 2012

WIJK BIJ DUURSTEDE – De fractievoorzitters van PCG en BBNu willen het thema ‘alcohol en jongeren’ op de agenda van de gemeenteraad zetten. Hans Marchal en Wietze Smit dienen het agendapunt in voor een aparte voorbespreking. Ze hopen op een effectievere samenwerking tussen de gemeenten en professionals om alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken en te voorkomen dan wel te verminderen.

“Alcohol en jongeren is en blijft een hardnekkig probleem”, stellen de fractievoozitters. Ze wijzen op de conceptnota ‘Horecabeleid’ van de gemeente Wijk bij Duurstede waar het probleem ook wordt benoemd. “Het baart zorgen dat relatief veel jongeren in onze gemeente regelmatig alcohol gebruiken, ook jongeren van onder de 16 jaar. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren in de gemeente Wijk bij Duurstede hoger is dan het regionaal gemiddelde.”

Voorbespreking

Marchal: “Eerder heeft de fractie van de PCG over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld, maar de beantwoording leidt tot nieuwe vragen en daarnaast tot de conclusie dat dit een te belangrijk onderwerp is om op deze manier ‘af te doen’. Op korte termijn is een voorbespreking over de nota Horecabeleid toegezegd, dus het zou goed zijn dan ofwel in een zeer uitgebreide voorbespreking ook over het alcoholgebruik onder jongeren te spreken ofwel in een aparte voorbespreking.”

Diepte in

De fracties van PCG en BBNu stellen hoe dan ook voor een voorbespreking te organiseren, die meer de diepte ingaat. Daarbij kan dan het recent verschenen rapport (‘Vechten tegen de bierkaai?’) van de jeugdinspectiediensten worden betrokken. Het belang van dit onderwerp mag volgens de politieke partijen duidelijk zijn. “Het overmatig drankgebruik van jongeren leidt tot gezondheidsschade, sociale problemen en maatschappelijke overlast. Hier moet wat aan worden gedaan!”

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.